Πιστοποιήσεις & Πολιτική Ποιότητας 

Our Goal

 

Στην ATLAS Consulting, έχοντας ως στόχο την διαρκή ικανοποίηση των ανθρώπων που μας εμπιστεύονται, πελάτες, συνεργάτες και προμηθευτές, προσφέρουμε υπηρεσίες που προσδίνουν υπεραξία, εξελίσσοντας επιμελώς και διαρκώς τις διαδικασίες μας, σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα πιστοποίησης που διαθέτει η εταιρία μας.

Γιώργος Κάλφας

C.E.O General Manager

 

‘’Είναι μεγάλη μας χαρά η επιτυχής πιστοποίηση της ATLAS Consulting με τα διεθνή πρότυπα:

 • ISO 9001:2015 – Πρότυπο Ποιότητας για όλες τις Υπηρεσίες μας,
 • ISO/IEC 27001:2013 – Πρότυπο Ποιότητας για την διαχείριση της ασφάλειας των πληροφοριών, 
 • ISO22301: 2019 – Πρότυπο Ποιότητας για την Διασφάλιση της Επιχειρηματικής Συνέχειας,
 • ISO 37001: 2016 Πρότυπο Ποιότητας για την Διασφάλιση της Αντιδιαφθοράς

Η εταιρία μας δεσμεύεται για την τήρηση των εν λόγω πιστοποιήσεων και την συνεχή αναβάθμιση της αξίας των υπηρεσιών μας με επίκεντρο την βέλτιστη εξυπηρέτηση των πελατών μας.’’ 

Πιστοποιήσεις

Η υψηλή ποιότητα των ολοκληρωμένων υπηρεσιών και λύσεων της ATLAS Consulting, διασφαλίζεται από την κατοχή των παρακάτω πιστοποιήσεων σύμφωνα με πρότυπα διαχείρισης του Διεθνούς Οργανισμού Τυποποίησης (ISO): 

BQC ISO/IEC 27001:2013 | Σύστημα Διαχείρισης Ασφάλειας Πληροφοριών

Διεθνές πρότυπο ISO/IEC 27001:2013 από το Διαπιστευμένο Φορέα Επιθεωρήσεων και Πιστοποιήσεων BQC, για το πεδίο εφαρμογής: 

‘’Λογιστικές Υπηρεσίες | Φορολογικές Υπηρεσίες | Συμβουλευτικές Υπηρεσίες | Νομικές Υπηρεσίες | Υπηρεσίες Μισθοδοσίας | Υπηρεσίες Σύστασης εταιριών | Χρηματοοικονομικές Υπηρεσίες’’ 

Η εταιρία ATLAS Consulting, έχει αναπτύξει και εφαρμόζει σύστημα διαχείρισης ασφάλειας πληροφοριών το οποίο ανταποκρίνεται πλήρως στις απαιτήσεις του προτύπου «ISO/IEC 27001:2013 – Σύστημα Διαχείρισης Ασφάλειας Πληροφοριών» 

Οφέλη: 

 • Ενισχυμένη Ασφάλεια: Το ISO 27001 βοηθά στον εντοπισμό και στη διαχείριση των κινδύνων ασφαλείας πληροφοριών, οδηγώντας σε ένα πιο ασφαλές περιβάλλον για τα ευαίσθητα δεδομένα του οργανισμού.

 • Εμπιστοσύνη και Ασφάλεια των Πελατών: Η πιστοποίηση δείχνει τη δέσμευσή σας στην ασφάλεια των πληροφοριών, καθιστώντας “εμπιστευτικούς” τους πελάτες και τους συνεργάτες που δίνουν προτεραιότητα στην προστασία των δεδομένων.

 • Νομική και Ρυθμιστική Συμμόρφωση: Το ISO 27001 εξασφαλίζει ότι ο οργανισμός σας συμμορφώνεται με τους σχετικούς νόμους και κανονισμούς σχετικά με την ασφάλεια των πληροφοριών, μειώνοντας τον κίνδυνο νομικών ζητημάτων και κυρώσεων.

