Φορολογικές Υπηρεσίες Επιχειρήσεων

i

Φορολογικές υπηρεσίες για νομικά πρόσωπα

Εξειδικευμένες φορολογικές υπηρεσίες

Ολοκληρωμένες λύσεις υποστήριξης ομίλων & μικρομεσαίων επιχειρήσεων

Φορολογικές υπηρεσίες υποστήριξης για ιδιώτες

Outsourcing φορολογικές υπηρεσίες για επιχειρήσεις

 

Η Φορολογική Υποστήριξη και η Νομολογική Συμβουλευτική (Taxation Law) είναι ο ακρογωνιαίος λίθος των υπηρεσιών της A.TL.AS Consulting.

Με σημαντική εμπειρία 5 δεκαετιών και αντιμετωπίζοντας τόσο τη φορολογική όσο και την εργασιακή νομολογία, γνωρίζουμε καλά πώς να σας κατευθύνουμε ώστε να έχεις την κατά το δυνατό λιγότερη φορολογική επιβάρυνση και παράλληλα να κάνεις τον απαραίτητο φορολογικό σχεδιασμό που θα σε βοηθήσει στον προγραμματισμό των χρηματοροών σου.

Φορολογικές Υπηρεσίες της Atlas Consulting

Η παρακολούθηση της φορολογικής, λογιστικής και ασφαλιστικής νομολογίας, συμβάλλει στην ενημέρωση και κυρίως στην ανάπτυξη κάθε επιχείρησης.

Γνωρίζουμε καλά τη φορολογική και εργατική νομοθεσία και έχουμε δώσει έμφαση στη νομολογία που ασχολείται με εταιρείες τεχνολογίας, εταιρίες παροχής πρωτότυπων υπηρεσιών, εταιρίες που έχουν διεθνή προσανατολισμό, εταιρείες ηλεκτρονικού εμπορίου (online–ηλεκτρονική επιχείρηση), εταιρείες που είναι μέλη ομίλων ή και σε ολόκληρους ομίλους επιχειρήσεων, θυγατρικές αλλά και υποκαταστήματα ξένων εταιρειών.

Η A.TL.AS Consulting είναι από τις λίγες εταιρείες στην Ελλάδα που μέσα από μια αποτελεσματική δικτύωση ανά τον κόσμο, βρίσκουμε λύσεις για κατοίκους εξωτερικού, προς αποφυγή διπλής φορολογίας.

Φορολογικές Υπηρεσίες για νομικά πρόσωπα

 • Φορολογία εισοδήματος
 • Φορολογία Προστιθέμενης Αξίας
 • Παρακρατούμενοι Φόροι
 • Τεκμηρίωση Ενδοομολικών Συναλλαγών
 • Επιστροφή Φόρων
 • Φόροι Χαρτοσήμου
 • Διαδοχή Οικογενειακής Επιχείρησης
 • Φορολογικοί Έλεγχοι

Εξειδικευμένες Φορολογικές Υπηρεσίες

 • Υπηρεσία Φορολογικού Σχεδιασμού
 • Έρευνα-Ανάλυση Φορολογικού & Επιχ/κου Περιβάλλοντος
 • Ανάλυση Παρούσας Φορολογικής Κατάστασης

Our services

Ολοκληρωμένη Υποστήριξη Ενεργειακών Κοινοτήτων

Ολοκληρωμένη Υποστήριξη Τεχνολογικών Επιχειρήσεων

Ολοκληρωμένη Υποστήριξη Εταιριών Παραγωγής Ταινιών – Film

Ολοκληρωμένη Υποστήριξη Online Επιχειρήσεων

Ολοκληρωμένη Υποστήριξη Ομίλων Επιχειρήσεων

Ολοκληρωμένη Υποστήριξη Υποκαταστημάτων των Αλλοδαπών

Ολοκληρωμένη Υποστήριξη Τουριστικών Επιχειρήσεων

Ολοκληρωμένη Υποστήριξη Νέων Επιχειρήσεων

Our awards

Βραβευμένες Επιχειρηματικές Λύσεις A.TL.AS!

The letter of the law!

Μάθετε τι σημαίνει να έχετε πλήρη φορολογική υποστήριξη & γνώση!