Προγράμματα Επιδοτήσεων

by A.TL.A.S Consulting

| A.TL.AS ΕΠΕΝΔΥΣΗ στην πραξη!

Η επιδότηση αποτελεί ένα εξαιρετικό χρηματοδοτικό εργαλείο ανάπτυξης για τις υπό σύσταση – νέες και υφιστάμενες επιχειρήσεις μέσω του οποίου, μπορείτε να λάβετε υπό προυποθέσεις χρηματοδότηση για την επιχειρηματική σας ιδέα. Τα προγράμματα επιδότησης συμβάλλουν ενεργά στη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας της επιχείρησης σας, καθώς υποστηρίζουν όλα τα στάδια της, από την ίδρυση και την λειτουργία, έως την αναβάθμιση και την επέκταση της δραστηριότητας της. 

“Σ’ αυτό το εγχείρημα μας, εμείς οι σύμβουλοι της A.TL.AS Consulting είμαστε μαζί σας

για να πραγματοποιήσουμε ‘’το δικό σας επενδυτικό σχέδιο στην πράξη!’’

Σας υποστηρίζουμε στην κατάλληλη επιλογή του επενδυτικού προγράμματος, κατανοώντας τις εταιρικές σας ανάγκες, ενώ παράλληλα παρέχουμε όλες τις κατευθυντήριες οδηγίες για την διευκόλυνση σας στην συλλογή των απαραίτητων δικαιολογητικών. Η εμπειρία και η τεχνογνωσία μας στην εκπόνηση της απαιτούμενης οικονομοτεχνικής μελέτης, δύναται να αποφέρει υψηλά επιθυμητά αποτελέσματα στην επιχειρηματική αξιολόγηση σας. Η end-to-end υπηρεσία μας διασφαλίζει την ορθή υλοποίηση του επιδοτούμενου προγράμματος, φροντίζοντας για κάθε λεπτομέρεια μέχρι την ολοκλήρωση των εκταμιεύσεων. 

Βήμα προς βήμα η υλοποίηση της επένδυσης σας  

Atlas Consuting Funding Service

1η Φάση: Ενημέρωση

Συζητάμε μαζί, τις ανάγκες τις επιχείρησής σας και ποιο είναι το όραμα σας για το επενδυτικό σας σχέδιο. Έπειτα καταγράφουμε τα βασικά στοιχεία της επιχείρησής σας ή αναλύουμε το πλάνο του νέου επιχειρηματικού σας εγχειρήματος. 

2η Φάση: Επιλεξιμότητα

Με την προσκόμιση των απαραίτητων δικαιολογητικών προχωράμε στην προ αξιολόγηση, αναλύουμε τις χρηματοδοτικές σας ανάγκες και πραγματοποιούμε τον έλεγχο των βαθμολογούμενων κριτηρίων. 

3η Φάση: Σχεδιασμός

Αναπτύσσουμε το επιχειρηματικό σας πλάνο και τον προϋπολογισμό του επενδυτικού σας σχεδίου. Συνεχίζουμε με την σύνταξη και συγγραφή του σχεδίου και σύμφωνα με τις προδιαγραφές των επιδοτούμενων προγραμμάτων. 

4η Φάση: Σύνταξη Μελέτης

Φτάνοντας στην προσκόμιση των απαιτούμενων δικαιολογητικών, ελέγχουμε την ορθότητά και πληρότητά τους και ξεκινάμε την κατάρτιση του επενδυτικού σχεδίου. 

5η Φάση: Υποβολή

Συντάσσουμε και υποβάλλουμε την αίτηση υπαγωγής στο πληροφοριακό σύστημα του προγράμματος. 

6η Φάση: Υποστήριξη και παρακολούθηση Υλοποίησης έργου

Παρακολουθούμε διαρκώς την πορεία αξιολόγηση του επενδυτικού σας σχεδίου, σας ενημερώνουμε για την ορθή & έγκαιρη εξόφληση των δαπανών. Με την επιτυχή ένταξη σας στο εκάστοτε πρόγραμμα διενεργούμε σταδιακά τα αιτήματα εκταμίευσης της χρηματοδότησης. 

7η Φάση: Ολοκλήρωση

Τέλος, λαμβάνετε ενημέρωση για την διαδικασία ελέγχου και για την τήρηση των μακροχρόνιων υποχρεώσεων και διενεργούμε τ ’αντίστοιχα αιτήματα αναλόγως με το πρόγραμμα ένταξης.

 | ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΠΙΔΟΤΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΙΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

|Τα προγραμματα μας

Οι σύμβουλοι της A.TL.AS Consulting βρίσκονται μαζί σας για να πραγματοποιήστε το δικό σας επενδυτικό σχέδιο στην πράξη!

Παρακάτω θα βρείτε τα επενδυτικά μας προγράμματα Αναμενόμενα & Ενεργά .

 

 

Συγχρηματοδοτούμενα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΣΠΑ

 

 

Αναπτυξιακός

ΝΟΜΟΣ

 

 

Ταμείο Ανάκαμψης

& ΑΝΘΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

 

 

Προγράμματα

ΔΥΠΑ

 

 

Προγράμματα

LEADER

Εκδήλωση ενδιαφέροντος για τα ενεργά προγράμματα επιδοτήσεων

Ενδιαφέρεστε για....

Σε ποια περιφέρεια βρίσκεστε;

Σε τι στάδιο βρίσκεται η επιχείρηση σας;

Επιθυμώ η ATLAS CONSULTING να διατηρήσει τα στοιχεία επικοινωνίας μου με σκοπό να με ενημερώνει σχετικά με τα τελευταία νέα και τις εξελίξεις των συγχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων.

12 + 8 =

Μετάβαση στο περιεχόμενο