Τι είναι και ποια ειναι η διαδικασία για την Ίδρυση Ατομικής Επιχείρησης;

Σύσταση ατομικής επιχείρησηςΗ μορφή αυτή είναι αρκετά διαδεδομένη στην Ελλάδα. Με κύριο πλεονέκτημά της την μεγάλη ευελιξία ως προς τις επιχειρηματικές αποφάσεις λόγω του ότι το άτομο που εμπλέκεται σε αυτές είναι μόνο ένα, είναι η μορφή που επιλέγεται από τους επιχειρηματίες – “μοναχικούς καβαλάρηδες” ή αυτούς που θέλουν να ξεκινήσουν χωρίς μεγάλα ρίσκα και πολύ διαχειριστικό κόστος.

Όταν όμως το είδος της δραστηριότητας επιβάλλει την ανάπτυξη μεγαλύτερου μεγέθους, τότε αυτή η μορφή δεν συνιστά την κατάλληλη μορφή της επιχείρησης  για αυτό είναι απαραίτητη η ίδρυση εταιρικού σχήματος .

Σε κάθε περίπτωση αποτελεί ένα καλό αρχικό βήμα για να ξεκινήσει κάποιος να επιχειρεί.

Επιχειρώ όταν δημιουργώ μια οικονομική μονάδα -μόνος μου ή και με άλλους μαζί (συνεταίρους) – μέσα από την οποία συνδυάζω και αξιοποιώ όλους μου τους πόρους (οικονομικούς, ενέργειας, χρόνου κτλ) με σκοπό να παράγω προϊόντα ή/ και υπηρεσίες που θα προσφέρω στην αγορά για να μου αποφέρουν το δυνατότερο οικονομικό κέρδος. 

Ίδρυση ατομικής επιχείρησης – Διαδικασία

Βήμα 1– Προετοιμασία και προεγγραφές για την έναρξη ατομικής επιχείρησης

 1. Προεγγραφή σε ένα από τα Επιμελητήρια (Επαγγελματικό, Εμπορικό, Βιοτεχνικό ή Οικονομικό) αναλόγως με την κατηγορία που ανήκει η δραστηριότητα της επιχείρησης που ξεκινάς. Εκεί καταβάλλεται το  παράβολο εγγραφής και πληρώνεται η ετήσια συνδρομή.
 2. Προεγγραφή στα μητρώα του ΕΦΚΑ (Πρώην ΟΑΕΕ). Εκεί δηλώνεται η δραστηριότητα της επιχείρησης.

Τι Δικαιολογητικά θα ζητήσουν για την έναρξη ατομικής επιχείρησης για τον ΕΦΚΑ (ΟΑΕΕ):

 1. Αποδεικτικό έδρας : Συμβόλαιο ιδιοκτησίας του χώρου ή μισθωτήριο συμβόλαιο θεωρημένο ή υπεύθυνη δήλωση από τον ιδιοκτήτη για δωρεάν παραχώρηση του χώρου ώστε να χρησιμοποιηθεί ως έδρα
 2. Αίτηση εγγραφής
 3. Βεβαίωση από το ΙΚΑ που να προκύπτει ο χαρακτηρισμός του προσώπου ως νέου ασφαλισμένου και η ημερομηνία ασφάλισης (σε περίπτωση που είναι πρωτοασφαλισμένος)
 4. Υπεύθυνη δήλωση που θα δηλώνεται η έδρα και ο ΚΑΔ της δραστηριότητας
 5. Φωτοτυπία της ταυτότητας επιχειρηματία
 6. ΑΜΚΑ επιχειρηματία

 

Βήμα 2: Ξεκίνημα διαδικασίας ‘Εναρξης δραστηριότητας στην εφορία

Τα δικαιολογητικά έναρξης είναι τα εξής :

 1. Τις βεβαιώσεις προεγγραφής Επιμελητηρίου και ΕΦΚΑ
 2. Έντυπο Μ2 – Έναρξης εργασιών
 3. Φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας
 4. Τα μισθωτήρια ή τα παραχωρητήρια  χρήσης ακινήτου πρέπει να έχουν υποβληθεί στο Taxis
 5. Αίτηση

Προαιρετικά και εφόσον ζητηθούν:

 1. Υπεύθυνη δήλωση που θα δηλώνεται η έδρα, ο αριθμός μισθωτηρίου και το αντικείμενο της δραστηριότητας (ΚΑΔ)
 2. Πτυχίο-Άδεια ασκήσεως επαγγέλματος (εφόσον απαιτείται)
 3. Άδεια εκμετάλλευσης του χώρου(προέγκριση) από Δήμο ή αστυνομία (Εφόσον απαιτείται. Κυρίως για συγκεκριμένα επαγγέλματα όπως κυλικείο, φούρνος, εστιατόριο, κομμωτήριο κτλ)

Για την συμπλήρωση του εντύπου Μ2, θα πρέπει να βρεθεί ο αντίστοιχος ΚΑΔ (Κωδικό αριθμό δραστηριότητας) που ταιριάζει στη δραστηριότητα σου.

