Άδειες Λειτουργίας & Πιστοποιήσεις

Για κάθε είδους δραστηριότητα | Αμεσότητα
Εμπεριστατωμένη Γνώση
Ολοκληρωμένη Εξυπηρέτηση

Αδειοδότηση & Πιστοποίηση ISO Επιχειρήσεων

 

Η υπηρεσία μας περιλαμβάνει την πλήρη πληροφόρηση σας μέσα από χρονοδιαγράμματα, σχετικά τα στάδια αλλά και την διάρκεια της διαδικασίας έκδοσης αδειοδότησης και χορήγησης πιστοποίησης της επιχείρησης σας.

 Άδειες Λειτουργίας Τουριστικών & Μεταποιητικών Μονάδων

 

Το πρώτο βήμα είναι η σωστή και νόμιμη χωροθέτηση της δραστηριότητας καθώς και ο έλεγχος νομιμότητας αν έχουμε την περίπτωση υφιστάμενου κτιρίου.

Η διαδικασία έκδοσης της άδειας λειτουργίας περιλαμβάνει την αυτοψία του χώρου και καταγραφή των απαραίτητων πληροφοριών, την μελέτη, τη σύνταξη των ειδικών ερωτηματολογίων και των απαραίτητων αιτήσεων, την συγκέντρωση των απαιτούμενων δικαιολογητικών και εγκρίσεων και την ολοκληρωμένη διεκπεραίωση τους στις αρμόδιες υπηρεσίες.

 

  • Αναλαμβάνουμε όλα τα στάδια επικοινωνίας με τις αρμόδιες αρχές.
  • Βρισκόμαστε δίπλα σας σε όλους τους ελέγχους από αρμόδιες αρχές.
  • Δημιουργούμε τις συνθήκες για πλήρη νομική συμμόρφωση.
  • Παρέχουμε υπηρεσίες επιβλέποντος μηχανικού σε κάθε είδους βιομηχανία.
  • Εκδίδουμε άδειες για τις κολυμβητικές δεξαμενές των τουριστικών μονάδων.
  • Εκδίδουμε άδειες για τα καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος των τουριστικών μονάδων.

Πιστοποιήσεις

 

Σύνταξη Μελετών ISO (9001, 14001, 45001, 22000, 39001) και HACCP CODEX ALIMENTARIUS.

Οι Πιστοποιήσεις Συστημάτων Διαχείρισης ISO και HACCP, αποτελούν ένα ανταγωνιστικό πλεονέκτημα για κάθε επιχείρηση ανεξάρτητα από τη δραστηριότητα και το μέγεθος της.

Συμβάλλουν στην αποτελεσματική διαχείριση των διαδικασιών για την ποιότητα και την ασφάλεια μέσα από συνεχείς διαδικασίες αυτοβελτίωσης, δημιουργώντας πολλαπλά οφέλη για τις εταιρείες και αναβαθμίζοντας το επίπεδο ικανοποίησης των πελατών τους.

Η συμμόρφωση με τα Διεθνή Πρότυπα ISO ενισχύει τη θέση της επιχείρησης ενώ πολλές φορές είναι απαραίτητη προϋπόθεση για τη συνεργασία με έναν προμηθευτή, την υλοποίηση ενός έργου ή την λήψη μιας χρηματοδότησης. Επίσης, εκτός από την πρόσβαση σε νέες αγορές, οι επιχειρήσεις επωφελούνται από τα πρότυπα ISO, εξαλείφοντας κόστη μέσα από τη βελτιστοποίηση των διαδικασιών τους και μειώνοντας τις περιβαλλοντικές τους επιπτώσεις.

Το ISO 9001 είναι το πλέον διαδεδομένο διεθνές πρότυπο για ένα ολοκληρωμένο σύστημα διαχείρισης ποιότητας. Το πρότυπο χρησιμοποιείται από οργανισμούς για να αποδείξουν την ικανότητά τους να παρέχουν με συνέπεια προϊόντα και υπηρεσίες που πληρούν τις απαιτήσεις των πελατών και των κανονισμών και να επιδεικνύουν συνεχή βελτίωση. 

