Ανάπτυξη Επιχειρήσεων

i

Στρατηγικός Επιχειρηματικός Σχεδιασμός

Οργάνωση & ανάπτυξη ανθρώπινου δυναμικού

Έρευνα αγοράς & στατιστικές αναλύσεις

Brand marketing Digital Communication Strategy & Εταιρική Ταυτότητα

Υπηρεσίες Οργάνωσης & Ανάπτυξης Επιχειρήσεων

 

Η επιστημονική μας ομάδα φροντίζει και στηρίζει την σύγχρονη επιχείρηση (νέα ή υφιστάμενη) για την αποτελεσματική οργάνωση και λειτουργία της καθώς και την βιώσιμη ανάπτυξη της.

Κύριο μέλημα μας είναι οι πελάτες μας να βρίσκουν σύγχρονες και μοντέρνες λύσεις καθώς και εργαλεία που βοηθάνε την επιχείρηση τους να επιβιώσει, να αναπτυχθεί και να ακμάσει τον απαιτητικό 21ο αιώνα.

Υπηρεσίες ανάπτυξης & οργάνωσης επιχειρήσεων

Επιχειρηματικό ΤΟ.ΠΙ.Ο

To Επιχειρηματικό ΤΟ.ΠΙ.Ο είναι ένα πρόγραμμα υποστήριξης πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων και έχει σκοπό να ενδυναμώσει τις αδύναμες πλευρές τους, να φωτίσει τις δυνατές καθώς και να προτείνει ένα εξατομικευμένο πρόγραμμα ανάπτυξης.

Στρατηγικός Επιχειρηματικός Σχεδιασμός

Γνωρίζεις ότι επιχείρηση χωρίς σχέδιο είναι ένας οργανισμός καταδικασμένος να πεθάνει. Σε βοηθάμε στον προσδιορισμό των στρατηγικών στόχων, οράματος και βασικού πλαισίου στρατηγικής της επιχείρησης σου και στην ανάπτυξη σχεδίων δράσης (Μάρκετινγκ, Παραγωγής, Οργάνωσης, Στελέχωσης) μέσα σε συγκεκριμένα χρονοδιαγράμματα.

Οργάνωση & Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού

Η αξιολόγηση του υφιστάμενου προσωπικού και ο σχεδιασμός πλάνου προσαρμογής σε αλλαγές, η αναδιάρθρωση και οργάνωση ομάδων εργασίας με στοχευμένη ατομική ή ομαδική Γνωσιακή και Συμπεριφορική Συμβουλευτική και Εκπαιδευτικά ενδοεπιχειρησιακά σεμινάρια ανάπτυξης δεξιοτήτων είναι η προσέγγιση που χρησιμοποιούμε για την Οργάνωση και Ανάπτυξη του Ανθρώπινου Δυναμικού της Επιχείρησης σου.

Αναδιάρθρωση στην λειτουργία Επιχειρήσεων

Αν πιστεύεις ότι η επιχείρηση σου χρειάζεται αλλαγές στις δομές, στην λειτουργία της και στις διαδικασίες, μπορούμε να σε βοηθήσουμε να την αναδιαρθρώσεις ώστε να εξοικονομήσεις πόρους και ενέργεια!

Υπηρεσίες έρευνας αγοράς

 

Η Έρευνα Αγοράς είναι ένα πολύ χρήσιμο εργαλείο μέσω του οποίου αξιολογούνται και αξιοποιούνται πληροφορίες που παίρνουμε από την Αγορά μας, προκειμένου να αναπτύξουμε μια Στρατηγική τόσο για την διατήρηση και αύξηση των πωλήσεων μας, την δημιουργία νέων προϊόντων και υπηρεσιών αλλά και να παίρνουμε αποφάσεις σχετικά με το Σχέδιο Επενδύσεων της επιχείρησης μας.

Σήμερα που οι συνθήκες της αγοράς είναι πιο περίπλοκες από ποτέ και που ο ανταγωνισμός μεγαλώνει κάνοντας τους πελάτες μας πιο απαιτητικούς, οι επιχειρήσεις που προνοούν, έχουν ανάγκη όλο και περισσότερο για πληροφόρηση σχετικά με το τι συμβαίνει στην αγορά για να την αξιοποιήσουν ώστε να δημιουργούν ανταγωνιστικό πλεονέκτημα αλλά και να δημιουργούν ή διατηρούν την θέση τους στην Αγορά.

