Το πρώτο και βασικό βήμα στον εταιρικό και φορολογικό σχεδιασμό είναι δούμε σε ποιο σημείο βρισκόμαστε και να αναλύσουμε με φορολογικούς όρους την επιχειρηματική σας δραστηριότητα.

Ειδικότερα πρέπει να διευκρινίσουμε:

  • Το ακριβές αντικείμενο
  • Την αγορά στόχο
  • Τον τρόπο παροχής υπηρεσιών ή την πορεία που ακολουθούν τα εμπορεύματα
  • Τον τόπο από τον οποίο θα ασκείται η διοίκηση της επιχείρησης
  • Το είδος των πελατών

Η δραστηριοποίηση στο εξωτερικό ΔΕΝ προσφέρεται για όλους τους επιχειρηματικούς κλάδους. Ενδεικτικά θα μπορούσε να ήταν χρήσιμη σε τομείς όπως:  χονδρικό και λιανικό εμπόριο, ebusiness, real estate, , ναυτιλία, χημικά, πρώτες ύλες, τρόφιμα, ποτά, υγεία, βιομηχανικά προϊόντα, μεταφορές, τηλεπικοινωνίες, τράπεζες, διαφήμιση ηλεκτρονικά καταστήματα, ενέργεια, ασφάλειες,  παροχή υπηρεσιών, εκπαίδευση και άλλα.

Η ανάλυση της Παρούσας Φορολογικής Κατάστασης μπορεί να γίνει είτε δια ζώσης, είτε μέσω Skype. Σε περίπτωση που επιθυμείτε να κρατήσετε την ανωνυμία σας, μπορείτε να στείλετε την ερώτηση σας στην υπηρεσία Online Φορολογική Συμβουλευτική και ακολουθώντας τα βήματα που περιγράφονται να λάβετε μια τεκμηριωμένη απάντηση στο θέμα που σας απασχολεί και σχετίζεται το φορολογικό σας προφίλ.

Μετάβαση στο περιεχόμενο