Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρία
Τι χρειάζεται να γνωρίζω για να ιδρύσω μια ΙΚΕ;

Συχνά πυκνά μας ρωτάνε σχετικά με τις Ιδιωτικές Κεφαλαιουχικές εταιρίες και τα χαρακτηριστικά τους, στο παρόν άρθρο, μπορείτε να διαβάσετε τα κύρια σημεία που τις διέπουν.

 

Η Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρεία είναι η νέα μορφή εταιρείας που εισήχθη με τον Ν.4072/2012.  Η Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρεία είναι κεφαλαιουχική εταιρεία και θεωρείται ότι είναι η απλοποιημένη και μοντέρνα μορφή των ΕΠΕ

 

  • Η Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρεία (ΙΚΕ) μπορεί να συσταθεί  και από ένα πρόσωπο.
  • Το Καταστατικό της εταιρείας συντάσσεται με ιδιωτικό έγγραφο – όχι μέσω Συμβολαιογράφου.
  • Πρέπει να υπάρχει καταστατική έδρα ( φορολογική έδρα)
  • Η Ασφάλιση στον ΕΦΚΑ γίνεται  μόνο για τους διαχειριστές της εταιρείας.
  • Η Ίδρυση της εταιρείας μπορεί να γίνει  με ελάχιστο κεφάλαιο 1 ευρώ ( αν και αυτό δεν προτείνεται).
  • Η έναρξη της ΙΚΕ πραγματοποιείται στο Γ.Ε.Μ.Η (Υπηρεσία μιας Στάσης)

 

1ο Βήμα: Ελέγχουμε αν είναι διαθέσιμη η επωνυμία της ΙΚΕ

2ο Βήμα: Ελέγχουμε  αν απαιτείται ειδική άδεια ασκήσεως επαγγέλματος

3ο Βήμα: Βρίσκουμε τον χώρος εγκατάστασης ή λύσης φορολογικής έδρας για την ΙΚΕ

4ο Βήμα: Συγγράφουμε το καταστατικό της εταιρείας και υπογράφεται από τους εμπλεκόμενους.

5ο Βήμα: Κάνουμε συλλογή όλων των δικαιολογητικών έναρξης καθώς και προετοιμάζουμε όλες τις απαραίτητες εξουσιοδοτήσεις.

6ο Βήμα:  Κάνουμε Υποβολή δικαιολογητικών στην Υπηρεσία μιας Στάσης και λαμβάνουμε τα δικαιολογητικά για την έναρξη της ΙΚΕ

7ο Βήμα: Έγγραφουμε τον Διαχειριστή στον ΕΦΚΑ

8ο Βήμα: Ετοιμάζουμε τις πρώτες δημοσιεύσεις για το ΓΕΜΗ

9ο Βήμα: Ενημερώνουμε το Μητρώο Πραγματικών Δικαιούχων

 

  • Πώς φορολογείται μία Ι.Κ.Ε.;

Τα κέρδη από Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρεία φορολογούνται με συντελεστή 25% και 5% στη διανομή των κερδών της με ποσοστό προκαταβολής φόρου για την επόμενη χρονιά, 95%. Για τις νέες ΙΚΕ, το ποσοστό προκαταβολής φόρου είναι 50%.

Για περαιτέρω πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία απευθυνθείτε στην A.TL.AS Consulting. Σχετικά με τις Υπηρεσίες Σύστασης και Υποστήριξης ΙΚΕ , μπορείτε να δείτε εδώ