Σήμερα που οι συνθήκες της αγοράς είναι πιο περίπλοκες από ποτέ και που ο ανταγωνισμός μεγαλώνει κάνοντας τους πελάτες μας πιο απαιτητικούς, οι επιχειρήσεις που προνοούν, έχουν ανάγκη όλο και περισσότερο για πληροφόρηση σχετικά με το τι συμβαίνει στην αγορά για να την αξιοποιήσουν ώστε να δημιουργούν ανταγωνιστικό πλεονέκτημα αλλά και να δημιουργούν ή διατηρούν την θέση τους στην Αγορά.

Η απόφαση μιας επιχείρησης για χρησιμοποίηση της έρευνας αγοράς, ως βάση για τη λήψη αποφάσεων, είναι καθοριστικής σημασίας. Μέσα από την έρευνα της αγοράς, επιδιώκεται, ουσιαστικά, η ελαχιστοποίηση του κινδύνου από μια λανθασμένη επιλογή και απόφαση της διοίκησης.
Ενδεικτικά, προσφέρουμε τις παρακάτω Υπηρεσίες, οι οποίες αν συνδυαστούν με Συμβουλευτική πάνω στην Στρατηγική που πρέπει να ακολουθηθεί για την αξιοποίηση των αποτελεσμάτων της έρευνας, τότε μπορεί να έχουν πολλαπλά οφέλη για την επιχείρηση:
Στατιστικές Αναλύσεις Δεδομένων (DATA ANALYSIS)

Αναλαμβάνονται στατιστικές αναλύσεις δεδομένων με χρήση προηγμένων μεθόδων στατιστικής και μηχανικής μάθησης που διερευνούν το σκοπό της συλλογής των δεδομένων.

Στατιστικές Αναλύσεις Ερωτηματολογίων (SURVEY DATA ANALYSIS)

Αναλαμβάνονται στατιστικές αναλύσεις ερωτηματολογίων παντός τύπου τα οποία έχουν δημιουργήσει ιδιωτικοί ή δημόσιοι φορείς και έχουν συλλέξει τα αντίστοιχα δεδομένα.

Κατά την ανάλυση εφαρμόζονται προηγμένες μέθοδοι στατιστικής και μηχανικής μάθησης καθώς και αναλαμβάνονται η κωδικοποίηση και το καθάρισμα των δεδομένων.

Δημοσκοπήσεις | Δειγματοληπτικές Έρευνες (Gallup-Sampling Surveys)

Αναλαμβάνονται δειγματοληπτικές έρευνες και δημοσκοπήσεις παντός τύπου με την δημιουργία ειδικού ερευνητικού ερωτηματολογίου, την συλλογή δεδομένων βάση του κοινού ενδιαφέροντος και την στατιστική επεξεργασία αυτών με χρήση προηγμένων μεθόδων στατιστικής και μηχανικής μάθησης.

Η υπηρεσία απευθύνεται σε όλους τους φορείς είτε ιδιωτικούς είτε δημόσιους οι οποίοι θέλουν να διερευνήσουν ένα ζήτημα ενδιαφέροντος.

Έρευνα Αξιολόγησης Υπηρεσιών | προϊόντων & Ικανοποίησης Πελατών (Customer Satisfaction Survey)

Αναλαμβάνονται δειγματοληπτικές έρευνες με κοινό ενδιαφέροντος τους πελάτες μιας επιχείρησης. Σκοπός αυτού του είδους ερευνών είναι η αναλυτική διερεύνηση των απόψεων των πελατών για το πώς αντικειμενικά αξιολογούν τις υπηρεσίες και τα προϊόντα μιας εταιρείας, την συνολική ικανοποίηση τους.

Μια τέτοια έρευνα μπορεί να αναδείξει χαρακτηριστικά και παράγοντες σχετικά με το τι προτιμούν οι πελάτες, τι είναι αυτό που τους δυσανασχετεί με τις παρεχόμενες υπηρεσίες και χρίζει βελτίωσης, ποιες μπορεί να είναι κάποιες πρόσθετες υπηρεσίες που οι πελάτες θέλουν και δεν τις διαθέτει η εταιρεία, ποιοι είναι οι παράγοντες που μπορούν να οδηγήσουν στην βέλτιστη ικανοποίηση των πελατών και την αύξηση των αγορών τους από την εταιρεία και άλλα σχετικά ζητήματα.

