Στη δεύτερη φάση υλοποίησής του έχει ήδη εισέλθει από την 1η Νοεμβρίου το μέτρο της Ψηφιακής Κάρτας Εργασίας με την απογραφή των εργαζομένων με σύμβαση μισθωτής εξαρτημένης εργασίας από όλες τις επιχειρήσεις – εργοδότες της χώρας. Η απογραφή των εργαζομένων θα ολοκληρωθεί έως το τέλος του μήνα ώστε να δημιουργηθεί η πολύτιμη τράπεζα πληροφοριών.

Το μέτρο υλοποιείται για λογαριασμό του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων από τον ‘Ομιλο ΟΤΕ. Πρόκειται για ένα σύνθετο και απαιτητικό έργο με οφέλη για τους εργαζομένους, τις επιχειρήσεις και την Πολιτεία, καθώς δημιουργεί το πλαίσιο για διαφανείς και αποτελεσματικούς ελέγχους από την Επιθεώρηση Εργασίας για την τήρηση του ωραρίου, μειώνει το γραφειοκρατικό βάρος για τις επιχειρήσεις και κατοχυρώνει τα έσοδα του ασφαλιστικού συστήματος από εισφορές.

Η διαδικασία εφαρμογής του μηχανισμού Ψηφιακής Κάρτας Εργασίας πραγματοποιείται σε δύο στάδια: Ξεκινά με την απογραφή των εργαζομένων και την προ-δήλωση του ωραρίου εργασίας από τους εργοδότες και ολοκληρώνεται με την αυτόματη γνωστοποίηση του πραγματικού χρόνου εργασίας. Οι επιχειρήσεις διασυνδέονται καθημερινά με τον μηχανισμό της Ψηφιακής Κάρτας Εργασίας στο Πληροφοριακό Σύστημα ΕΡΓΑΝΗ ΙΙ και τον ενημερώνουν σε πραγματικό χρόνο για την έναρξη και λήξη του ωραρίου των εργαζομένων. Η διασύνδεση των συστημάτων ωρομέτρησης των επιχειρήσεων με τον μηχανισμό γίνεται μέσω προγραμματιστικής διεπαφής (Web API), ενώ για τις επιχειρήσεις που δε διαθέτουν σύστημα ωρομέτρησης, αναπτύχθηκε νέα εφαρμογή Ergani CardScanner app για κινητές συσκευές. Η ανάγνωση της Κάρτας Εργασίας των εργαζομένων, σε μορφή QR Code, γίνεται μέσω του app κατά την προσέλευση και αποχώρηση από την εργασία. Επιπλέον, η εφαρμογή myErgani app για κινητές συσκευές και το myErgani web portal παρέχουν στους εργαζομένους άμεση πρόσβαση στα στοιχεία που δηλώνουν οι εργοδότες για την εργασία τους στο Πληροφοριακό Σύστημα ΕΡΓΑΝΗ ΙΙ.

Σημειώνεται ότι η πρώτη φάση εφαρμογής της Ψηφιακής Κάρτας Εργασίας έχει ολοκληρωθεί από τον Όμιλο ΟΤΕ ήδη από τον Ιούνιο, και αφορούσε πάνω από 120.000 εργαζόμενους πλήρους πενθήμερης απασχόλησης σε 52 μεγάλες επιχειρήσεις από τους κλάδους των σουπερμάρκετ και των τραπεζών.

Τα αποτελέσματα της πρώτης, αυτής, φάσης εφαρμογής της εμβληματικής μεταρρύθμισης, κρίνονται απολύτως ενθαρρυντικά καθώς πάνω από 9 στους 10 εργαζόμενους των δύο συγκεκριμένων κλάδων έκαναν χρήση της ψηφιακής κάρτας εργασίας κατά το διάστημα 1η Ιουλίου – 31 Αυγούστου 2022 (ποσοστό 92,5%). Το ποσοστό αυτό είναι υψηλότερο στην περίπτωση των σούπερ μάρκετ, όπου η ψηφιακή μέτρηση του χρόνου εργασίας εφαρμόστηκε σε ποσοστό 94,4% του συνόλου των εργαζόμενων (ήτοι σε 83.280 άτομα από τα συνολικά 88.966 που εργάζονταν στα σούπερ μάρκετ). Αλλά και στις τράπεζες, το ποσοστό ανέρχεται σε 86,7%, που αντιστοιχεί σε 25.717 εργαζόμενους από τους συνολικά 32.163 που απασχολούνται στο σύνολο των χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων που δραστηριοποιούνται στη χώρα μας.

Σε εξέλιξη βρίσκεται η δεύτερη φάση, που περιλαμβάνει την απογραφική διαδικασία της ψηφιακής οργάνωσης του χρόνου εργασίας από όλες τις επιχειρήσεις – εργοδότες της χώρας και για το σύνολο των εργαζομένων, προκειμένου η χρήση της Ψηφιακής Κάρτας Εργασίας να επεκταθεί σταδιακά στο σύνολο της οικονομίας. Παράλληλα, αναπτύσσεται μηχανισμός ανάλυσης και επεξεργασίας όλων των δεδομένων της Κάρτας Εργασίας.

Ο μηχανισμός της Ψηφιακής Κάρτας έχει αναπτυχθεί σε αρχιτεκτονική 3 επιπέδων (database servers, application servers, clients) και χρησιμοποιεί τεχνολογίες Web Services για την υποστήριξη της διασύνδεσης με συστήματα ωρομέτρησης και με τις εφαρμογές για κινητές συσκευές. Με την ολοκλήρωσή του θα παρέχει εξελιγμένες δυνατότητες ανάλυσης και επεξεργασίας δεδομένων, δημιουργίας αναφορών και ανάλυσης κινδύνου.

«Η ψηφιακή κάρτα εργασίας είναι ένα έργο-ορόσημο για τη μεταρρύθμιση του εργασιακού τομέα στη χώρα μας. Αξιοποιώντας την τεχνογνωσία μας σε έργα υψηλής τεχνολογίας, υλοποιούμε έναν μηχανισμό με πολλαπλά οφέλη για τους εργαζομένους, τις επιχειρήσεις και την Πολιτεία. Με όπλο μας την τεχνολογία, θα συνεχίσουμε να φτιάχνουμε έναν κόσμο καλύτερο για όλους.», δηλώνει ο Chief Commercial Officer Business Segment Ομίλου ΟΤΕ, κ. Γρηγόρης Χριστόπουλος.

Μετά την ολοκλήρωση και της δεύτερης φάσης εφαρμογής του μέτρου, αποτελεί δέσμευση του υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων ότι καμία επιχείρηση ανεξαρτήτως μεγέθους, πλήθους εργαζομένων και κλάδου δραστηριότητας και κανένας εργαζόμενος δεν θα εξαιρεθεί από την εφαρμογή της Ψηφιακής Κάρτας Εργασίας. Η δε, επέκταση του μέτρου θα ξεκινήσει από κλάδους όπως οι εταιρίες security, οι ασφαλιστικές εταιρείες, οι ΔΕΚΟ και η βιομηχανία. Στόχος, εξάλλου, είναι την επόμενη τουριστική σεζόν να εφαρμοστεί και στον τουρισμό.

Πηγή: kerdos.gr