Μεταφορά φορολογικής κατοικίας

Griechenland lockt Ausländer mit flat-Rate Steuern!

Μεταφορά  Φορολογικής Κατοικίας και Καταιγισμός φορολογικών κινήτρων προσέλκυσης φυσικών προσώπων στην Ελλάδα με τον νέο φορολογικό νόμο.

Αυτοτελής, ετήσιος φόρος 7% προβλέπεται για τους συνταξιούχους που θα μεταφέρουν τη φορολογική τους κατοικία στην Ελλάδα, από το 2021 και για τα επόμενα 15 έτη, ενώ οι εργαζόμενοι που μεταφέρουν και αυτοί τη φορολογική κατοικία τους θα υπάγονται και επίσης σε ευνοϊκή φορολόγηση για το εισόδημά τους από μισθωτή εργασία και από ατομική επιχειρηματική δραστηριότητα που προκύπτει στην Ελλάδα. Σημαντική μείωση στη φορολόγηση των εισοδημάτων τους θα υπάρξει και για τους μελλοντικούς επενδυτές, οι οποίοι σύμφωνα με το φορολογικό νομοσχέδιο, θα πρέπει να ολοκληρώσουν επενδύσεις αξίας 500.000€. Τα παραπάνω προβλέπονται από τις φορολογικές διατάξεις για την παροχή κινήτρων σε αλλοδαπούς προκειμένου να μεταφέρουν τη φορολογική τους έδρα στην Ελλάδα. Τόσο ο διαχρονικός στόχος της Ελλάδας να καταστεί επενδυτικό hub όσο και η παγκόσμια συγκυρία της πανδημίας, συμβάλλουν σε ένα καταπληκτικό momentum: ψηφιακοί νομάδες, επενδυτές και συνταξιούχοι μπορούν να απολαύσουν τις καιρικές συνθήκες, την κουλτούρα και τον τρόπο ζωής με σημαντικά φορολογικά οφέλη. Σε κάποιες περιπτώσεις, όπως των συνταξιούχων η Ελλάδα αποτελεί εδώ και πολλά χρόνια σχεδόν μόνιμο τόπο διαμονής, όπως για παράδειγμα στην Κρήτη, τη Ρόδο, την Πελοπόννησο και τη Χαλκιδική, μόνο που πλέον τους προσφέρεται και σημαντική φορολογική ενθάρρυνση για την αλλαγή της μόνιμης κατοικίας!

Ήλιος, θάλασσα και… χαμηλή φορολογία!

Οι πρόσφατες νομοθετικές διατάξεις έχουν προσελκύσει ήδη το ενδιαφέρον πολλών αλλοδαπών συνταξιούχων, οι οποίοι σταθμίζουν το ήπιο κλίμα και τον τρόπο ζωής ως σημαντικότερα και τόσο οι ίδιοι όσο και εκπρόσωποι των γραφείων τους συρρέουν για πληροφορίες σε φορολογικά γραφεία στην Ελλάδα. Ήλιος, θάλασσα και φαγητό είναι πλέον οι πυλώνες της ποιοτικής ζωής κατά τους Βορειοευρωπαίους, και με βάση αυτό το κριτήριο κυρίως και επ’ αφορμής των φορολογικών κινήτρων, αποφασίζουν το μεγάλο βήμα της μετεγκατάστασης.

O θετικός αντίκτυπος των φορολογικών κινήτρων αποτυπώνεται ήδη. Tο θέμα της μεταφοράς της κατοικίας Γερμανών συνταξιούχων στην Ελλάδα με δέλεαρ φορολογικά κίνητρα συνεχίζει να απασχολεί τον γερμανικό Τύπο. Έτσι, μετά την αρχική δημοσίευση της οικονομικής εφημερίδας Handelsblatt, στο θέμα αναφέρεται και το Focus, ενώ παράλληλα διευρύνεται το πεδίο, στο οποίο απευθύνονται τα φορολογικά κίνητρα και σε άλλες κατηγορίες όπως τους εργαζόμενους και επενδυτές.

Griechenland als digitales und Investment-Ziel

Η Ελλάδα επιδιώκει να κερδίσει πόντους για την επιτυχημένη διαχείριση κρίσεων στο Covid19 και μαζί με την προώθηση της ψηφιακής υποδομής και του συστήματος υγείας, θέλει να κάνει τη χώρα top-προορισμό για τους ψηφιακούς νομάδες, διαμορφώνοντας  ένα πλήρες πακέτο προσφερόμενων υπηρεσιών που μπορεί να προσελκύσει επενδυτές. Οι τελευταίοι θα πρέπει αποδείξουν ότι επενδύουν οι ίδιοι ή συγγενικό τους πρόσωπο, ή μέσω νομικού προσώπου ή νομικής οντότητας στο οποίο ή στην οποία, αντίστοιχα, έχουν την πλειοψηφία των μετοχών ή μεριδίων, σε ακίνητα ή επιχειρήσεις ή κινητές αξίες ή μετοχές ή μερίδια σε νομικά πρόσωπα ή νομικές οντότητες με έδρα την Ελλάδα με ποσό όχι μικρότερο των 500.000€.

