Σε οποιοδήποτε στάδιο και αν βρισκόμαστε, από τις πρώτες στιγμές μας στην Πρακτική Εκπαίδευση μέχρι το πιο δύσκολο κομμάτι ενός απαιτητικού project  δεν θα πρέπει να παραλείπουμε την επαγρύπνηση, την ακρίβεια και την μεθοδικότητα από απολύτως καμία ενέργειά μας. Όταν τα συγκεκριμένα χαρακτηριστικά αποτελούν αναπόσπαστο κομμάτι σε κάθε δραστηριότητά μας, μας δίνουν τη δυνατότητα να θέτουμε γερά θεμέλια, να αποφεύγουμε σφάλματα και να αντιμετωπίζουμε πολύ πιο αποτελεσματικά τις καταστάσεις προχωρώντας  άρτια προετοιμασμένοι στο επόμενο βήμα. Είμαστε σε θέση να αναλάβουμε οποιοδήποτε καθήκον μας ανατεθεί και μειώνουμε δραστικά τη πιθανότητα λάθους που μπορεί να στηρίζεται σε παράλειψη από γνώση του παρελθόντος. Και το κυριότερο… Αποκτούμε εμπειρία, η οποία αποτελεί τον ακρογωνιαίο λίθο στις προσπάθειες για επιτυχία, αναγνώριση και καταξίωση.

Απαιτείται προσοχή καθώς “αποτυγχάνοντας στην προετοιμασία, προετοιμάζεσαι για την αποτυχία”.

 

Κίτσος Μιχαήλ (Intern) 

Marketing – Research and Communication

Μετάβαση στο περιεχόμενο