 • Βελτιωμένη Επιχειρηματική Συνέχεια: Το πρότυπο ενθαρρύνει την ανάπτυξη ενός ανθεκτικού συστήματος διαχείρισης της επιχειρηματικής συνέχειας, μειώνοντας τον αντίκτυπο των περιστατικών και διασφαλίζοντας τη συνέχεια των κρίσιμων λειτουργιών.

 • Διαχείριση των Κινδύνων: Το ISO 27001 προωθεί μια συστηματική προσέγγιση για τον εντοπισμό, την αξιολόγηση και την αντιμετώπιση των κινδύνων ασφαλείας, προλαμβάνοντας περιστατικά ασφάλειας και παραβιάσεις δεδομένων.

 • Εξοικονόμηση Κόστους: Με τον προσδιορισμό και την αντιμετώπιση των κινδύνων ασφαλείας από νωρίς, μπορείτε πιθανώς να εξοικονομήσετε κόστη που σχετίζονται με την αντιμετώπιση των συνεπειών περιστατικών ασφαλείας και την ανάκαμψη από παραβιάσεις δεδομένων.

 • Αυξημένη Ευαισθητοποίηση των Εργαζομένων: Το ISO 27001 απαιτεί από τις εταιρείες να εκπαιδεύουν και να ενημερώνουν τους εργαζομένους τους σχετικά με την ασφάλεια των πληροφοριών, δημιουργώντας μια κουλτούρα που επιδιώκει την ασφάλεια.

 • Ομαλοποιημένες Διαδικασίες: Το πρότυπο προωθεί την ανάπτυξη καλά καθορισμένων διαδικασιών για τη διαχείριση της ασφάλειας των πληροφοριών, οδηγώντας σε αυξημένη αποτελεσματικότητα στην επεξεργασία καθηκόντων ασφαλείας.

 • Συνεχής Βελτίωση: Βασισμένο στον κύκλο Plan-Do-Check-Act (PDCA), το ISO 27001 προωθεί μια κουλτούρα συνεχούς βελτίωσης στη διαχείριση της ασφάλειας των πληροφοριών, με τις τακτικές αξιολογήσεις και επιθεωρήσεις να εντοπίζουν περιοχές που χρήζουν βελτίωσης.

BQC ISO 37001: 2016 | Σύστημα Διαχείρισης κατά της Δωροδοκίας

Διεθνές πρότυπο ISO 37001: 2016 από το Διαπιστευμένο Φορέα Επιθεωρήσεων και Πιστοποιήσεων BQC, με πεδίο εφαρμογής: 

‘’Λογιστικές Υπηρεσίες | Φορολογικές Υπηρεσίες -| Συμβουλευτικές Υπηρεσίες | Νομικές Υπηρεσίες | Υπηρεσίες Μισθοδοσίας | Υπηρεσίες Σύστασης εταιριών | Χρηματοοικονομικές Υπηρεσίες’’ 

Η ATLAS Consulting έχει αναπτύξει και εφαρμόζει σύστημα διαχείρισης κατά της δωροδοκίας, το οποίο ανταποκρίνεται πλήρως στις απαιτήσεις του προτύπου «ISO 37001: 2016 – Σύστημα διαχείρισης κατά της δωροδοκίας» 

Οφέλη: 

 • Δέσμευση στις Πρακτικές κατά της Δωροδοκίας: Η πιστοποίηση ISO 37001 αποτελεί απόδειξη της δέσμευσης μιας οργάνωσης να προλαμβάνει τη δωροδοκία, ενισχύοντας τις ηθικές επιχειρηματικές πρακτικές και προωθώντας μια κουλτούρα εντιμότητας.

