Στο πλαίσιο της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης (ΕΚΕ) της A.TL.AS Consulting, πραγματοποιήθηκαν on line και δια ζώσης δράσεις, για την ευαισθητοποίηση & εκπαίδευση της ομάδας μας.

 

Η αρχή έγινε με το σεμινάριο ‘’Δημιουργία Θετικού Εργασιακού Περιβάλλοντος’’, από την κα Αντωνία Καρατάντση Ψυχολόγο – Ψυχοθεραπεύτρια & τον κο Αθανάσιο Παπαδόπουλο, πιστοποιημένο Life & Business Coach.

seminar1-atlas

Περίληψη σεμιναρίου

Οι τοξικές συμπεριφορές δυστυχώς αποτελούν πολλές φορές αναπόσπαστο κομμάτι της ανθρώπινης καθημερινότητας. 

Κατ’ αυτόν τον τρόπο είναι αναπόφευκτο να λείπουν και από το εργασιακό μας περιβάλλον.

Ο στόχος της ομιλίας είναι αφενός η ανάδειξη αυτών των τοξικών συμπεριφορών, που είναι σε θέση να επηρεάσουν την ψυχολογία και την απόδοση των εργαζομένων.

αφετέρου να προταθούν τρόποι διαχείρισης για την αποφυγή τέτοιων συμπεριφορών, με στόχο τη δημιουργία ενός θετικού εργασιακού περιβάλλοντος μέσα στο οποίο θα ευδοκιμούν οι εργαζόμενοι αλλά και ο οργανισμός συνολικά. 

Στην συνέχεια ακολούθησε εκπαίδευση με θέμα “Υγεία και Ασφάλεια στον Χώρο Εργασίας” από τον κο Ανδρέα Γιαννούλη Διπλ/χο Μηχανολόγο Μηχανικό & Τεχνικό Ασφαλείας.

seminar2-atlas

Περίληψη εκπαίδευσης

Ενημέρωση σχετικά με τα μέσα πυροπροστασίας, τις ενέργειες πριν, κατά την διάρκεια και μετά την πυρκαγιά, καθώς και για διαδικασίες έκτακτης ανάγκης και εκκένωσης κτιρίου σε περίπτωση φωτιάς και σεισμού. 

 

Και επιπλέον σεμινάριο ‘’Παροχής Πρώτων Βοηθειών’’ όπου πραγματοποιήθηκε δια ζώσης στις κεντρικές εγκαταστάσεις της εταιρίας, από πιστοποιημένους εκπαιδευτές CPR.

seminar3-atlas

Περίληψη σεμιναρίου

Καρδιοπνευμονική αναζωογόνηση με αυτόματο εξωτερικό απινιδωτή, Πρώτες Βοήθειες, Θέση Ανάνηψης και τεχνικές απελευθέρωσης αεραγωγού. 

seminar4-atlas

Τέλος, διεξάχθηκε εκπαιδευτικό εισαγωγικό σεμινάριο σε εφήβους, που αποτελούν την 3η γενεά της οικογένειας της ATLAS, όπου και συμμετείχαν στα πλαίσια της καλοκαιρινής τους πρακτικής άσκησης.