Λογιστικές Υπηρεσίες Επιχειρήσεων

i

Λογιστικές Υπηρεσίες Υποστήριξης Νομικών & Φυσικών Προσώπων

Τήρηση Απλογραφικών & Διπλογραφικών Βιβλίων

Επίβλεψη & Οργάνωση Εξωτερικού Λογιστηρίου

Ολοκληρωμένες Λογιστικές Λύσεις Ομίλων & Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων

Outcourcing λογιστικές υπηρεσίες για επιχειρήσεις

 

Μέσα από την εμπειρία των 5 δεκαετιών μας καλύπτουμε όλο το φάσμα της οικονομικής δραστηριότητας και την τήρηση όλων των κατηγοριών βιβλίων για κάθε μορφή νομικών προσώπων. Ειδικότερα, εξυπηρετούμε με σύγχρονο, αξιόπιστο και άμεσο τρόπο τόσο κερδοσκοπικού όσο και μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου (Aτομική επιχείρηση, Oμόρρυθμη εταιρία, Ετερόρρυθμη εταιρία, ΕΠΕ, ΙΚΕ, ΑΕ – ΚοινΣ.Επ., ΜΚΟ, Σωματεία κτλ).

Λογιστικές Υπηρεσίες Τήρηση Απλογραφικών Βιβλίων

Ατομικές Επιχειρήσεις – Ομόρρυθμες & Ετερόρρυθμες Εταιρίες

 • Λογιστική καταχώρηση παραστατικών
 • Έκδοση Μηνιαίων επίσημων οικονομικών βιβλίων
 • Συμφωνία Συγκεντρωτικών καταστάσεων (ΜΥΦ ΚΕΠΥΟ)
 • Έκδοση ΦΜΥ και έκτακτων φόρων
 • Υποβολή των περιοδικών δηλώσεων ΦΠΑ, καθώς και των ανακεφαλαιωτικών πινάκων ενδοκοινοτικών παραδόσεων/αποκτήσεων.
 • Διεκπεραίωση γραφειοκρατικών διαδικασιών και συναλλαγών με το Δημόσιο
 • Σύνταξη και ενημέρωση μητρώου παγίων
 • Control οικονομικής κατάστασης της επιχείρησης και προϋπολογισμός φορολογικών υποχρεώσεων περιόδου.

Λογιστικές Υπηρεσίες Τήρηση Διπλογραφικών Βιβλίων

Ιδιωτικές Κεφαλαιουχικές Εταιρίες – Εταιρίες Περιορισμένης Ευθύνης – Ανώνυμες Εταιρίες

 • Λογιστική καταχώρηση παραστατικών
 • Έκδοση Μηνιαίων Ισοζυγίων
 • Συμφωνία Συγκεντρωτικών καταστάσεων (ΜΥΦ ΚΕΠΥΟ)
 • Έκδοση ΦΜΥ και έκτακτων φόρων
 • Υποβολή των μηναίων δηλώσεων ΦΠΑ, καθώς και των ανακεφαλαιωτικών πινάκων ενδοκοινοτικών παραδόσεων/αποκτήσεων.
 • Διεκπεραίωση γραφειοκρατικών διαδικασιών και συναλλαγών με το Δημόσιο
 • Σύνταξη και ενημέρωση μητρώου παγίων
  Control οικονομικής κατάστασης της επιχείρησης και προϋπολογισμός φορολογικών υποχρεώσεων περιόδου.

Λογιστικές Υπηρεσίες Τήρηση Βιβλίων ΜΚΟ

Σύλλογοι – Σωματεία – Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις

Η λογιστική και φορολογική παρακολούθηση των Μη Κερδοσκοπικών οργανισμών παρουσιάζουν ιδιαιτερότητες. Γι’ αυτό προσφέρουμε ολιστική παρακολούθηση και υποστήριξη τους που εστιάζει σε εξέταση θεμάτων όπως:

 • Τήρηση φορολογικών βιβλίων και Τήρηση Βιβλίου Ταμείου.
 • Φορολογία εισοδημάτων/Θέματα απόδοσης ΦΠΑ.
 • Πως αντιμετωπίζονται λογιστικά και φορολογικά οι Δωρεές και Χορηγίες/Πως υπολογίζονται οι Φόροι Δωρεών και τα χαρτόσημα λοιπών συναλλαγών.
 • Πώς αντιμετωπίζονται τα θέματα που σχετίζονται με τις διοργανώσεις εκδηλώσεων, συνεδρίων κτλ.
 • Πως Εφαρμόζονται τα ΕΛΠ στα Ν.Π. μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα.