 • Νομική και Ρυθμιστική Συμμόρφωση: Η συμμόρφωση με το ISO 37001 βοηθά τις οργανώσεις να συμμορφώνονται με τους νόμους κατά της δωροδοκίας και τις σχετικές κανονιστικές διατάξεις, μειώνοντας τον κίνδυνο νομικών συνεπειών και ποινών που σχετίζονται με αδικήματα δωροδοκίας.

 • Διαχείριση Κινδύνων: Το ISO 37001 παρέχει μια συστηματική προσέγγιση για τον εντοπισμό, την αξιολόγηση και τη διαχείριση των κινδύνων δωροδοκίας, βοηθώντας τις οργανώσεις να μειώσουν τις πιθανές οικονομικές, νομικές και φήμης επιπτώσεις της δωροδοκίας.

 • Ανταγωνιστικό Πλεονέκτημα: Η πιστοποίηση μπορεί να λειτουργήσει ως πλεονέκτημα στην αγορά, παρέχοντας στις οργανώσεις ένα ανταγωνιστικό πλεονέκτημα με το να δείχνει μια ενεργό στάση εναντίον της δωροδοκίας και της διαφθοράς.

 • Βελτίωση των Σχέσεων Επιχειρήσεων: Η πιστοποίηση ISO 37001 μπορεί να ενισχύσει τις σχέσεις με πελάτες, προμηθευτές και άλλους επιχειρηματικούς συνεργάτες που εκτιμούν την ηθική επιχειρηματική συμπεριφορά, δημιουργώντας ένα θετικό και αξιόπιστο εργασιακό περιβάλλον.

 • Εξοικονόμηση Κόστους: Το πρότυπο βοηθά τις οργανώσεις να αποφύγουν τις οικονομικές επιπτώσεις της δωροδοκίας, όπως πρόστιμα και νομικά έξοδα, οδηγώντας σε πιθανές εξοικονομήσεις κόστους στο μέλλον.

 • Εσωτερική Ευαισθητοποίηση και Εκπαίδευση: Το ISO 37001 προωθεί τις οργανώσεις να ενημερώνουν για τους κινδύνους της δωροδοκίας και να υλοποιούν προγράμματα κατάρτισης για τους υπαλλήλους, εξασφαλίζοντας ότι ολόκληρο το προσωπικό είναι ενημερωμένο και επιφυλακτικό έναντι διεφθαρμένων πρακτικών.

 • Αποτελεσματικές Διαδικασίες: Το πρότυπο προωθεί την ανάπτυξη καλά καθορισμένων διαδικασιών για την πρόληψη της δωροδοκίας, με αποτέλεσμα πιο αποτελεσματικά και αποδοτικά μέτρα κατά της δωροδοκίας εντός της οργάνωσης.

 • Συνεχής Βελτίωση: Το ISO 37001 βασίζεται στον κύκλο Plan-Do-Check-Act (PDCA), προωθώντας μια κουλτούρα συνεχούς βελτίωσης στα συστήματα διαχείρισης κατά της δωροδοκίας μέσω τακτικών αξιολογήσεων και επιθεωρήσεων.

  GCERT ISO 9001:2015 | Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας

  Διεθνές πρότυπο ISO 9001:2015 από το Διαπιστευμένο Φορέα Επιθεωρήσεων και Πιστοποιήσεων GCERT, για το πεδίο εφαρμογής: 

   ”Παροχή φορολογιστικών υπηρεσιών, υπηρεσιών μισθοδοσίας, υπηρεσιών σύστασης εταιριών και συμβουλευτικής.” 

  Η Επιχείρηση μας μέσω της πιστοποίησης σύμφωνα με τo διεθνώς αναγνωρισμένο πρότυπο «Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας ISO 9001» επενδύει στη συνεχή κατάρτιση, ενημέρωση και εκπαίδευση του προσωπικού ώστε να προάγει την ποιότητα και τη συνεχή βελτίωση παρέχοντας  Φορολογιστικές, Νομικές και Συμβουλευτικές υπηρεσίες υψηλής ποιότητας με σεβασμό και εχεμύθεια. Σκοπός μας είναι η αυξανόμενη εμπιστοσύνη και η βέλτιστη εξυπηρέτηση των αναγκών των πελατών μας με συνέπεια, αξιοπιστία και υπευθυνότητα.  

