Ακούμε συχνά στην αγορά τους όρους λογιστής, φοροτεχνικός, οικονομικός σύμβουλος και ίσως να μην είναι και τόσο ξεκάθαρα τα όρια ανάμεσα σε αυτούς τους επαγγελματικούς τίτλους. Γι’ αυτό θα ήταν απαραίτητο να γίνει μια διάκριση ανάμεσα στους τρεις αυτούς όρους.

Ο λογιστής (όπου αναφέρομαι στην αρσενική ιδιότητα των επαγγελμάτων εννοώ ταυτόχρονα και την θηλυκή για συντομία – για αποφυγή παρεξηγήσεων μπορεί να αλλάζω από αναφορά σε αναφορά) είναι ο επαγγελματίας ο οποίος έχει αποφοιτήσει από κάποια οικονομική σχολή (όχι απαραίτητα λογιστική) διαθέτει όμως την άδεια ασκήσεως επαγγέλματος του λογιστή (Α, Β, Γ ή Δ τάξης). Καταστιχογραφεί και είναι αρμόδιος για την τήρηση βιβλίων και την συμπλήρωση εντύπων που είναι απαραίτητα για την τακτοποίηση των φορολογικών υποχρεώσεων. Η συμπλήρωση και η υποβολή εντύπων (που σε μεγάλο ποσοστό πλέον γίνεται ηλεκτρονικά) πραγματοποιείται μέσα στις προθεσμίες που ανακοινώνονται από το Υπουργείο Οικονομικών κατά την διάρκεια του έτους. Ο λογιστής για να μπορεί ανταποκρίνεται σε αυτές τις υποχρεώσεις είναι υποχρεωμένος να παρακολουθεί τις αλλαγές που πραγματοποιούνται κάθε τόσο στην φορολογική νομοθεσία.

Ο φοροτεχνικός είναι ο επαγγελματίας εκείνος ο οποίος επίσης κατέχει την άδεια ασκήσεως επαγγέλματος του λογιστή και μπορεί να ανταποκριθεί σε όλες τις υποχρεώσεις του λογιστικού επαγγέλματος. Πολύ συχνά ο τίτλος του φοροτεχνικού συνοδεύει τον λογιστή. Ένας φοροτεχνικός όμως εκτός από λογιστής είναι ένας σύμβουλος για μια επιχείρηση ή για έναν ιδιώτη. Χρησιμοποιώντας την «τέχνη» της λογιστικής ένας φοροτεχνικός είναι σε θέση να παρουσιάσει τον τρόπο με τον οποίο κάθε απόφαση μιας επιχείρησης ή ενός ιδιώτη, μπορεί να επηρεάσει την οικονομική τους κατάσταση σε σχέση με την φορολογία. Δεν συμπληρώνει απλά τα έντυπα, αλλά χρησιμοποιώντας τα έντυπα μπορεί κυρίως να προτείνει εναλλακτικά σχήματα στις επιχειρήσεις ή στους ιδιώτες για την μικρότερη δυνατή φορολογική τους επιβάρυνση μέσα στα πλαίσια που ορίζει η φορολογική νομοθεσία.

Ο οικονομικός σύμβουλος είναι εκείνος ο επαγγελματίας ο οποίος αποφοίτησε οικονομικής σχολής και κατέχει οικονομικές γνώσεις χωρίς απαραίτητα να κατέχει άδεια ασκήσεως επαγγέλματος λογιστή. Ο οικονομικός σύμβουλος με τις γνώσεις (και την εμπειρία) που διαθέτει έχει σαν στόχο την οικονομική ανάπτυξη των επιχειρήσεων και των ιδιωτών. Είναι σε θέση να προτείνει εναλλακτικές δραστηριότητες που μπορεί να τους ωφελήσουν οικονομικά χωρίς να εστιάζει μόνο στην ισχύουσα φορολογική νομοθεσία. Ένας οικονομικός σύμβουλος μπορεί να προτείνει εναλλακτικές χρηματοδότησης, στρατηγικού σχεδιασμού, επιχειρηματικού πλάνου, διαχείρισης ανθρωπίνου δυναμικού κτλ.

Από τα παραπάνω μπορεί κάποιος να καταλάβει ότι ένας λογιστής δεν είναι απαραίτητα φοροτεχνικός ή οικονομικός σύμβουλος. Επίσης ένας φοροτεχνικός παρόλο που γνωρίζει την λογιστική θεωρεία, δεν απασχολείται απαραίτητα με την καταστιχογραφία ή την συμπλήρωση εντύπων (δραστηριότητες του λογιστή). Συνήθως ένας φοροτεχνικός αφιερώνει λιγότερο (έως καθόλου) χρόνο στην καταστιχογραφία και περισσότερο χρόνο στην συμβουλευτική που σχετίζεται με θέματα φορολογίας. Επίσης ένας οικονομικός σύμβουλος δεν είναι απαραίτητα γνώστης της λογιστικής θεωρίας αλλά ούτε και γνώστης της φορολογικής νομοθεσίας (τουλάχιστον όχι όπως ένας φοροτεχνικός). Ένας οικονομικός σύμβουλος μπορεί να εξειδικεύεται σε κάποιον άλλον τομέα εκτός της φορολογίας και της λογιστικής (πχ χρηματοδοτήσεις, διαχείριση κρίσεων, προσαρμογή στις αλλαγές κτλ).

Γιώργος Κάλφας

Σύμβουλος Επιχειρήσεων και Εργαζομένων – Πιστ. Λογιστής – Φοροτεχνικός
Διευθύνων Σύμβουλος ATLAS Consulting Co

Μετάβαση στο περιεχόμενο