Η Online Συμβουλευτική είναι ένας τρόπος για να απαντά τα καθημερινά και πολύπλευρα ερωτήματα του κάθε:
επιχειρηματία,
επαγγελματία,
εργαζόμενου,
συνταξιούχου,
Έλληνα κατοίκου του εξωτερικού,
αλλοδαπού κατοίκου στην Ελλάδα
κτλ.
Κάθε ένας που θέλει να λάβει μια τεκμηριώμενη και υπεύθυνη απάντηση για αυτά που τον απασχολούν, βρίσκει ένα ασφαλές, υπεύθυνο και εχέθυμο “διαδικτυακό” περιβάλλον για να αποτείνει ένα ερώτημα του και να αντιμετωπιστεί με πλήρη εχεμύθεια και χωρίς έξτρα χρεώσεις.

Ειδικότερα στα γενικά πλεονεκτήματα αυτής της μμεθόδου περιλαμβάνονται :
Η ευελιξία : ! στον χρόνο, ! στον χώρο και ! στην εξοικονόμμηση χρήμματος

Δείτε γιατί κάποιοι από εσάς χρησιμοποιήσαν την Διαδικτυακή Συμβουλευτική σαν ένα εναλλακτικό μέσο για να βρουν λύσεις στα θέματα που τους απασχολούν.

– χρειάστηκαν μια δεύτερη γνώμμη, θέλησαν να εξετάσουν μμια άλλη οπτική γωνία για να μμπορέσουν να πάρουν αποφάσεις
– δεν είχαν τον απαραίτητο χρόνο για να βρεθούν μμε έναν εξειδικευμμένο σύμμβουλο
– βρίσκονταν πολύ μακριά από οργανωμένα γραφεία συμμβούλων και η δια ζώσης επικοινωνία δεν ήταν εφικτή (κάτοικοι εξωτερικού, κάτοικοι περιφέρειας κτλ)
– ήθελαν να διατηρήσουν την ανωνυμμία τους και να βρουν απαντήσεις τα ερωτήματα τους μμε πλήρη εχεμύθεια
– δεν είχαν την διάθεση να δεσμευτούν μμε ωριαία, μηνιαία ή με ανάθεση έργου (project) αμμοιβή
– δεν ήθελαν να βρουν απαντήσεις από φόρουμ και blogs που συνήθως δεν είναι υπεύθυνες
– ήθελαν ένα Σύμβουλο «κομμένο και ραμμένο» στα μέτρα τους

Για περισσότερες πληροφορίες:
EAtlasbrochure

For English speakers:
eAtlasbrochureng

Μετάβαση στο περιεχόμενο