Υπαλληλοι Τμήματος Μισθοδοσίας – Λογιστές

Η Φορολογιστική και Συμβουλευτική εταιρία A.TL.AS Consulting IKE αναζητά δραστήριους και θετικούς ανθρώπους για να στελεχώσει

το Τμήμα Μισθοδοσίας.

Βασικές αρμοδιότητες θέσης εργασίας: 

 • Διεξαγωγή ολοκληρωμένου κυκλώματος μισθοδοσίας (επεξεργασία στοιχείων μισθοδοσίας, υπολογισμός μισθοδοσίας, έκδοση και υποβολή ΑΠΔ και μηνιαίων βεβαιώσεων ΦΜΥ κτλ.).
 • Διαχείριση εργαζομένων (προσλήψεις, αποχωρήσεις, απολύσεις, λήξεις συμβάσεων, μεταβολές εργασιακών σχέσεων κτλ.).
 • Παρακολούθηση εργασιακών συμβάσεων.
 • Δημιουργία αναφορών/Payroll reporting.
 • Υποστηρικτικές διεργασίες, αρχειοθέτηση, επικοινωνία με εξωτερικούς φορείς.
 • Ηλεκτρονική υποβολή εντύπων σε δημόσιους οργανισμούς (Εργάνη, ΟΑΕΔ, ΕΦΚΑ).
 • Έκδοση και τήρηση αρχείου (λογιστικά άρθρα, μισθοδοτικές καταστάσεις, ΑΠΔ, ΦΜΥ).

Προφίλ υποψηφίου:

 • Πτυχίο ΑΕΙ/ΤΕΙ οικονομικής – λογιστικής κατεύθυνσης.
 • Εργασιακή εμπειρία 3 – 7 ετών σε διαχείριση δεδομένων μισθοδοσίας εταιρίας ή λογιστικής εταιρίας.
 • Πολύ καλή και επικαιροποιημένη γνώση εργατικής και ασφαλιστικής νομοθεσίας.
 • Εξοικείωση και γνώση προγραμμάτων σχετικών με τη μισθοδοσία της Epsilonet.
 • Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις (για τους άνδρες).
 • Άριστη γνώση της αγγλικής γλώσσας.
 • Τελευταία εργασία σχετική με το μισθολογικό αντικείμενο.
 • Μεγάλη ευχέρεια χειρισμού Η/Υ (MS Office).

Δεξιότητες υποψηφίου:

 • Ικανότητα να οργανώνει σωστά τον χρόνο και τις εργασίες με μεθοδικότητα και τήρηση των εσωτερικών διαδικασιών της εταιρίας.
 • Ικανότητα να δίνει έμφαση στη λεπτομέρεια.
 • Να έχει άριστες επικοινωνιακές δυνατότητες, να μπορεί να εξυπηρετεί το πελατολόγιο στην ελληνική και αγγλική γλώσσα και έξυπνη διαχείριση στην εξυπηρέτηση του πελατολογίου της εταιρίας.
 • Άτομο ευγενικό και πρόθυμο να εργαστεί μακροπρόθεσμα στην εταιρία.
 • Άτομο που μπορεί να εργαστεί ομαδικά και να εξελιχθεί μέσα σε αυτήν με ευγενή άμιλλα.
 • Ικανότητα να διαβάζει νόμους και εγκυκλίους και να εφαρμόζει αυτούς στην καθημερινότητα.
 • Ικανότητα προγραμματισμού, τηρήσεως προθεσμιών και απόδοσης υψηλής ποιότητας στην παροχή υπηρεσιών.

Παροχές από την εταιρία:

 • Πακέτο αποδοχών με πλάνο ανταμοιβών και ωφελημάτων πλέον του συμφωνημένου μισθού.
 • Εξαιρετικές συνθήκες εργασίας σε ένα σύγχρονο και μοντέρνο περιβάλλον εργασίας.
 • Απεριόριστη πρόσβαση στην ανώνυμη Γραμμής ψυχολογικής υποστήριξης συνεργατών.
 •  Επαφή με διεθνές πελατολόγιο και εξοικείωση με τα διεθνή οικονομικά και το διεθνές επιχειρείν.
 • Παροχή συμβουλευτικής για την εξέλιξη του ρόλου του κάθε στελέχους.
 • Συνεχής εκπαίδευση τόσο σε επαγγελματικές όσο και προσωπικές δεξιότητες.
 • Προοπτικές εξέλιξης μέσα στην εταιρία.
 •  Δυνατότητα συμμετοχής σε συνέδρια εσωτερικού και εξωτερικού.

Παρακαλούμε πολύ η αποστολή των βιογραφικών να γίνεται εφόσον πληρούνται τα απαιτούμενα προσόντα.

Παραλαβή βιογραφικών σημειωμάτων και σχετικής αλληλογραφίας υποψηφίων για τη θέση εργασίας που ανακοινώνεται από την A.TL.AS Consulting IKE, στη διεύθυνση ηλεκτρονικής αλληλογραφίας jobs@atlasconsulting.gr

Πρόσκληση σε συνέντευξη:

Για όλους όσοι αποστέλλουν το βιογραφικό τους τηρείται απόλυτη εχεμύθεια και μυστικότητα. Πρόσκληση σε συνέντευξη γίνεται στα άτομα που τηρούν τις προδιαγραφές του εκάστοτε ρόλου – θέσης εργασίας ή συναφή ρόλο – θέση εργασίας στην εταιρία.

Η επεξεργασία δεδομένων περιορίζεται σε:

Φιλοξενία των παραπάνω εγγράφων σε χώρο αποκλειστικής πρόσβασης για τους αρμόδιους εκπροσώπους της εταιρίας μέχρι την ολοκλήρωση της επιλογής υποψηφίου.

Η χρήση των δεδομένων γίνεται για την αξιολόγηση επαγγελματικών και ήπιων χαρακτηριστικών υποψηφίων για θέση εργασίας στην A.TL.AS Consulting IKE, με σκοπό την πρόσληψη.

Η διαγραφή των προσωπικών δεδομένων θα γίνει πλήρως με την ολοκλήρωση της αξιολόγησης και την επιλογή υποψηφίου, χρόνος που δεν θα υπερβεί συνολικά τους τρεις μήνες από τη λήψη των δεδομένων.

Η A.TL.AS Consulting IKE δεσμεύεται για πλήρη εναρμόνιση με τον Γενικό Κανονισμό για την Προστασία των Προσωπικών Δεδομένων (ΕΕ 2016/679 GDPR) και όλου του Νομοθετικού Πλαισίου για την προστασία των προσωπικών δεδομένων και σεβασμό στα δικαιώματα των υποψηφίων στην ενημέρωση, πρόσβαση και διαγραφή των δεδομένων τους.

 

Μετάβαση στο περιεχόμενο