Το ΙSO 14001:2015 καθορίζει τις απαιτήσεις για ένα σύστημα περιβαλλοντικής διαχείρισης που ένας οργανισμός εφαρμόζει για να βελτιώσει την περιβαλλοντική του απόδοση και να διαχειριστεί τις περιβαλλοντικές του ευθύνες με συστηματικό τρόπο συμβάλλοντας στην προστασία του περιβάλλοντος. Η πιστοποίηση παρέχει τα επιδιωκόμενα αποτελέσματα του συστήματος περιβαλλοντικής διαχείρισης, το οποίο παρέχει αξία για το περιβάλλον, τον ίδιο τον οργανισμό και τα ενδιαφερόμενα μέρη. 

Το ISO 22000 είναι ένα πλήρες Σύστημα Διαχείρισης Ασφάλειας Τροφίμων που έχει σχεδιαστεί για οποιονδήποτε οργανισμό στην τροφική αλυσίδα, από την παραγωγή έως την κατανάλωση των προϊόντων. Το πρότυπο επιτρέπει σε έναν οργανισμό να αναπτύξει ένα σύστημα διαχείρισης της ασφάλειας των τροφίμων προσαρμοσμένο στους συγκεκριμένους προμηθευτές, τους πελάτες και τα σχετικά μέρη του. 

Η πιστοποίηση HACCP είναι ένα διεθνές πρότυπο που καθορίζει τις απαιτήσεις για αποτελεσματικό έλεγχο της ασφάλειας των τροφίμων. Η πιστοποίηση HACCP αποδεικνύει τη δέσμευσή της κάθε επιχείρησης για την παραγωγή ή την εμπορία ασφαλών τροφίμων. Αυτή η τεκμηριωμένη προσέγγιση μπορεί να είναι ιδιαίτερα επωφελής όταν υπόκειται σε έλεγχο από ρυθμιστικές αρχές ή ενδιαφερόμενα μέρη. 

Το ISO 45001 είναι το διεθνές πρότυπο που έχει ως στόχο να βοηθήσει τις επιχειρήσεις να παρέχουν ένα υγιές και ασφαλές εργασιακό περιβάλλον για τους εργαζόμενους τους και όλους τους άλλους που επισκέπτονται το χώρο εργασίας. Ως αποτέλεσμα, το ISO 45001 ασχολείται με την εξάλειψη τυχόν παραγόντων που είναι επιβλαβείς ή που θέτουν σε κίνδυνο τη σωματική και / ή ψυχική υγεία των εργαζομένων. 

Το πρότυπο ISO 39001:2012 καθορίζει τις απαιτήσεις ενός Συστήματος Διαχείρισης της Οδικής Ασφάλειας και εφαρμόζεται από τους Οργανισμούς οι οποίοι αλληλοεπιδρούν με το οδικό σύστημα / δίκτυο οδικής κυκλοφορίας. 

Η Οδική Ασφάλεια είναι ένα παγκόσμιο πρόβλημα, ενώ η Ελλάδα κατέχει μία από τις υψηλότερες θέσεις στην Ευρωπαϊκή Ένωση σε Οδικά Συμβάντα. Το πρότυπο ISO 39001:2012 καθορίζει τις απαιτήσεις ενός Συστήματος Διαχείρισης της Οδικής Ασφάλειας και μπορεί να εφαρμοστεί από όλους τους Οργανισμούς ανεξαρτήτως μεγέθους και πολυπλοκότητας. 

Επιλέξτε την πιστοποίηση ή την άδεια λειτουργίας που επιθυμείτε.

CAPTCHA image

Our services

Άδειες Λειτουργίας Τουριστικών & Μεταποιητικών Μονάδων

Πιστοποιήσεις

Our awards

Βραβευμένες Επιχειρηματικές Λύσεις A.TL.AS!

Operate on a higher level!

Επιθυμείτε να πιστοποιήσετε την επιχείρηση σας;

Μετάβαση στο περιεχόμενο