Ταμείο Ανάκαμψης

& Ανθεκτικότητας

Ανάκαμψη & Ανθεκτικότητα

 

Το Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0, εγκρίθηκε στις 13 Ιουλίου 2021 από το Συμβούλιο Οικονομικών Δημοσιονομικών Θεμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ecofin). Το «Ελλάδα 2.0» περιλαμβάνει 106 επενδύσεις και 68 μεταρρυθμίσεις, κατανεμημένες σε 4 πυλώνες: Πράσινη Μετάβαση, Ψηφιακή Μετάβαση, Απασχόληση-Δεξιότητες- Κοινωνική Συνοχή, Ιδιωτικές επενδύσεις και μετασχηματισμός της οικονομίας.

Το ταμείο ανάκαμψης και ανθεκτικότητας είναι το μεγαλύτερο χρηματοδοτικό πρόγραμμα της ΕΕ έως σήμερα.

Στην συνέχεια παρουσιάζονται τα σχετικά προγράμματα.

Ενεργά προγράμματα

Η δράση ενισχύει παρεμβάσεις για βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης των επιχειρήσεων της χώρας. Στο πλαίσιο αυτό η εξοικονόμηση αναμένεται να…

περισσότερα

A.TL.AS επένδυση στην πράξη

 

Οι σύμβουλοι της A.TL.AS Consulting βρίσκονται μαζί σας για να πραγματοποιήστε το δικό σας επενδυτικό σχέδιο στην πράξη!

Σας υποστηρίζουμε στην κατάλληλη επιλογή του επενδυτικού προγράμματος, κατανοώντας τις εταιρικές σας ανάγκες, ενώ παράλληλα παρέχουμε όλες τις κατευθυντήριες οδηγίες για την διευκόλυνση σας στην συλλογή των απαραίτητων δικαιολογητικών.

Η εμπειρία και η τεχνογνωσία των ειδικών μας στην εκπόνηση της απαιτούμενης οικονομοτεχνικής μελέτης, δύναται να αποφέρει υψηλά επιθυμητά αποτελέσματα στην επιχειρηματική αξιολόγηση σας.

Η end-to-end υπηρεσία μας διασφαλίζει την ορθή υλοποίηση του επιδοτούμενου προγράμματος, φροντίζοντας για κάθε λεπτομέρεια μέχρι την ολοκλήρωση των εκταμιεύσεων.

Εκδήλωση ενδιαφέροντος για τα ενεργά προγράμματα επιδοτήσεων

CAPTCHA image
Μετάβαση στο περιεχόμενο