  Οφέλη: 

  • Βελτίωση Ποιότητας Προϊόντων και Υπηρεσιών: Το ISO 9001 βοηθά τις οργανώσεις να βελτιώσουν την ποιότητα των προϊόντων και υπηρεσιών τους μέσω της υλοποίησης συστηματικών διαδικασιών διαχείρισης ποιότητας.

  • Ενίσχυση Ικανοποίησης Πελατών: Εστιάζοντας στο να ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις των πελατών και να αντιμετωπίζουν τις παρατηρήσεις τους, το ISO 9001 συμβάλλει στην αύξηση της ικανοποίησης και της πιστότητας των πελατών.

  • Αποτελεσματικές Διαδικασίες και Συνεχής Βελτίωση: Το πρότυπο προωθεί την καθιέρωση αποτελεσματικών διαδικασιών και μιας κουλτούρας συνεχούς βελτίωσης, οδηγώντας σε αυξημένη λειτουργική αποτελεσματικότητα.

  • Καλύτερη Λήψη Αποφάσεων: Το ISO 9001 προωθεί τη λήψη αποφάσεων βασισμένη σε αποδείξεις, επισημαίνοντας τη σημασία της ανάλυσης δεδομένων και της ενημερωμένης διαδικασίας λήψης αποφάσεων.

  • Αυξημένος Ανταγωνισμός: Η πιστοποίηση στο ISO 9001 μπορεί να παρέχει ανταγωνιστικό πλεονέκτημα, δείχνοντας δέσμευση στην ποιότητα, που συχνά είναι κρίσιμη για τους πελάτες κατά την επιλογή προμηθευτών ή συνεργατών.

  • Συμμόρφωση και Διαχείριση Κινδύνων: Το ISO 9001 βοηθά τις οργανώσεις να συμμορφώνονται με τις κανονιστικές απαιτήσεις και να διαχειρίζονται αποτελεσματικά τους κινδύνους, μειώνοντας την πιθανότητα προβλημάτων ποιότητας και μη συμμόρφωσης.

  • Παγκόσμια Πρόσβαση στην Αγορά: Το ISO 9001 αναγνωρίζεται διεθνώς, διευκολύνοντας την πρόσβαση στην αγορά και ανοίγοντας τις πύλες για παγκόσμιες επιχειρηματικές ευκαιρίες.

  • Βελτίωση των Σχέσεων με τους Προμηθευτές: Με την εφαρμογή αρχών διαχείρισης ποιότητας, οι οργανώσεις μπορούν να ενισχύσουν τις σχέσεις με τους προμηθευτές, διασφαλίζοντας την παράδοση υψηλής ποιότητας εισροών και προωθώντας τη συνεργασία.

  • Βέλτιστη Χρήση Πόρων: Το ISO 9001 προωθεί την αποτελεσματική χρήση πόρων, οδηγώντας σε εξοικονόμηση κόστους και βελτιωμένη κατανομή πόρων εντός της οργάνωσης.

  • Συμμετοχή των Εργαζομένων: Η συμμετοχή των εργαζομένων στη διαδικασία διαχείρισης ποιότητας προάγει ένα αίσθημα κυριότητας, συμμετοχής και δέσμευσης στους στόχους ποιότητας.

