Είναι γεγονός, οτι στα πλαίσια της Ευρώπης η Κύπρος κατέχει μια από τις πιο ελκυστικές δικαιοδοσίες για τη ίδρυση επιχειρήσεων διεθνούς βεληνεκούς.

Επιτυγχάνοντας να διαφοροποιηθεί από άλλα χρηματοπιστωτικά κέντρα έχει εξασφαλίσει ένα ευνοϊκό φορολογικό σύστημα που βασίζεται σε ένα ευρύ δίκτυο, ιδιαίτερα ευεργετικών συμβάσεων που αφορούν τη διπλή φορολογία.

Από το 2004 η Κύπρος αποτελεί μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης και από το 2008 και της Ευρωζώνης, προσφέροντας ένα ευνοϊκό φορολογικό σύστημα που συνδυάζει σταθερότητα, συνέπεια στην ερμηνεία της φορολογικής νομοθεσίας και το κυριότερο χαμηλούς φορολογικούς συντελεστές.

Το 2009 ο Οργανισμός Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης OECD έχει συμπεριλάβει την Κύπρο στη «λευκή λίστα» του ως μία από τις 40 χώρες παγκοσμίως που εφαρμόζουν διεθνείς συμφωνημένους φορολογικούς κανόνες.

Ως εκ τούτου η Κύπρος προσδίδει αδιαμφισβήτητα στη ταυτότητα της Ε.Ε. προσφέροντας πλεονεκτήματα για χαμηλή φορολογία. 

 

Σε συνεργασία με την έμπειρη και αξιόπιστη ομάδα συνεργατών μας στην Κύπρο ασχολούμαστε με το Κυπριακό και διεθνές φορολογικό πλαίσιο, χαράσσοντας μια φορολογική στρατηγική που ελαχιστοποιεί τη φορολογική σας επιβάρυνση, ενώ πληροί όλες τις απαιτήσεις συμμόρφωσης που απαιτούνται.

Η Κύπρος παρέχει έναν ξεχωριστό τύπο φορολογικής δικαιοδοσίας με ευέλικτη δομή για τις διεθνείς επιχειρήσεις.

Δείτε παρακάτω τα πλεονεκτήματα & τα μειονεκτήματα Ίδρυσης εταιρείας στην Κύπρο:

 

Πλεονεκτήματα

– Αφορολόγητα μερίσματα σε διεθνείς μετόχους (μη φορολογικούς κατοίκους Κύπρου)

– Ισχυρό δικαστικό σύστημα υπό το Ανώτατο Δικαστήριο της Ε.Ε.

– Καταπιστευματικές υπηρεσίες που προσφέρουν ανωνυμία

– Μηδενικά τραπεζικά θέματα εντός ή εκτός Ε.Ε.

– Επίσημη γλώσσα η αγγλική

– Περισσότερες από 60 συμβάσεις διπλής φορολογίας

Μειονεκτήματα

– Εταιρικός φόρος 12,5%

– ΦΠΑ 19%

– Εταιρικές Υποχρεώσεις: εταιρικοί λογαριασμοί και φορολογικές δηλώσεις εταιρειών υποχρεούνται να προετοιμάζονται από ελεγκτικά γραφεία

– Διαφορετική δικαιοδοσία σε σχέση με άλλες χώρες

– Δημόσιο μητρώο διευθυντή, γραμματέα εταιρείας και μετόχου

 

Χαρακτηριστικά Κυπριακών Εταιρειών:

– Μετοχικό κεφάλαιο: Ελάχιστο 1.000 μετοχές του 1 ευρώ έκαστη, μέγιστο κεφάλαιο απεριόριστο. Κοινές και προνομιούχες μετοχές με ή χωρίς δικαίωμα ψήφου, εξαγοράσιμες ή μη.

– Ο Μέτοχος μπορεί να είναι και ο διευθυντής και ο γραμματέας της εταιρείας, φυσικό ή νομικό πρόσωπο οπουδήποτε στον κόσμο, αλλά με την προϋπόθεση να είναι φορολογικός κάτοικος Κύπρου, η εταιρεία πρέπει να διοικείται και να ελέγχεται από πλειοψηφία των φορολογικών κατοίκων Κύπρου.

– Η εταιρεία είναι ιδανική για κατοχή επενδύσεων, προστασία περιουσιακών στοιχείων, εταιρεία μερισμάτων και εμπορικό όχημα της Ε.Ε.

– Όλες οι κυπριακές εταιρείες πρέπει να έχουν τοπική έδρα στην Κύπρο.

– Όλες οι κυπριακές εταιρείες πρέπει να έχουν διευθυντή, μέτοχο και γραμματέα της εταιρείας.

 

Πληροφορίες που απαιτούνται για τη δημιουργία μιας εταιρείας

– Όνομα εταιρείας

– Διευθυντής/ών Όνομα/τα

– Όνομα γραμματέα (σε ορισμένες δικαιοδοσίες δεν απαιτείται)

– Όνομα/των μετόχων*

– Διεύθυνση εγγεγραμμένου γραφείου

 

 Έγγραφα και Πιστοποιητικά Ίδρυσης Κυπριακής εταιρείας:

– Πιστοποιητικό σύστασης

– Ιδρυτικό και Καταστατικό έγγραφο της εταιρείας

– Πιστοποιητικό Μετόχων, Διευθυντών, Γραμματέα της Εταιρείας, Έδρα


Τεκμηρίωση που απαιτείται για τη δημιουργία μιας Εταιρείας. Διαδικασία δέουσας επιμέλειας για το πελάτη (KYC):

– Δήλωση πραγματικού ιδιοκτήτη.

– Σαρωμένο αντίγραφο διαβατηρίου διευθυντών και μετόχων.

– Αποδεικτικό κατοικίας τόσο για τους διευθυντές όσο και για τους μετόχους

– Πρόσφατος λογαριασμός κοινής ωφέλειας, αντίγραφο τραπεζικού λογαριασμού ή τραπεζική επιστολή αναφοράς (όχι παλαιότερη των 3 μηνών) τόσο για τους διευθυντές όσο και για τους μετόχους.


Σας ενδιαφέρει η Σύσταση Κυπριακής Εταιρείας;

Ελάτε σε επαφή μαζί μας, το οργανωμένο δίκτυο μας βρίσκεται στην διάθεση σας για να υποστηρίξει κάθε επιχειρηματική δραστηριότητα σας στην Κύπρο.

Πηγή: CYAUSE Audit Services