Κανονιστική Συμμόρφωση ως μέτρο αξιολόγησης Εταιρικής Ευθύνης

Κανονιστική Συμμόρφωση ως μέτρο αξιολόγησης Εταιρικής Ευθύνης

Κάθε επιχείρηση ΥΠΟΧΡΕΟΥΤΑΙ να λειτουργεί ΣΥΝΝΟΜΑ, εναρμονισμένα σε εθνικά νομοθετήματα και κανονισμούς τόσο στις μεταξύ τις σχέσεις (εσωτερικές) όσο και στις σχέσεις με τρίτους. Η Κανονιστική Συμμόρφωση μιας επιχείρησης δείχνει πόσο υπεύθυνη είναι μία επιχείρηση και...
“Raising the Bar: Atlas Consulting’s ISO Certification Journey”

“Raising the Bar: Atlas Consulting’s ISO Certification Journey”

Πιστοποιήσεις Στο συνεχώς αυξανόμενο ρυθμό του Business Process Outsourcing (BPO), η αναζήτηση της συνεχούς εξέλιξης δεν είναι απλώς ένας στόχος, είναι μια δέσμευση. Στην Atlas Consulting, πάντοτε προσπαθούμε να επαναπροσδιορίσουμε τα πρότυπα της βιομηχανίας και να...
Ατομική Επιχείρηση ή ΙΚΕ: Ποια τα Πλεονεκτήματα και Μειονεκτήματα της κάθε μορφής;

Ατομική Επιχείρηση ή ΙΚΕ: Ποια τα Πλεονεκτήματα και Μειονεκτήματα της κάθε μορφής;

Στο σύγχρονο Ελληνικό επιχειρηματικό περιβάλλον, η επιλογή της κατάλληλης μορφής εταιρίας αποτελεί κρίσιμη απόφαση για κάθε νέο επιχειρηματία.   Μεταξύ της ίδρυσης, μιας Ατομικής Επιχείρησης και της ίδρυσης μιας Ιδιωτικής Κεφαλαιουχικής Εταιρείας (ΙΚΕ), οι...
Ενίσχυση ανέργων για ίδρυση επιχείρησης σε τομείς της στρατηγικής RIS3

Ενίσχυση ανέργων για ίδρυση επιχείρησης σε τομείς της στρατηγικής RIS3

Ημερομηνία έναρξης υποβολών: 04.03.2024 & ώρα 09:00 Ημερομηνία λήξης υποβολών: 14.05.2024 & ώρα 15:00 ΣΚΟΠΟΣ Η Δράση ενισχύει ανέργους να ιδρύσουν τη δική τους επιχείρηση σε τομείς της στρατηγικής RIS3. Στόχος της Δράσης είναι η υποστήριξη ανέργων για άσκηση...
Υποκατάστημα Αλλοδαπής Εταιρείας στην Ελλάδα

Υποκατάστημα Αλλοδαπής Εταιρείας στην Ελλάδα

Το υποκατάστημα μιας εταιρείας από άλλη χώρα δεν έχει αυτοτελή νομική ύπαρξη ανεξάρτητη από τη μητρική εταιρεία. Σε νομικό και οργανωτικό επίπεδο, αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της μητρικής εταιρείας και, συνεπώς, υπόκειται στη νομοθεσία που διέπει τη λειτουργία της. Ο...
Μετάβαση στο περιεχόμενο