Υπηρεσίες μιας Στάσης

Ολοκληρωμένα & Ολιστικά
Αναθέστε σε εμάς τις εργασίες σας και ξενοιάστε

Υπηρεσίες μιας Στάσης

 

H ιδανική λύση τόσο για ιδιώτες όσο και για επιχειρήσεις, ελεύθερους επαγγελματίες και τεχνολογικές επιχειρήσεις, οι οποίοι θέλουν να ασχολούνται μόνο με την εργασία τους και δεν θέλουν να δαπανούν πολύτιμο χρόνο σε δημόσιες υπηρεσίες και άλλες εργασίες.

ΕΦΟΡΙΑ

ΤΑΜΕΙΑ

ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

ΠΡΕΣΒΕΙΕΣ

ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΕΙΣ

Αλλοδαποί με Συμφέροντα στην Ελλάδα

 

H A.TL.AS Consulting προσφέρει μια μεγάλη γκάμα από υπηρεσίες εξυπηρέτησης αλλοδαπών φυσικών προσώπων που ζουν και εργάζονται στην Ελλάδα αλλά και αλλοδαπών εταιριών που σκοπεύουν να ιδρύσουν υποκατάστημα ή εταιρία στην χώρα μας ή έχουν συναλλαγές που εμπίπτουν στο ΦΠΑ της Ελλάδας.

Συμβουλευτική και Υπηρεσίες Εύκολης Προσαρμογής

 • Ορισμός αντικλήτου & Κατάθεση αίτησης αντικλήτου στην αρμόδια ΔΟΥ
 • Διεκπεραίωση διαδικασιών εγγραφής στο μητρώο των ΔΟΥ, έκδοσης και απόδοσης ΑΦΜ

Διεκπεραίωση διαδικασιών έκδοσης ΑΜΚΑ και αριθμό μητρώου ΙΚΑ
Ολοκλήρωση διαδικασιών έκδοσης κάρτας εργασίας ή άδειας παραμονής
Ανάλυση Περιουσιακής Κατάστασης
Φορολογική Συμβουλευτική για επενδύσεις ή αγορά ακίνητης περιουσίας
Φορολογική Συμβουλευτική για ίδρυση εταιριών
Οικονομική Συμβουλευτική
Συμβουλευτική για συμβόλαια (ενοικιαστήρια, αγοραπωλησίες ακινήτων, έναρξη εταιριών κτλ.).

* τα κόστη διαμορφώνονται μετά από ανάλυση αναγκών του πελάτη για το ύψος και την φύση των προσφερόμενων υπηρεσιών.

Νομική & Φορολογική Υποστήριξη Αλλοδαπών Εταιριών

 

Όταν μια εταιρία του εξωτερικού θέλει να ανοίξει ένα υποκατάστημα ή μια νομική οντότητα στην Ελλάδα, τότε είμαστε οι κατάλληλοι άνθρωποι για να την υποστηρίξουμε με μια ομάδα που αποτελείται από νομικούς, φοροτεχνικούς, λογιστές και συμβούλους επιχειρήσεων, ώστε να καλύψουμε απορίες και να απαντήσουμε ερωτήματα που άπτονται των επιχειρηματικών δρώμενων στην χώρα μας.

Έχουμε υποστηρίξει και υποστηρίζουμε ομίλους επιχειρήσεων, εταιρίες πληροφορικής, εταιρίες τεχνολογίας κτλ. με ένα συνεχώς αναπτυσσόμενο φάσμα υπηρεσιών με άριστα αποτελέσματα, όπου μεταξύ των άλλων περιλαμβάνονται οι εξής:

 • Επιλογή της κατάλληλης νομικής δομής
 • Σύσταση, εγκαθίδρυση και διοίκηση
 • Φορολογικός σχεδιασμός
 • Ενημέρωση για την εξασφάλιση των αναγκαίων αδειών
 • Δημιουργία του κατάλληλου λογιστικού συστήματος
 • Καθοδήγηση για το άνοιγμα και διαχείριση τραπεζικών λογαριασμών
 • Προγραμματισμός εργατικού κόστους
 • Ετήσιος έλεγχος
 • Λογιστικές Υπηρεσίες
 • Φορολογικές Υπηρεσίες
 • Υπηρεσίες μιας στάσης για σύσταση, μεταβολή και κλείσιμο νομικής οντότητας
 • Συμβουλευτική για Transfer pricing
 • Ενδοομιλικές Συναλλαγές
 • Συμβουλευτική για Αποφυγή Διπλής Φορολογίας
 • Συμβουλευτική σε Φυσικά πρόσωπα εξωτερικού για την φορολογία του παγκόσμιου εισοδήματος τους.

Φορολογική Εξυπηρέτηση Κατοίκων Εξωτερικού

 

Οι Φορολογικοί Σύμβουλοι της A.TL.AS Consulting:

 • σας συμβουλεύουν αποτελεσματικά για τα φορολογικά δρώμενα
 • συμπληρώνουν και υποβάλλουν για εσάς την φορολογική σας δήλωση αλλά και
 • υπολογίζουν σωστά  τα τεκμήρια και τους φόρους σας

Προσφέρουμε ολοκληρωμένα πακέτα φορολογικής συμβουλευτικής και παρακολούθησης για ιδιώτες που έχουν φορολογικές υποχρεώσεις στην Ελλάδα και ζουν στο εξωτερικό. Λόγω της αυτοματοποίησης των διαδικασιών μας, εξυπηρετούμε φορολογούμενους από το εξωτερικό εκμηδενίζοντας τις αποστάσεις.

