Συχνές Ερωτήσεις

για την Ίδρυση Εταιρίας

Ποιο τύπο εταιρίας να επιλέξω; Με ποιο κριτήριο;

Κάποια βασικά κριτήρια είναι οι δραστηριότητες που θα ασκεί η νέα εταιρία, ο κύκλος εργασιών, το ενδιαφέρον για χρηματοδότηση κα.

Γιατί να διαλέξω τη σύσταση ΙΚΕ;

Έχει συγκριτικά πλεονεκτήματα σε σχέση με άλλες μορφές εταιριών. Μερικά από αυτά είναι το χαμηλό κόστος ίδρυσης, η ευκολία στην διαχείριση, η εξασφάλιση της προσωπικής περιουσίας των μετόχων, η δημιουργία καταστατικού με απλό ιδιωτικό έγγραφο (δεν χρειάζεται η παρουσία Συμβολαιογράφου) και τέλος η υποχρεωτικότητα ασφάλισης μόνο του διαχειριστή.

Πόσο κεφάλαιο πρέπει να διαθέσω; Ο νόμος λέει 1€

Ο νόμος ορίζει πράγματι 1 ευρώ, αλλά εφόσον όλες οι πληρωμές/συναλλαγές πραγματοποιούνται μόνο μέσα από τον εταιρικό τραπεζικό λογαριασμό, πρέπει να υπολογιστεί τόσο κεφάλαιο ώστε να καλύπτονται τα έξοδα έως ότου η εταιρία αποκτήσει εισοδήματα. Μπορούμε να σας βοηθήσουμε να προϋπολογίσετε τα πρώτα έξοδα της επιχείρησης ώστε να μην χρειαστεί η αλλαγή καταστατικού σε περίπτωση ανάγκης ΑΜΚ (αύξησης μετοχικού κεφαλαίου).

Γιατί πρέπει να μένω στην Ελλάδα 6 μήνες ως διαχειριστής, εάν είμαι μη Ευρωπαίος Πολίτης;

Η άδεια παραμονής δίνεται στον μη Ευρωπαίο διαχειριστή ώστε να μπορεί να μείνει στην Ελλάδα για να λειτουργήσει την επιχείρησή του. Βασική προϋπόθεση λοιπόν είναι  να παραμείνετε στην Ελλάδα τουλάχιστον 6 μήνες τον χρόνο.

Μπορώ να κάνω αλλαγές μετά τη σύσταση όπως ΑΜΚ, προσθήκη ΚΑΔ κλπ;

Οποιαδήποτε αλλαγή στα παραπάνω μπορεί να γίνει οποιαδήποτε στιγμή. Απαιτείται τροποποίηση του Καταστατικού Σύστασης της Εταιρίας.

Πόσους ΚΑΔ μπορώ να επιλέξω;

Δεν υπάρχει περιορισμός στην ποσότητα επιλογής των ΚΑΔ.

Ποια είναι η διαδικασία σύστασης; Γίνονται όλα απομακρυσμένα;

Η όλη διαδικασία δεν απαιτεί την φυσική παρουσία είτε των μετόχων είτε των διαχειριστών και γίνεται εξ αποστάσεως. Η μόνη αναγκαιότητα φυσικής παρουσίας του διαχειριστή είναι κατά την έκδοση του τραπεζικού λογαριασμού της εταιρίας, όπου η υπογραφή του είναι απαραίτητη.

Υπάρχει περιορισμός στη διάρκεια;

Δεν υπάρχει χρονικός περιορισμός διάρκειας. Μπορεί να είναι από 1 έτος έως χωρίς χρονικό περιορισμό (termless)

Ποια τα πάγια έξοδα μιας ΙΚΕ;

Ως πάγια έξοδα λογίζονται οι μόνιμες μηνιαίες δαπάνες όπως τα ενοίκια, η αμοιβή λογιστή, οι λογαριασμοί ηλεκτρικού κλπ.

Πληρώνω ήδη εισφορές σε άλλο κράτος; Μπορώ να εξαιρεθώ από τις εισφορές στην Ελλάδα;

Ναι, προσκομίζοντας το έγγραφο Α1.

Χρειάζομαι λογιστική υποστήριξη από την 1η μέρα;

Από την στιγμή που θα συσταθεί η εταιρία σας είναι υποχρεωτικό να αποδίδει ΦΠΑ ακόμα και αν δεν υπάρχουν λογιστικές κινήσεις και αυτός είναι μηδενικός.

Όταν συμμετέχουν νομικές οντότητες σε σύσταση, τους εκδίδουμε ΑΦΜ. Που μπορεί να χρησιμεύσει αυτός ο ΑΦΜ; Μπορεί η ξένη νομική οντότητα να έχει εμπορική δραστηριότητα αφού έχει ΑΦΜ;

Η έκδοση ΑΦΜ σε ξένη νομική οντότητα, ως μετόχου σε μια ΙΚΕ, ΔΕΝ της δίνει το δικαίωμα άσκησης επιχειρηματικής δραστηριότητας.

Πότε πρέπει να καταθέσω το κεφάλαιο;

Το κεφάλαιο πρέπει να κατατεθεί μέσα σε ένα μήνα περίπου μετά τη σύσταση της εταιρίας.

Είναι απαραίτητο το άνοιγμα τραπεζικού λογαριασμού;

Για να μπορέσει να λειτουργήσει η εταιρία, το άνοιγμα Τραπεζικού Λογ/μου σε συστημική τράπεζα της Ελλάδος είναι υποχρεωτικό. Μέσω αυτού η εταιρία διαπράττει όλες τις συναλλαγές της.

Γιατί δεν μπορώ να βάζω ή να παίρνω χρήματα από τον εταιρικό λογαριασμό όταν χρειάζεται για προσωπικά έξοδα; Πως λειτουργεί το εταιρικό “πορτοφόλι”;

Ο τραπεζικός λογαριασμός ανήκει μόνο στην εταιρία και καλύπτει μόνο τις ανάγκες αυτής.

Σε ποιο φορολογικό καθεστώς υπόκειται η κάθε μορφή εταιρείας;

Σε γενικές γραμμές οι επιχειρήσεις ως νομικά πρόσωπα έχουν σταθερό φορολογικό καθεστώς σε αντίθεση με τις Ατομικές στις οποίες το καθεστώς μεταβάλλεται.

Μετάβαση στο περιεχόμενο