Αναλυτικά όλη η διαδικασία για την υπαγωγή στη διάταξη

Τις προϋποθέσεις, τη διαδικασία και τα οφέλη από τη σχετική ρύθμιση αναλύει διεξοδικά ο κ. Γεώργιος Κάλφας,  Φοροτέχνης Λογιστής Α’ τάξης και CEO της Atlas Consulting, η οποία θα μας καθοδηγήσει σε κάθε βήμα της διαδικασίας παρουσιάζοντας τις ευκαιρίες αλλά και τα σημεία-κλειδιά!

Ποιο είναι το ειδικό καθεστώς φορολόγησης μη μόνιμων κατοίκων (non dom) και ποιες διευκολύνσεις περιλαμβάνει;

Για την περίπτωση των προσώπων που μεταφέρουν την φορολογική τους κατοικία και υλοποιούν την επένδυση, καταβάλλουν κάθε φορολογικό έτος φόρο κατ’ αποκοπή εκατό χιλιάδες (100.000) ευρώ, ανεξαρτήτως του ύψους εισοδήματος που αποκτήθηκε στην αλλοδαπή. Το φυσικό πρόσωπο έχει τη δυνατότητα να ζητήσει την επέκταση της εφαρμογής των συγκεκριμένων διατάξεων και σε συγγενικό του πρόσωπο (σύζυγος και ανιόντες ή κατιόντες σε ευθεία γραμμή), και στην περίπτωση αυτή καταβάλλεται ποσό φόρου ίσο με είκοσι χιλιάδες (20.000) ευρώ για κάθε συγγενικό πρόσωπο. Ο φόρος καταβάλλεται κάθε φορολογικό έτος σε μία (1) δόση μέχρι την τελευταία εργάσιμη ημέρα του μηνός Ιουλίου.

Για την περίπτωση των προσώπων που μεταφέρουν την φορολογική τους κατοικία και είναι συνταξιούχοι, εφόσον γίνει δεκτή η αίτηση τους για την υπαγωγή τους σε εναλλακτικό τρόπο φορολόγησης, καταβάλλουν κάθε φορολογικό έτος αυτοτελώς φόρο με συντελεστή επτά τοις εκατό (7%) για το σύνολο του εισοδήματός του που αποκτήθηκε στην αλλοδαπή. Ο φόρος καταβάλλεται για κάθε φορολογικό έτος σε μία (1) δόση μέχρι την τελευταία εργάσιμη ημέρα του μηνός Ιουλίου και δεν συμψηφίζεται με άλλες φορολογικές υποχρεώσεις ή τυχόν πιστωτικά υπόλοιπα του προσώπου που έχει υπαχθεί στον εναλλακτικό τρόπο φορολόγησης. Με την καταβολή του φόρου αυτού εξαντλείται κάθε φορολογική υποχρέωση του φυσικού προσώπου για το εισόδημα αυτό.

Για την περίπτωση των προσώπων που μεταφέρουν την φορολογική τους κατοικία και είναι μισθωτοί ή παρέχουν τις υπηρεσίες τους με καθεστώς εργασιακής σχέσης με ατομική επιχείρηση σύμφωνα με τους σκοπούς του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος, εφόσον η αίτηση τους γίνει δεκτή, απαλλάσσονται από τον φόρο εισοδήματος και από την ειδική εισφορά αλληλεγγύης για το πενήντα τοις εκατό (50%) του εισοδήματός τους που αποκτούν στην Ελλάδα μέσα στο φορολογικό έτος.

Θα μπορούσατε να μας περιγράψετε τις προϋποθέσεις υπαγωγής στις διατάξεις για όλες τις κατηγορίες των ενδιαφερόμενων;

Για την περίπτωση των προσώπων που μεταφέρουν την φορολογική τους κατοικία και υλοποιούν την επένδυση, θα πρέπει να μην ήταν φορολογικοί κάτοικοι της Ελλάδος τα προηγούμενα επτά (7) από τα οκτώ (8) έτη πριν τη μεταφορά της φορολογικής κατοικίας τους στην Ελλάδα, και να αποδεικνύουν ότι επενδύουν οι ίδιοι ή συγγενικό τους πρόσωπο, ή η επένδυση γίνεται μέσω νομικού προσώπου ή νομικής οντότητας στο οποίο ή στην οποία, αντίστοιχα, έχουν την πλειοψηφία των μετοχών ή μεριδίων, σε ακίνητα ή επιχειρήσεις ή κινητές αξίες ή μετοχές ή μερίδια σε νομικά πρόσωπα ή νομικές οντότητες με έδρα την Ελλάδα. Το ποσό της επένδυσης αυτής δεν μπορεί να είναι μικρότερο των πεντακοσίων χιλιάδων (500.000) ευρώ. Η επένδυση πρέπει να έχει ολοκληρωθεί εντός τριών (3) ετών από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης τους για την ένταξη στον εναλλακτικό τρόπο φορολόγησης

Για την περίπτωση των προσώπων που μεταφέρουν την φορολογική τους κατοικία και είναι συνταξιούχοι θα πρέπει να μην ήταν φορολογικοί κάτοικοι Ελλάδας τα προηγούμενα πέντε (5) από τα έξι (6) έτη πριν από τη μεταφορά της φορολογικής κατοικίας τους στην Ελλάδα, και να μεταφέρουν τη φορολογική τους κατοικία από κράτος με το οποίο είναι σε ισχύ συμφωνία διοικητικής συνεργασίας στον τομέα της φορολογίας με την Ελλάδα.

