Ελαφρύνσεις ύψους 3,3 δισ. ευρώ προβλέπει ο προϋπολογισμός για το 2022 με τους κερδισμένους να είναι οι μισθωτοί του ιδιωτικού τομέα. Παράλληλα, αν και ακόμα δεν έχει ποσοτικοποιηθεί το όφελος από την ένταξη των 3.463 περιοχών στο σύστημα αντικειμενικού προσδιορισμού της αξίας των ακινήτων και οι ιδιοκτήτες ακινήτων θα πληρώσουν μειωμένο ΕΝΦΙΑ. Δεν αποκλείεται το 2022, η κυβέρνηση να προχωρήσει και σε νέα τόνωση των νοικοκυριών εφόσον η πανδημία και η ενεργειακή κρίση συνεχίσουν να μειώνουν το διαθέσιμο εισόδημα.

Τα δύο μέτρα ύψους 1,65 δισ. ευρώ, δηλαδή σχεδόν το μισό ποσό των ελαφρύνσεων, θα κατευθυνθεί στους μισθωτούς του ιδιωτικού τομέα. Πρόκειται για την αναστολή και όπως δείχνουν κατάργηση της εισφοράς αλληλεγγύης και τη μείωση των ασφαλιστικών εισφορών κατά 3 ποσοστιαίες μονάδες. Ωστόσο και η διατήρηση των μειωμένων συντελεστών ΦΠΑ συμβάλλει στην τόνωση των νοικοκυριών, ενώ οι επιχειρήσεις θα πληρώσουν μειωμένο φόρο για τα κέρδη του 2021.

Οι φοροελαφρύνσεις του 2022
· Επεκτείνεται έως το τέλος του 2022 η απαλλαγή από την ειδική εισφορά αλληλεγγύης και η μείωση των τριών ποσοστιαίων μονάδων των ασφαλιστικών εισφορών στον ιδιωτικό τομέα. Κόστος 1,58 δισ. ευρώ για το 2021 και 1,65 δισ. ευρώ για το 2022. Αυτοί που θα κερδίσουν από τη μείωση της εισφοράς αλληλεγγύης και το επόμενο έτος είναι:

  • Μισθωτοί του ιδιωτικού τομέα για τα εισοδήματα που αποκτούν από την 1η Ιανουαρίου έως τις 31 Δεκεμβρίου 2022.
  • Ελεύθεροι επαγγελματίες και αυτοαπασχολούμενοι για τα εισοδήματα του 2021 που θα δηλωθούν το 2022, καθώς και οι αγρότες.
  • Όσοι έχουν εισοδήματα από ενοίκια. Για παράδειγμα, ιδιοκτήτης που αποκτά εισοδήματα 25.000 ευρώ από ενοίκια θα έχει όφελος ύψους 426 ευρώ από την κατάργηση της εισφοράς αλληλεγγύης το 2022.
  • Όσοι λαμβάνουν μερίσματα.

Αντιθέτως, οι δημόσιοι υπάλληλοι και οι συνταξιούχοι οι οποίοι δεν επλήγησαν από την υγειονομική κρίση οικονομικά θα συνεχίσουν να πληρώνουν και το 2022 την εισφορά αλληλεγγύης.

· Ο ΕΝΦΙΑ θα ανέλθει το επόμενο έτος στα 2,503 δισ. ευρώ, μειωμένος κατά 60 εκατ. ευρώ σε σύγκριση με το τρέχον έτος. Δηλαδή σε πρώτη φάση διατίθεται το ανωτέρω ποσό και αναμένεται και η τελική γνωμοδότηση των επιτροπών για το όφελος που θα προκύψει από την ένταξη νέων περιοχών στο σύστημα των αντικειμενικών αξιών.

· Επεκτείνεται η εφαρμογή των μειωμένων συντελεστών ΦΠΑ στις μεταφορές, τον καφέ και τα μη αλκοολούχα ποτά, στους κινηματογράφους, τις θεατρικές παραστάσεις, τις συναυλίες και στο τουριστικό πακέτο έως τον Ιούνιο του 2022. Το δημοσιονομικό κόστος ανέρχεται σε 249 εκατ. ευρώ για το 2021 και 211 εκατ. ευρώ για το 2022.

· Μειώνεται ο συντελεστής ΦΠΑ στα γυμναστήρια και τις σχολές χορού από 24% σε 13% από τον Οκτώβριο του 2021 έως τον Ιούνιο του 2022. Το δημοσιονομικό κόστος ανέρχεται σε 1 εκατ. ευρώ για το 2021 και 4,5 εκατ. ευρώ για το 2022.

· Επεκτείνεται η αναστολή πληρωμής του τέλους συνδρομητικής τηλεόρασης έως τον Ιούνιο του 2022. Το δημοσιονομικό κόστος ανέρχεται σε 18 εκατ. ευρώ για το 2021 και 9 εκατ. ευρώ για το 2022.

· Από το πρόγραμμα επιδότησης παγίων δαπανών συμψηφίζονται οφειλές συνολικού ύψους 458 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων 215 εκατ. ευρώ προς την φορολογική αρχή και 243 εκατ. ευρώ προς τα ασφαλιστικά ταμεία.

· Επεκτείνεται το πρόγραμμα των 100.000 νέων θέσεων εργασίας για άλλες 50.000 νέες θέσεις μέχρι εξαντλήσεώς τους. Το δημοσιονομικό κόστος του προγράμματος εκτιμάται σε 296 εκατ. ευρώ για το 2021 και 186 εκατ. ευρώ για το 2022

· Από τον Ιανουάριο του 2022 μειώνεται ο φόρος νομικών προσώπων από το 24% στο 22%. Το δημοσιονομικό κόστος για το 2022 ανέρχεται σε 183 εκατ. ευρώ.

· Από την 1η Οκτωβρίου 2021 μειώνεται κατά 50% ο φόρος στη συγκέντρωση κεφαλαίου. Το δημοσιονομικό κόστος για το 2021 ανέρχεται σε 9 εκατ. ευρώ και για το 2022 σε 38 εκατ. ευρώ.

Πηγή: Capital.gr