Ίδρυση Εταιρίας στο Εξωτερικό

i

Σωστός & αντικειμενικός επιχειρηματικός οικονομικός & φορολογικός σχεδιασμός

Ίδρυση & διατήρηση μιας εταιρίας στο εξωτερικό

Business beyond borders

Η A.TL.AS Consulting είναι δυναμικό μέλος διεθνών ενώσεων επαγγελματιών

Έναρξη Επιχειρηματικής Δραστηριότητας στο Εξωτερικό

 

Υποστηρίζουμε την έναρξη της εταιρείας σας σε άλλα κράτη, γιατί πιστεύουμε ότι η ανάπτυξη της επιχειρηματικής σας δράσης δεν πρέπει να έχει σύνορα!

Ανάπτυξη επιχείρησης στο εξωτερικό

Η ίδρυση εταιρίας στο εξωτερικό είναι το πιο πολυσυζητημένο θέμα στους επιχειρηματικούς κύκλους. Όλο και πιο πολύ, τα τελευταία χρόνια, οι Έλληνες δραστηριοποιούνται και επιχειρούν εκτός των συνόρων της χώρας. Ο σωστός και αντικειμενικός επιχειρηματικός, οικονομικός και φορολογικός σχεδιασμός είναι πάντα στρατηγικής σημασίας για τον Έλληνα επιχειρηματία.

Οι υπηρεσίες μας στοχεύουν στο να προσφέρουν με το δυνατόν κατανοητό και εμπεριστατωμένο τρόπο, το σκεπτικό που είναι καλό να προηγείται της ίδρυσης μιας εταιρίας στο εξωτερικό (πάντα με τεκμηριωμένη μεθοδολογία) αλλά και ό,τι έπεται από την ίδρυσή της καθώς και τι κόστη συνεπάγεται μια τέτοια επιλογή. Κοινός στόχος είναι η αναγνώριση αποδοτικών φορολογικών δικαιοδοσιών για την εξάπλωση της επιχειρηματικής δράσης των πελατών μας, παράλληλα με την μείωση της συνολικής φορολογικής και οικονομικής επιβάρυνσης.

Σημαντική σημείωση: δεν προβαίνουμε σε σύσταση εταιρίας στο εξωτερικό για δικό σας λογαριασμό αλλά παρέχουμε Φορολογική Υποστήριξη καθώς και εργαλεία με τη βοήθεια των οποίων έχετε όλη την πληροφόρηση που πρέπει να προηγείται πριν την λήψη οποιασδήποτε απόφασης. Σε καμία περίπτωση, ΔΕΝ ΚΑΘΟΔΗΓΟΥΜΕ τους πελάτες μας στη λήψη οποιασδήποτε απόφασης, δεν ενθαρρύνουμε πράξεις και δράσεις που δεν εμπίπτουν σε νόμιμα και θεμιτά μέσα.

Στην A.TL.AS Consulting εξετάζουμε τις Συμβάσεις Αποφυγής Διπλής Φορολογίας και σας τις γνωστοποιούμε. Η λήψη απόφασης είναι κάτι προσωπικό για κάθε επιχειρηματία ή για κάθε ομάδα επιχειρηματιών. Η δική μας δουλειά είναι να σας γνωστοποιήσουμε τους κινδύνους, τα οφέλη καθώς και να υποδείξουμε, αν είναι δυνατόν, έναν αξιόπιστο συνεργάτη στο εξωτερικό προκειμένου να συστήσετε την εταιρία σας.

Οι υπηρεσίες που προσφέρονται βρίσκονται υπό το διακριτικό τίτλο

” Business Beyond Borders TM ” 
Η A.TL.AS Consulting είναι δυναμικό μέλος Διεθνών Ενώσεων Επαγγελματιών με εξειδίκευση στη Φορολογιστική, τη Νομική Υποστήριξη καθώς και τη Σύσταση Εταιριών. Μέσω του δικτύου μας μπορούμε να υποστηρίξουμε τεκμηριωμένα, την ανάπτυξη της επιχειρηματικής σας δραστηριότητας σε όλο τον κόσμο.

