Κανονιστική Συμμόρφωση ως μέτρο αξιολόγησης Εταιρικής Ευθύνης

Κανονιστική Συμμόρφωση ως μέτρο αξιολόγησης Εταιρικής Ευθύνης

Κάθε επιχείρηση ΥΠΟΧΡΕΟΥΤΑΙ να λειτουργεί ΣΥΝΝΟΜΑ, εναρμονισμένα σε εθνικά νομοθετήματα και κανονισμούς τόσο στις μεταξύ τις σχέσεις (εσωτερικές) όσο και στις σχέσεις με τρίτους. Η Κανονιστική Συμμόρφωση μιας επιχείρησης δείχνει πόσο υπεύθυνη είναι μία επιχείρηση και...
Μετάβαση στην καινοτομική, εξωστρεφή και έξυπνη εξειδίκευση

Μετάβαση στην καινοτομική, εξωστρεφή και έξυπνη εξειδίκευση

Ημερομηνία έναρξης: 22/01/2024 & ώρα 12:00 Ημερομηνία λήξης: 22/05/2024 & ώρα 14:00. ΣΚΟΠΟΣ Σκοπός της δράσης είναι: η ανάπτυξη και διάχυση νέων τεχνολογιών ο τεχνολογικός μετασχηματισμός των ενισχυόμενων επιχειρήσεων η μεγέθυνσής τους (scale up) η αύξηση της...
Ποια τα πλεονεκτήματα στη συνεργασία με μια Boutique Συμβουλευτική Εταιρία;

Ποια τα πλεονεκτήματα στη συνεργασία με μια Boutique Συμβουλευτική Εταιρία;

Η κα Πατσούμη Κάλφα σε δημοσιογραφικό αφιέρωμα για την απήχηση των boutique συμβουλευτικών εταιριών Στο περιοδικό Finance Pro και συγκεκριμένα σε δημοσιογραφικό του αφιέρωμα με θέμα ‘’Η απήχηση των boutique συμβουλευτικών εταιριών διαρκώς ανεβαίνει τα τελευταία...
Ημερίδα παρουσίασης Συγχρηματοδοτούμενων Προγραμμάτων

Ημερίδα παρουσίασης Συγχρηματοδοτούμενων Προγραμμάτων

Νεανική Επιχειρηματικότητα Η ATLAS Consulting ως αρωγός στην ανάδειξη της νεανικής Επιχειρηματικότητας, συμμετείχε ως κύριος ομιλητής στην εκδήλωση «Χρήση και Αξιοποίηση Συγχρηματοδοτούμενου Προγράμματος στην Ίδρυση & Ανάπτυξη Επιχείρησης».   Η εκδήλωση...
Ίδρυση Επιχειρήσεων & Ενίσχυση Νέων ΜμΕ στις περιοχές των Εδαφικών Σχεδίων Δίκαιης Μετάβασης Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας & Μεγαλόπολης

Ίδρυση Επιχειρήσεων & Ενίσχυση Νέων ΜμΕ στις περιοχές των Εδαφικών Σχεδίων Δίκαιης Μετάβασης Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας & Μεγαλόπολης

Ημερομηνία έναρξης υποβολών: 08.02.2024 & ώρα 13:00 Ημερομηνία λήξης υποβολών: 08.04.2024 & ώρα 15:00 ΣΚΟΠΟΣ Η παρούσα Δράση στοχεύει σε: υλοποίηση ενεργειών οι οποίες αξιοποιούν σύγχρονες τεχνολογίες, υποδομές και βέλτιστες πρακτικές σε θέματα ενεργειακής...
Μετάβαση στο περιεχόμενο