  LIBERO ASSURANCE ISO 22301: 2019 | Σύστημα Διαχείρισης Επιχειρηματικής Συνέχειας

  Διεθνές πρότυπο ISO 22301: 2019 από το Διαπιστευμένο Φορέα Επιθεωρήσεων και Πιστοποιήσεων LIBERO ASSURANCE, με πεδίο εφαρμογής: 

  ‘’Λογιστικές Υπηρεσίες | Φορολογικές Υπηρεσίες | Συμβουλευτικές Υπηρεσίες | Νομικές Υπηρεσίες | Υπηρεσίες Μισθοδοσίας | Υπηρεσίες Σύστασης εταιριών | Χρηματοοικονομικές Υπηρεσίες’’ 

  Με την πιστοποίηση της ATLAS Consulting «ISO 22301 – Σύστημα Διαχείρισης Επιχειρηματικής Συνέχειας» (Business Continuity Management), διασφαλίζεται ότι η εταιρία μας προφυλάσσεται από κινδύνους σχετικά με το χρόνο διακοπής εξαιτίας απρόσμενων συμβάντων. Η εταιρία, διαθέτει τα κατάλληλα συστήματα ώστε να αποκαταστήσει γρήγορα οποιαδήποτε μη κανονική λειτουργία του οργανισμού, προσφέροντας συνεχή και αποτελεσματική εξυπηρέτηση. 

  Οφέλη: 

  • Βελτιωμένη Οργανωτική Ανοχή/Ανθεκτικότητα: Το ISO 22301 βοηθά τις επιχειρήσεις να ενισχύσουν τη δυνατότητά τους να αντέχουν και να ανακάμψουν από διακυμάνσεις, εξασφαλίζοντας τη συνέχεια των κρίσιμων επιχειρηματικών λειτουργιών ακόμη και να αντιμετωπίζουν απρόβλεπτα γεγονότα.

  • Ενισχυμένη Διαχείριση Κινδύνων: Το πρότυπο παρέχει μια συστηματική προσέγγιση για τον εντοπισμό δυνητικών απειλών στη συνέχεια της επιχειρηματικής συνέχειας και την υλοποίηση μέτρων για την αντιμετώπιση αυτών των κινδύνων, βελτιώνοντας έτσι συνολικά τη διαχείριση των κινδύνων.

  • Αυξημένη Εμπιστοσύνη των Πελατών: Η πιστοποίηση ISO 22301 επιδεικνύει μια δέσμευση στη συνέχεια της επιχείρησης, εμπνέοντας εμπιστοσύνη σε πελάτες, συνεργάτες και ενδιαφερόμενους ότι η οργάνωση μπορεί να διαχειριστεί και να ανταποκριθεί αποτελεσματικά σε διακυμάνσεις.

  • Νομική και Ρυθμιστική Συμμόρφωση: Η συμμόρφωση με το ISO 22301 εξασφαλίζει ότι η οργάνωση συμμορφώνεται με τους σχετικούς νόμους και κανονισμούς που αφορούν τη συνέχεια της επιχείρησης, μειώνοντας τον κίνδυνο νομικών συνεπειών σε περίπτωση διακυμάνσεων.

  • Ελαχιστοποίηση του Χρόνου Αναστολής: Με την ύπαρξη ενός καλά καθορισμένου συστήματος διαχείρισης της επιχειρηματικής συνέχειας, οι επιχειρήσεις μπορούν να μειώσουν τον χρόνο αναστολής κατά τη διάρκεια και μετά από διακυμάνσεις, ελαχιστοποιώντας τις επιπτώσεις στις λειτουργίες και την παροχή υπηρεσιών.

  • Βελτιωμένη Λήψη Αποφάσεων: Το πρότυπο ενθαρρύνει τις επιχειρήσεις να καθιερώσουν σαφείς ρόλους και ευθύνες, σχέδια επικοινωνίας και διαδικασίες λήψης αποφάσεων, διευκολύνοντας έτσι μια πιο οργανωμένη και αποτελεσματική αντίδραση σε διακυμάνσεις.

  • Εξοικονόμηση Κόστους: Η προακτική σχεδίαση για την επιχειρηματική συνέχεια μπορεί να οδηγήσει σε εξοικονόμηση κόστους με τη μείωση των οικονομικών επιπτώσεων των διακυμάνσεων, όπως απώλεια εσόδων, έξοδα αποκατάστασης και πιθανές νομικές υποχρεώσεις.