Λογιστικές Υπηρεσίες Επίβλεψη & Οργάνωση Εξωτερικού Λογιστηρίου

Επίβλεψη & Οργάνωση εξωτερικού λογιστηρίου σημαίνει:

 • Αξιολογούμε την υπάρχουσα κατάσταση του λογιστηρίου και κάνουμε προτάσεις για βελτίωση και καλύτερη οργάνωση του.
 • Κάνουμε Δειγματοληπτικό Έλεγχο των παραστατικών και των καταχωρήσεων τους και προτείνουμε τρόπους cross-check για την ορθή καταχώρηση των παραστατικών.
 • Ενημερώνουμε για τις τρέχουσες αλλαγές στη φορολογική νομοθεσία.
 • Επίβλεψη του Προσωπικού του Λογιστηρίου και των εργασιών τους.
 • Σύνταξη & Υποβολή Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων, Δηλώσεων Φόρου Εισοδήματος, των ΜΥΦ – ΚΕΠΥΟ.
 • Αντιμετώπιση φορολογικών ελέγχων.
 • Ενημέρωση της διοίκησης ανά μήνα για την οικονομική εικόνα της επιχείρησης και προϋπολογισμός για τις φορολογικές υποχρεώσεις περιόδου.

Λογιστικές Υπηρεσίες Τήρηση Απλογραφικών Βιβλίων

Κοινωνικές Επιχειρήσεις – Κοιν.Σ.Επ – Κοιν.ΣΠΕ

Οι Κοινωνικές επιχειρήσεις δεν παρουσιάζουν ιδιομορφίες στα λογιστικά τους βιβλία.

Η μόνη ιδιορρυθμία που έχουν είναι η αποτύπωση των οικονομικών δεδομένων και του ετήσιου απολογισμού των οικονομικών πεπραγμένων ως υποχρέωση υποβολής στο Μητρώο Κοινωνικής Οικονομίας στο Υπουργείο Εργασίας.

 • Λογιστική καταχώρηση παραστατικών
 • Έκδοση Μηνιαίων επίσημων οικονομικών βιβλίων
 • Συμφωνία Συγκεντρωτικών καταστάσεων (ΜΥΦ ΚΕΠΥΟ)
 • Έκδοση ΦΜΥ και έκτακτων φόρων
 • Υποβολή των περιοδικών δηλώσεων ΦΠΑ, καθώς και των ανακεφαλαιωτικών πινάκων ενδοκοινοτικών παραδόσεων/αποκτήσεων.
 • Διεκπεραίωση γραφειοκρατικών διαδικασιών και συναλλαγών με το Δημόσιο
 • Σύνταξη και ενημέρωση μητρώου παγίων
 • Control οικονομικής κατάστασης της επιχείρησης και προϋπολογισμός φορολογικών υποχρεώσεων περιόδου.

Λογιστικές Υπηρεσίες Τήρηση Διπλογραφικών Βιβλίων

Bookkeeping σε Λογιστικά Βιβλία Αγγλικής ή Αμερικάνικης Εταιρίας

Η εταιρία μας είναι από τις ελάχιστες εταιρίες στην Ελλάδα που αναλαμβάνουν το bookkeeping εταιριών στο εξωτερικό που συνδέονται με ελληνική εταιρία (συνδεδεμένες εταιρίες) και προκειμένου οι Έλληνες επιχειρηματίες να έχουν τον έλεγχο των βιβλίων τους εδώ.

Σε συνεργασία με Φοροτέχνες Λογιστές και Ελεγκτές στο εξωτερικό, τηρούμε τα βιβλία σας εδώ και ενοποιούμε τα στοιχεία εκείνα που χρειάζονται στο reporting σας.

  Oφέλη συνεργασίας με την A.tl.as Consulting

  Αποτύπωση Οικονομικής Εικόνας

  Έλεγχος Παραστατικών & Συναλλαγών

  Λογιστική Οργάνωση Επιχειρήσεων

  Ενημέρωση & Τήρηση Βιβλίων

  Προετοιμασία Οικονομικών Καταστάσεων

  Ορθή Χρησιμοποίηση ΕΛΠ

  Our services

  Ολοκληρωμένη Υποστήριξη Ενεργειακών Κοινοτήτων

  Ολοκληρωμένη Υποστήριξη Τεχνολογικών Επιχειρήσεων

  Ολοκληρωμένη Υποστήριξη Online Επιχειρήσεων

  Ολοκληρωμένη Υποστήριξη Ομίλων Επιχειρήσεων

  Ολοκληρωμένη Υποστήριξη Εταιριών Παραγωγής Ταινιών-Film

  Ολοκληρωμένη Υποστήριξη Τουριστικών Επιχειρήσεων

  Ολοκληρωμένη Υποστήριξη Υποκαταστημάτων Αλλοδαπών

  Ολοκληρωμένη Υποστήριξη Νέων Επιχειρήσεων

  Our awards

  Βραβευμένες Επιχειρηματικές Λύσεις A.TL.AS!

  Everything in order!

  Μάθετε τι σημαίνει να έχεις ολοκληρωμένη λογιστική υποστήριξη!