Για την περίπτωση των προσώπων που μεταφέρουν την φορολογική τους κατοικία και θα παρέχουν τις υπηρεσίες τους με καθεστώς εργασιακής σχέσης, θα πρέπει να μην ήταν φορολογικοί κάτοικοι της Ελλάδος τα προηγούμενα πέντε (5) από τα έξι (6) έτη πριν από τη μεταφορά της φορολογικής κατοικίας τους στην Ελλάδα, να μεταφέρουν τη φορολογική τους κατοικία από κράτος μέλος της Ε.Ε. ή του Ε.Ο.Χ. ή από κράτος με το οποίο είναι σε ισχύ συμφωνία διοικητικής συνεργασίας στον τομέα της φορολογίας με την Ελλάδα, να παρέχουν υπηρεσίες στην Ελλάδα στο πλαίσιο εργασιακής σχέσης που ασκείται είτε σε ημεδαπό νομικό πρόσωπο ή νομική οντότητα είτε σε μόνιμη εγκατάσταση αλλοδαπής επιχείρησης στην Ελλάδα και να δηλώνουν ότι θα παραμείνουν στην Ελλάδα τουλάχιστον για μία διετία.

Σχετικά με τις Υπηρεσίες Μεταφοράς Φορολογικής Κατοικίας, μπορείτε να δείτε εδώ

Υπάρχουν σημεία-παγίδες που οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να προσέξουν, όπως προθεσμίες, διπλή φορολογία

Για την περίπτωση των προσώπων που μεταφέρουν την φορολογική τους κατοικία και υλοποιούν την επένδυση, τυχόν φόρος που έχει καταβληθεί από τα ίδια αυτά πρόσωπα στην αλλοδαπή για τα εισοδήματα που καλύπτονται από τον εναλλακτικό τρόπο φορολόγησης δεν συμψηφίζεται έναντι οποιασδήποτε φορολογικής τους υποχρέωσης στην Ελλάδα. Η αίτηση μεταφοράς της φορολογικής κατοικίας με υπαγωγή στον εναλλακτικό τρόπο φορολόγησης εισοδήματος που προκύπτει στην αλλοδαπή για αυτήν την περίπτωση υποβάλλεται στη Φορολογική Διοίκηση μέχρι τις 31 Μαρτίου του εκάστοτε φορολογικού έτους.

Για την περίπτωση των συνταξιούχων, η αίτηση μεταφοράς της φορολογικής κατοικίας υποβάλλεται στη Φορολογική Διοίκηση μέχρι τις 31 Μαρτίου του εκάστοτε φορολογικού έτους. Εντός της ίδιας προθεσμίας δύνανται να υποβάλουν αίτηση υπαγωγής στον εναλλακτικό τρόπο φορολόγησης εισοδήματος που προκύπτει στην αλλοδαπή από συντάξεις και φυσικά πρόσωπα που πληρούν τις προϋποθέσεις και έχουν ήδη μεταφέρει τη φορολογική τους κατοικία στην Ελλάδα εντός του προηγούμενου φορολογικού έτους.

Για την περίπτωση των προσώπων που μεταφέρουν την φορολογική τους κατοικία και θα παρέχουν τις υπηρεσίες τους με καθεστώς εργασιακής σχέσης, εφόσον σε κάποιο φορολογικό έτος δεν πληρούν τις προϋποθέσεις παύουν να υπάγονται στις σχετικές διατάξεις από το οικείο φορολογικό έτος και εφεξής φορολογούνται για το σύνολο του εισοδήματός τους από μισθωτή εργασία που αποκτούν στην Ελλάδα. Επίσης ο εναλλακτικός τρόπος φορολόγησης για αυτήν την περίπτωσης εφαρμόζεται αποκλειστικά για την πλήρωση νέων θέσεων εργασίας. Η αίτηση μεταφοράς της φορολογικής κατοικίας για την υπαγωγή στις συγκεκριμένες διατάξεις υποβάλλεται στη Φορολογική Διοίκηση εντός του έτους ανάληψης της υπηρεσίας και όχι πέραν της 31ης Ιουλίου του έτους αυτού.

Για περαιτέρω πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία απευθυνθείτε στην A.TL.AS Consulting.

Σχετικά με τις Υπηρεσίες Μεταφοράς Φορολογικής Κατοικίας, μπορείτε να δείτε εδώ

Περισσότερα για:

Για Συνταξιούχους του εξωτερικούς (Έλληνες και αλλοδαπούς)

Για  Έλληνες που εργάζονται στο εξωτερικό

Για  Αλλοδαπούς που εργάζονται στο εξωτερικό

Για Κατοίκους εξωτερικού που επενδύουν στην Ελλάδα