ΣΚΟΠΟΣ

Η στήριξη της εγχώριας οπτικοακουστικής βιομηχανίας ως ο πλέον ελκυστικός και ασφαλής προορισμός για την πραγματοποίηση οπτικοακουστικών παραγωγών.

Η ενίσχυση της επιχειρηματικότητας των οπτικοακουστικών έργων στην Ελλάδα και η ενίσχυση της απασχόλησης στον κλάδο.

Οι υποβολές για το πρόγραμμα αναμένεται να ανοίξουν εντός του 3ου τριμήνου 2023.

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ

Μικρομεσαίες επιχειρήσεις.

ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ

Θα ορίζονται μέσω της αναλυτική πρόσκλησης.

ΠΕΡΙΟΧΕΣ

Όλες οι περιφέρειες της Ελληνικής Επικράτειας.

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ & ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΠΙΔΟΤΗΣΗΣ

Συνολικός προϋπολογισμός: 100.000.000 ευρώ.

Η υιοθέτηση του νόμου cash rebate για την επιδότηση των επιλέξιμων δαπανών της εγχώριας και διεθνούς οπτικοακουστικής παραγωγής μέσω επιστροφής χρημάτων σε ρευστό. Αναμένεται η νέα πρόσκληση για τα ποσοστά επιδότησης.

Το tax relief δίνει τη δυνατότητα φοροαπαλλαγής σε πρόσωπα (φυσικά ή νομικά) που χρηματοδοτούν οπτικοακουστικά έργα. Αναμένεται η νέα πρόσκληση για τα ύψη φοροαπαλλαγής.

ΟΔΗΓΟΣ

Αναμένεται.

Εκδήλωση ενδιαφέροντος για τα ενεργά προγράμματα επιδοτήσεων

Ενδιαφέρεστε για....

Σε ποια περιφέρεια βρίσκεστε;

Σε τι στάδιο βρίσκεται η επιχείρηση σας;

Επιθυμώ η ATLAS CONSULTING να διατηρήσει τα στοιχεία επικοινωνίας μου με σκοπό να με ενημερώνει σχετικά με τα τελευταία νέα και τις εξελίξεις των αναπτυξιακών προγραμμάτων και των προγραμμάτων ΕΣΠΑ.

7 + 7 =