Τι περιλαμβάνει η υπηρεσία μας:

 • Ορισμός αντικλήτου
 • Κατάθεση αίτησης αντικλήτου στην αρμόδια ΔΟΥ
 • Ολοκλήρωση διαδικασιών μεταφοράς φορολογικής έδρας στο εξωτερικό
 • Κατάθεση δήλωσης κατοίκων του εξωτερικού στην αρμόδια Εφορία
 • Ανάλυση περιουσιακής κατάστασης
 • Στοιχεία φορολογίας της χώρας προορισμού
 • Φορολογική συμβουλευτική όλο τον χρόνο

* τα κόστη διαμορφώνονται μετά από ανάλυση αναγκών του πελάτη για το ύψος και την φύση των προσφερόμενων υπηρεσιών.

Φορολογική Εξυπηρέτηση Μισθωτών & Συνταξιούχων

 

Οι Φορολογικοί Σύμβουλοι της A.TL.AS Consulting:

 • σας συμβουλεύουν αποτελεσματικά για τα φορολογικά δρώμενα
 • συμπληρώνουν και υποβάλλουν για εσάς την φορολογική σας δήλωση αλλά και
 • υπολογίζουν σωστά τα τεκμήρια και τους φόρους σας

Προσφέρουμε ολοκληρωμένα πακέτα φορολογικής συμβουλευτικής και παρακολούθησης για ιδιώτες που έχουν φορολογικές υποχρεώσεις στην Ελλάδα. Λόγω της αυτοματοποίησης των διαδικασιών μας, εξυπηρετούμε φορολογούμενους από όλη την χώρα.

Τι περιλαμβάνει η υπηρεσία μας:

   • Φορολογικές δηλώσεις – Δηλώσεις ακινήτων
   • Φοροτεχνικές συμβουλές – Παρακολούθηση φόρων
   • Ολοκληρωμένες ψηφιακές ευκολίες για τις ετήσιες φορολογικές σας υποχρεώσεις
   • Έκδοση κλειδαρίθμου
   • Έκδοση εκκαθαριστικών και ταυτοτήτων πληρωμών
   • Έλεγχος βεβαιωμένων οφειλών και αιτήσεις ρυθμίσεων
   • Έκδοση εντύπων τελών κυκλοφορίας
   • Συμπληρωματικές εργασίες στην ΔΟΥ

* τα κόστη διαμορφώνονται μετά από ανάλυση αναγκών του πελάτη για το ύψος και την φύση των προσφερόμενων υπηρεσιών.

Σύσταση Νέων & Νεοφυών Επιχειρήσεων

 

Προετοιμασία:

– Επιλογή βέλτιστης εταιρικής δομής

– Εξέταση εναλλακτικών σεναρίων

– Προϋπολογισμοί Φορολογικής Επιβάρυνσης

– Συναντήσεις και επικοινωνίες ως την λήψη της απόφασης

Ολοκλήρωση διαδικασιών έναρξης επιτηδεύματος ή σύστασης νομικού προσώπου.

Τι περιλαμβάνει:

 • Επισκέψεις στα επιμελητήρια και την εφορία
 • Εγγραφή στα μητρώα
 • Θεώρηση στοιχείων
 • Παράδοση κλειδαρίθμου
 • Εγγραφή σε ασφαλιστικούς οργανισμούς
 • Απαλλαγές από ασφαλιστικούς οργανισμούς (όπου είναι εφικτό)

* για εταιρίες υγειονομικού ενδιαφέροντος και ειδικών αδειών γενικότερα παρέχουμε οργανωμένο πακέτο με συνεργαζόμενη εταιρία ειδικευμένη σε αδειοδοτήσεις.

Ολοκληρωμένη Υπηρεσία Λογιστικής & Φορολογικής Παρακολούθησης

Συμβουλευτική καθοδήγηση για την ανάπτυξη καινοτόμων σκεπτικών

* τα κόστη διαμορφώνονται μετά από ανάλυση αναγκών του πελάτη για το ύψος και την φύση των προσφερόμενων υπηρεσιών.

Επαγγελματίες (Β2Β) Δικηγόρους | Μεσίτες | Συμβολαιογράφους | Γιατρούς | Μηχανικούς

 

Ειδική υπηρεσία διεκπεραιώσεων για επαγγελματίες: Δικηγόρους, Συμβολαιογράφους, Λογιστές, ΜεσίτεςΜηχανικούς, Γιατρούς.

Αν δεν θέλετε να προσλάβετε προσωπικό για την διεκπεραίωση των υποθέσεων των πελατών σας, συνεργαστείτε με εμάς για να εξοικονομήσετε χρόνο για εκπαίδευση τους αλλά και χρήματα που απορρέουν από την πρόσληψη μόνιμου προσωπικού.

Our services

Αλλοδαποί με Συμφέροντα στην Ελλάδα!

Νομική & Φορολογική Υποστήριξη Αλλοδαπών Εταιριών

Φορολογική Εξυπηρέτηση Κατοίκων Εξωτερικού

Φορολογική Εξυπηρέτηση Μισθωτών & Συνταξιούχων

Σύσταση Νέων & Νεοφυών Επιχειρήσεων

Επαγγελματίες (Β2Β) Δικηγόρους | Μεσίτες | Συμβολαιογράφους | Γιατρούς | Μηχανικούς

Our awards

Βραβευμένες Επιχειρηματικές Λύσεις A.TL.AS!

Get the job done!

Αφοσιωθείτε στην εργασία σας και εμείς θα φροντίσουμε τα υπόλοιπα!

Μετάβαση στο περιεχόμενο