 

Business Beyond Borders

Σας βοηθούμε να πάρετε την πιο συμφέρουσα απόφαση σύμφωνα με τα δικά σας δεδομένα καθώς και να βρείτε τον κατάλληλο συνεργάτη μέσα από το μεγάλο και αξιόπιστο δίκτυό μας!

Η μεθοδολογία μας

Η ίδρυση και διατήρηση μιας εταιρίας στο εξωτερικό δεν είναι σε καμία περίπτωση μία απλή υπόθεση. Αντίθετα, θα πρέπει να είναι αποτέλεσμα απόφασης που βασίζεται σε σύνθετα κριτήρια.
Γι’ αυτό, ακολουθούμε συγκεκριμένη μεθοδολογία ώστε να έχετε όλες τις πληροφορίες που χρειάζεστε, να λύσουμε τυχόν απορίες που μπορεί να προκύψουν, άμεσα, με ακρίβεια και λεπτομέρεια, ώστε να αποφασίσετε έχοντας στη διάθεσή σας όλους τους ‘παρονομαστές’, ειδικά αν είστε φορολογικός κάτοικος της Ελλάδας.

Μπορούμε να σας υποστηρίξουμε με τους εξής τρόπους:

  • Στέλνοντας μια αναφορά με τα σημαντικά στοιχεία που αφορούν την χώρα ή τις χώρες που σας ενδιαφέρει να δραστηριοποιηθείτε (έναντι κάποιου κόστους ανάλογα με τον αριθμό χωρών).
  • Κάνοντας μια διαφορική ανάλυση των δεδομένων της χώρας ή των χωρών που θέλετε να δραστηριοποιηθείτε και της χώρας μας (εφόσον είστε φορολογικός κάτοικος της Ελλάδας).
  • Προετοιμάζοντας μια συνολική οικονομική πρόταση για σύσταση και διατήρηση γκρουπ εταιριών σε διάφορες χώρες της Ευρώπης και άλλες χώρες που περιλαμβάνει το δίκτυο μας.
  • Κανονίζοντας Συμβουλευτικές συνεδρίες με συνεργάτες του δικτύου μας ανάλογα με τα ερωτήματα που έχετε.
  • Κάνοντας μελέτη φορολογικού σχεδιασμού και προϋπολογισμού με βάσει συγκεκριμένα οικονομικά σενάρια.

Το επαγγελματικό μας δίκτυο

 

Η A.TL.AS Consulting είναι δυναμικό μέλος Διεθνών Ενώσεων Επαγγελματιών με εξειδίκευση στη Φορολογιστική, τη Νομική Υποστήριξη καθώς και τη Σύσταση Εταιριών. Μέσω του δικτύου μας μπορούμε να υποστηρίξουμε τεκμηριωμένα, την ανάπτυξη της επιχειρηματικής σας δραστηριότητας σε όλο τον κόσμο.

Κράτη

Χρόνια Εμπειρίας

Ήπειροι

Επαγγελματίες

Our services

Προγραμματισμός Συμβουλευτικής Συνεδρίας

Σύνδεση με το Δίκτυο μας για την Αποστολή Πρότασης για τις ζητούμενες υπηρεσίες

Ανάλυση & Αξιολόγηση Αποτελεσμάτων

Επικεντρωμένο Project Management (για τους πελάτες της εταιρίας μας)

Επιλογή Βέλτισης Λύσης

Φορολογική Έρευνα

Our awards

Βραβευμένες Επιχειρηματικές Λύσεις A.TL.AS!

Low profile, maximum gains!

Μάθετε τι σημαίνει να διατηρείς μια εταιρία εξωτερικού και πως διασφαλίζετε μέγιστο δυνατό όφελος, με τη λιγότερη δυνατή “έκθεση”!