Ακόμη, υποενότητα της συγκεκριμένης υπηρεσίας αποτελεί η μεμονωμένη έρευνα παραπόνων που η διοργανώτρια επικεντρώνεται στα παράπονα των πελατών και την περαιτέρω διερεύνηση και παρουσίαση αυτών μέσω στατιστικής επεξεργασίας με στόχο την επίλυση τους από την εταιρεία παροχής των αντίστοιχων υπηρεσιών.

Έρευνα Αγοράς | Έρευνα Βελτιστοποίησης | Απόδοσης | Προώθησης προϊόντων/υπηρεσιών (Market Research Survey)

Αναλαμβάνεται η δημιουργία δειγματοληπτικών ερευνών αγοράς σύμφωνα με την οποία η διοργανώτρια εταιρεία αναλαμβάνει την κατάρτιση ειδικού ερευνητικού ερωτηματολογίου στα πλαίσια της αντίστοιχης έρευνας, την συλλογή δεδομένων σύμφωνα με το target group που στοχεύετε η διερεύνηση των ζητημάτων καθώς και η στατιστική επεξεργασία αυτών με χρήση προηγμένων μεθόδων στατιστικής και μηχανικής μάθησης.

Ειδική περίπτωση της έρευνας αγοράς αποτελεί και η έρευνα προώθησηςαπόδοσης και βελτιστοποίησης προϊόντων όπου η διοργανώτρια εταιρεία αναλαμβάνει την συλλογή δεδομένων, την στατιστική επεξεργασία αυτών και την κατάρτιση ενός ειδικού ερευνητικού ερωτηματολογίου που σκοπό έχει να προωθήσει το προϊόν βάση των χαρακτηριστικών του στο αντίστοιχο κοινό ενδιαφέροντος (target group), να εξετάσει την απόδοση του και να το βελτιστοποιήσει βάση των κριτικών και των παρατηρήσεων των αγοραστών.

Ο κύριος σκοπός της έρευνας είναι ο προσδιορισμός των προθέσεων των καταναλωτών για μια Επιχείρηση ή κάποιο προϊόν. Πέραν, αυτού όμως, η εν λόγω έρευνα παρουσιάζει αρκετά χρήσιμα στοιχεία που δείχνουν τις τάσεις της Αγοράς τόσο σε τοπικό επίπεδο όσο και σε πανελλαδικό, ή ακόμη και σε παγκόσμιο επίπεδο.

Το να καταλαβαίνουμε τι ανάγκη έχει η αγορά ή το πελατολόγιο μας είναι το 50% του δρόμου για την ικανοποίηση αυτής της ανάγκης. Γι’ αυτό, η Έρευνα Αγοράς και Ικανοποίησης πελάτη μπορεί να κρύβει ένα πραγματικό θησαυρό!

Εταιρική Ταυτότητα

 

Η οπτική επικοινωνία και η εταιρική ταυτότητα έχει ιδιαίτερη σημασία για τον τρόπο που είναι αποτυπωμένη και ταξινομημένη η επιχείρηση σου στο μυαλό του κοινού.

Οι Υπηρεσίες Οπτικής Επικοινωνίας και Σχεδιασμού Εταιρικής Ταυτότητας φροντίζουμε να αποτυπώνουν και να επικοινωνούν έξυπνα την προστιθέμενη αξία των προϊόντων και υπηρεσιών της επιχείρησης σου καθώς είναι κομμένες και ραμμένες για να μιλήσουν στην “καρδιά” του αλλά και να μείνουν στο μυαλό του κοινού της.

Σχεδιασμός Εταιρικής Ταυτότητας

Μελέτη και σχεδιασμός ολόκληρου του εύρους της εταιρικής ταυτότητας για μέγιστη αξιοποίηση του brand, διαμόρφωση εταιρικού προφίλ και ανάδειξή του στην αγορά.

Σχεδιασμός Εταιρικών Εντύπων

Με τον σχεδιασμό ενός εταιρικού εντύπου (δίπτυχο, τρίπτυχο, πολυσέλιδο διαφημιστικό φυλλάδιο, κατάλογο κ.τ.λ.) μπορεί να επικοινωνηθούν λειτουργικά και ελκυστικά οι πληροφορίες που θέλουμε να επικοινωνήσουμε στο κοινό μας.