  • Εμπιστοσύνη των Συμμετεχόντων: Η πιστοποίηση ISO 22301 ενισχύει την εμπιστοσύνη διάφορων συμμετεχόντων, συμπεριλαμβανομένων πελατών, επενδυτών και εργαζομένων, καθώς γνωρίζουν ότι η οργάνωση είναι καλά προετοιμασμένη να αντιμετωπίσει απρόβλεπτες διακυμάνσεις.

  • Ανταγωνιστικό Πλεονέκτημα: Η πιστοποίηση στο ISO 22301 μπορεί να παρέχει ένα ανταγωνιστικό πλεονέκτημα στην αγορά, δείχνοντας σε πελάτες και συνεργάτες ότι η οργάνωση έχει ένα ανθεκτικό σύστημα διαχείρισης της επιχειρηματικής συνέχειας.

  Data Center of our Services

  Στην Atlas Consulting  δίνουμε προτεραιότητα στην ασφάλεια και την αποτελεσματικότητα των διαδικασιών των υπηρεσιών που προσφέρουμε.

  Οι υπηρεσίες μας φιλοξενούνται στην Noris IKE σε έναν ασφαλή διακομιστή υψηλών προδιαγραφών, εξασφαλίζοντας ένα ισχυρό θεμέλιο για την επιχείρησή σας.

  H Noris IKE διαθέτει ένα από τα πιο εξελιγμένα Datacenters στην Γερμανία και στην Ευρώπη, με πλήθος ISO Certifications, 30 χρόνια εμπειρία και μεγάλη εξειδίκευση στον χώρο των Cloud Services.

  Δείτε πώς η ασφαλής υποδομή του διακομιστή μας προσθέτει αξία στις επιχειρηματικές σας προσπάθειες:

  Ενισχυμένη Ασφάλεια Δεδομένων:

  Τα δεδομένα της επιχείρησης σας είναι ανεκτίμητα και τα χειριζόμαστε ως τέτοια. Ο ασφαλής μας διακομιστής χρησιμοποιεί προηγμένη κρυπτογράφηση και αυστηρά μέτρα ασφαλείας, προστατεύοντας τα ευαίσθητά σας δεδομένα από μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση.

  Αξιοπιστία και Διαθεσιμότητα:

  Αδιάκοπες διαδικασίες με την αξιόπιστη υποδομή του διακομιστή μας. Κατανοούμε τη σημασία της διαθεσιμότητας 24/7, εξασφαλίζοντας ότι οι υπηρεσίες σας παραμένουν προσβάσιμες όποτε τις χρειάζεστε.

  Συμμόρφωση με τη Νομοθεσία:

  Πλοηγηθείτε με αυτοπεποίθηση στο περίπλοκο τοπίο της νομοθεσίας για τις υπηρεσίες που σας προσφέρουμε. Η ασφαλής υποδομή του διακομιστή μας συμμορφώνεται με τα πρότυπα της βιομηχανίας και της προστασίας δεδομένων, παρέχοντάς σας ένα συμμορφούμενο πλαίσιο για τις επιχειρηματικές σας συμβουλευτικές ανάγκες.

  Εξοικονόμηση Χρόνου και Πόρων: Η μετάβαση σε αποκλειστικό διακομιστή και εξειδικευμένο data center, απαλλάσσει το πελατολόγιο μας από το βάρος της διαχείρισης και της συντήρησης ενός συστήματος , εξοικονομώντας έτσι χρόνο και πόρους.

  Ευθυγράμμιση με τα διεθνή πρότυπα: ασφάλεια, αξιοπιστία και ευελιξία αποτελούν κρίσιμες πτυχές συνεργασίας με τις πολυεθνικές εταιρίες που συνεργαζόμαστε.    

   

  Μετάβαση στο περιεχόμενο