Προγράμματα

ΔΥΠΑ

Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης

 

Τα προγράμματα της ΔΥΠΑ (Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης) αφορούν την ενίσχυση της επιχειρηματικότητας των νέων ελεύθερων επαγγελματιών.

Ως βασικό στόχο έχουν την προώθηση στην απασχόληση ανέργων μέσω της ενίσχυσης τους για τη δημιουργία νέων επιχειρήσεων.

Ενημερωθείτε παρακάτω για τα διαθέσιμα προγράμματα.

Κλειστά προγράμματα

Πρόγραμμα επιχορήγησης επιχειρηματικών πρωτοβουλιών απασχόλησης νέων ελεύθερων επαγγελματιών ηλικίας 18-29 ετών με έμφαση στις γυναίκες

Έναρξη 10/05/2023 Λήξη 09/06/2023 Έναρξης υποβολής αιτήσεων χρηματοδότησης του 3ου  κύκλου ορίζεται η 10η Μαΐου 2023 και ώρα 13:00 με καταληκτική…

περισσότερα

Επιχορήγηση επιχ/κών πρωτοβουλιών νέων ελεύθερων επαγγελματιών 18-29 ετών | ψηφιακή οικονομία

από 13/2/2023 έως 13/3/2023 [ώρα 15:00 (Β’ κύκλος)] – Μη ενεργό Μέσω της δράσης ενισχύονται άνεργοι για τη δημιουργία νέων επιχειρήσεων που θα…

περισσότερα

Πρόγραμμα Νέας Επιχειρηματικότητας  για 1.900 ωφελούμενους 30-55 ετών με έμφαση στην Ψηφιακή Οικονομία

Η δράση αφορά στην ενίσχυση νέων επιχειρήσεων που έχουν δημιουργήσει από 01/01/2022 έως και 16/10/2023, πρώην άνεργοι ηλικίας 30-55 ετών, σε όλες τις περιφέρειες της χώρας, εκτός της Αττικής και του Νότιου Αιγαίου…..

περισσότερα

A.TL.AS επένδυση στην πράξη

 

Οι σύμβουλοι της A.TL.AS Consulting βρίσκονται μαζί σας για να πραγματοποιήστε το δικό σας επενδυτικό σχέδιο στην πράξη!

Σας υποστηρίζουμε στην κατάλληλη επιλογή του επενδυτικού προγράμματος, κατανοώντας τις εταιρικές σας ανάγκες, ενώ παράλληλα παρέχουμε όλες τις κατευθυντήριες οδηγίες για την διευκόλυνση σας στην συλλογή των απαραίτητων δικαιολογητικών.

Η εμπειρία και η τεχνογνωσία των ειδικών μας στην εκπόνηση της απαιτούμενης οικονομοτεχνικής μελέτης, δύναται να αποφέρει υψηλά επιθυμητά αποτελέσματα στην επιχειρηματική αξιολόγηση σας.

Η end-to-end υπηρεσία μας διασφαλίζει την ορθή υλοποίηση του επιδοτούμενου προγράμματος, φροντίζοντας για κάθε λεπτομέρεια μέχρι την ολοκλήρωση των εκταμιεύσεων.

Εκδήλωση ενδιαφέροντος για τα ενεργά προγράμματα επιδοτήσεων

CAPTCHA image