Δημιουργία Εταιρικής Ονομασίας

Δημιουργία εταιρικής ονομασίας με αντιπροσωπευτικό μήνυμα εναρμονισμένο με το προϊόν ή την υπηρεσία, καθώς και συγχρονισμένο tag line και slogan.

Σχεδιασμός Λογότυπου

Σχεδιασμός και επανασχεδιασμός (re-branding) λογοτύπου με καθαρότητα αποτύπωσης, εμπνευσμένο χαρακτήρα και εύστοχη τοποθέτηση για μέγιστη αναγνωρισιμότητα.

Εφαρμογές Λογότυπου

Σχεδιασμός του εταιρικού αυτοκινήτου, σχεδιασμός εταιρικού τιμολογίου ή δελτίου παραγγελιοληψιών, σχεδιασμός block, σχεδιασμός εταιρικού folder, αφίσας κτλ που βοηθά στην αποτύπωση της εταιρικής ταυτότητας στα μάτια του καταναλωτή.

Σχεδιασμός Επικοινωνιακού Υλικού

Σχεδιασμός συνολικού επικοινωνιακού υλικού για τις συνολικές προωθητικές ενέργειες (εκθέσεις εσωτερικού και εξωτερικού), εταιρικά δώρα και διοργανώσεις πχ προσκλήσεις, αφίσες, banner κτλ.

Σχεδιασμός LOOK & FEEL Online Παρουσίας

Εικαστική προσέγγιση στο look and feel των website. Σχεδιασμός newsletter με δυνατότητα διαμόρφωσης εμφάνισης και δομής.

Σχεδιασμός Συσκευασίας

Η συσκευασία και η ετικέτα αποτελεί ένα πολύ αποτελεσματικό εργαλείο πωλήσεων και μάρκετινγκ και είναι σημαντικά στοιχεία που κερδίζουν τις εντυπώσεις του καταναλωτή. Έχει αποδειχθεί ότι το 70% των αγοραστικών αποφάσεων από τους καταναλωτές, λαμβάνονται «μπροστά στο ράφι».

Σχεδιασμός Καμπάνιας

Δημιουργία και πλήρης υποστήριξη concept καμπάνιας εταιρίας ή προϊόντος, διαμόρφωση επιμέρους υλικού και επιμέλεια όλων των σταδίων του project.

Brand Marketing – Branding Επικοινωνία

 

Marketing είναι όλα αυτά που κάνεις για να υπάρχεις στην αγορά. Branding είναι αυτό που είσαι και δείχνεις στην αγορά.

Επικοινωνία είναι η διαδικασία με την οποία το brand μεταβιβάζει πληροφορίες, σκέψεις, ιδέες ή συναισθήματα του στο κοινό του με στόχο να προκαλέσει σε αυτό το κοινό την εμφάνιση ιδεών, πράξεων ή συναισθημάτων και να επηρεάσει την κατάστασή του και τη συμπεριφορά του.

Το Branding, η Επικοινωνία και το Marketing είναι επιχειρησιακές διαδικασίες που θέλουν ιδιαίτερη επιμέλεια και προσοχή. Εμείς εστιάζουμε μέσα από τις υπηρεσίες μας να σε βοηθήσουμε είτε να διαμορφώσεις ένα αξιόπιστο Brand είτε να επαναπροσδιορίσεις το brand σου με στόχο να δημιουργηθούν για σένα περισσότερες ευκαιρίες ανάπτυξης στην αγορά.

Marketing Strategy & Development Plan

Δημιουργούμε marketing plans που οδηγούν σε χειροπιαστά αποτελέσματα. Εφόσον καταστρώσουμε την στρατηγική, δημιουργούμε το πλάνο προώθησης της επιχείρησης βασιζόμενοι στον προυπολογισμό σου αλλά και στα κανάλια επικοινωνίας που βρίσκεται το κοινό της επιχείρησης σου με ιδιαίτερα ευρηματικό και έξυπνο τρόπο.

Marketing Communications & Content

Επικοινωνία είναι η ικανότητα να δημοσιοποιείς το μήνυμα που έχεις στο μυαλό και να το κάνεις πράξη. Με την ανάλογη στρατηγική marketing και το πλάνο σου, το brand σου αποκτά την δική του φωνή και δημοσιοποιεί τον δικό του μοναδικό μήνυμα.

Marketing Management

Το σημερινό marketing σχετίζεται πια με την ανάπτυξη διαλόγου και την εκπαίδευση του κοινού της επιχείρησης. Γνωρίζεις να κάνεις την δουλειά σου καλά. Άφησε σε εμάς που γνωρίζουμε καλά την δουλειά μας να διαχειριστούμε το marketing της επιχείρησης σου και την επικοινωνία της με το αγοραστικό κοινό.

Training Branding, Επικοινωνίας, Marketing

Πως γίνεται μια επιχείρηση αναγνωρίσιμο brand; Πως πρέπει να διαχειρίζεται κάποιος την επικοινωνία του brand; Ποιες είναι οι κατάλληλες ενέργειες marketing; Αυτά και άλλα πολλά θέματα απαντούνται σε Custom made Εκπαιδεύση στα μέτρα της επιχείρησης σου.

Επικοινωνία & Διαχείριση της Μάρκας

Σε αυτό το στάδιο, ξεκινάμε έναν συνεπή και ειλικρινή διάλογο με το κοινό-στόχο μας. Με αυτόν τον διάλογο, θέλουμε να ακούσουμε τις ανάγκες του, να τις καλύπτουμε – ή δυνατόν- να πληροφορούμε, να εκπαιδεύουμε και να κερδίζουμε την εμπιστοσύνη του καταναλωτικού κοινού ώστε να μας επιλέγει.

Αξιοποιούμε όλα τα σύγχρονα εργαλεία που μας δίνει το internet πχ δημιουργία website, content marketing, video marketing κτλ.

Έρευνα & Ανάλυση της Αγοράς & της Επιχείρησης

Εξετάζουμε και καθορίζουμε ποια είναι και που μπορεί να πάει η μάρκα σου.

Στρατηγική & Ανάπτυξη της Επιχείρησης

Θέτουμε τις βάσεις για την αξιοποίηση της μάρκας σου και καθορίζουμε με σαφήνεια ποια πορεία είναι απαραίτητο να ακολουθηθεί.

Δημιουργία | Επαναπροσδιορισμός Εταιρικής Ταυτότητας

Διαμορφώνουμε με εικόνες και με λόγια μια ελκυστική εικόνα που να ταιριάζει στην κουλτούρα της εταιρίας σου και να συνάδει με την πορεία που ορίσαμε στο Στάδιο 2.

Αποτύπωση του Concept & Ιστορίας της Μάρκας

Σκιαγραφούμε με ουσιώδη και μεστό τρόπο την προσωπικότητα της επιχείρησης και των προϊόντων της μέσα από την προσωπική ιστορία και εστιάζοντας σε αυτά που σας κάνουν μοναδικούς μέσα από ένα σύντομο, σαφές και περιεκτικό κείμενο που εξιστορεί στον καταναλωτή την διαδρομή της μάρκας σας καθώς εξηγεί γιατί αυτή υπάρχει και γιατί αξίζει την προσοχή, την εμπιστοσύνη και την επιλογή του.

 

Αυτό το κάνουμε, αξιοποιώντας τους τέσσερις κυρίους τομείς ενός brand: την στρατηγική, την ταυτότητα, την εμπειρία και την διαχείριση του.

Δεν υπάρχει λύση του One size fits all! Κάθε brand είναι διαφορετικό!

Σημαντικό όμως είναι να γνωρίζεις ότι το «προϊόν» που παρουσιάζεις στην αγορά με τα ανταγωνιστικά του πλεονεκτήματα πρέπει να συνάδει με αυτό που λαμβάνει ο πελάτης όταν αποφασίζει να προτιμήσει την δική σου επιχείρηση από κάποια άλλη ανταγωνίστρια.

Our services

Υπηρεσίες Ανάπτυξης & Οργάνωσης Επιχειρήσεων

Υπηρεσίες Έρευνας Αγοράς

Brand Marketing – Branding Επικοινωνία

Εταιρική Ταυτότητα 

Our awards

Βραβευμένες Επιχειρηματικές Λύσεις A.TL.AS!

Ready to reach higher?

Financial Management & much more!

Μετάβαση στο περιεχόμενο