Κόστη Επιμελητηρίου

1η επίσκεψη: 41 ευρώ

2η επίσκεψη: 10 ευρώ + 11 ευρώ Συνδρομή Επιμελητηρίου + 30 ευρώ (Συνδρομή ΓΕΜΗ)

Συνολικά τέλη Επιμελητηρίου 91 ευρώ

Βήμα 3:  Αυτοψία

Υπάρχει πιθανότητα ο υπεύθυνος υπάλληλος-ελεγκτής της ΔΟΥ να θέλει να κάνει αυτοψία έδρας για να επιβεβαιώσει ότι ο χώρος που θα στεγαστεί η επιχείρηση είναι ο προβλεπόμενος γι’ αυτήν τη δραστηριότητα. Προσοχή!!! ο χώρος της έδρας πρέπει να είναι άδειος όταν τον επισκεφτεί ο ελεγκτής.  Σε κάποιες περιπτώσεις δεν γίνεται καθόλου αυτοψία, σε περίπτωση που η ατομική επιχείρηση θα έχει ενδοκοινοτικές συναλλαγές τότε είναι περισσότερο πιθανό να γίνει αυτοψία. Σε κάθε περίπτωση αυτό είναι κάτι όμως που αποφασίζει ο προϊστάμενος της εφορίας.

Αφού γίνει αυτοψία,τότε γίνεται η δήλωση έναρξης εργασιών στο Μητρώο, μαζί με τα υπόλοιπα δικαιολογητικά για την έναρξη ατομικής επιχείρησης.

Βήμα 3 – Ολοκλήρωση διαδικασίας έναρξης ατομικής επιχείρησης

Ολοκληρώνεται η διαδικασία όταν ενημερωθεί ο ΕΦΚΑ και το Επιμελητήριο, με το  αντίγραφο της βεβαίωσης έναρξης εργασιών από την εφορία ώστε γίνουν οριστικές εγγραφές.

Βήμα 4 – Παραγγελία Σφραγίδας

Η παραγγελία της σφραγίδας της επιχείρησης γίνεται  σε βιβλιοπωλείο με όλα τα στοιχεία της επιχείρησης σας που είναι:

Επωνυμία επιχείρησης

Δραστηριότητα,

Διεύθυνση, Τηλέφωνο

ΑΦΜ, ΔΟΥ

Βήμα 5 – Aγορά Στοιχείων Επιχείρησης

Θα σε καθοδηγήσουμε σχετικά με το ποια είναι τα απαραίτητα στοιχεία που απαιτεί η δραστηριότητα σας ( αποδείξεις Λιανικής πώλησης, παροχής υπηρεσιών, τιμολόγιο για επαγγελματίες, με ή χωρίς ΦΠΑ κτλ.)

Βήμα 6 – Δημιουργία Επαγγελματικού Τραπεζικού Λογαριασμού

Οι συναλλαγές της επιχείρησης πρέπει να πραγματοποιούνται μέσω ενός επαγγελματικού τραπεζικού λογαριασμού για αυτό αμέσως μετά την έναρξη της ατομικής εταιρίας πρέπει να έρθεις σε επαφή με την τράπεζα.

Τέλος, αν η επιχείρηση σου (σύμφωνα με τους ΚΑΔ) απαιτεί την εγκατάσταση τερματικού POS, θα χρεαστεί είτε να αγοράσεις είτε να νοικιάσεις μια τέτοια συσκευή.

 

Βήμα 7 – Καλές και Καρποφόρες Δουλειές!

 

Αξιόπιστη Φορολογική και Λογιστική Υποστήριξη 

Ένας επιτυχημένος επιχειρηματίας συμπορεύεται πάντα με ικανούς και αξιόπιστους συνεργάτες. Ο Λογιστής-Φοροτεχνικός σου και η ομάδα του ή η Λογιστική Εταιρία που αναλάβει την τήρηση και ενημέρωση των βιβλίων σου, τις φορολογικές υποχρεώσεις σου καθώς και την συμβουλευτική για να κατανοείς τι λένε οι αριθμοδείκτες της  είναι ένας από τους ακρογωνιαίους της επιτυχημένης επιχειρήσης.

Η συνεργασία αυτή θα είναι διαρκής, αναγκαία και πρέπει να στηρίζεται στην αμοιβαία εμπιστοσύνη και στην καλή πληροφόρηση εκατέρωθεν.

Αφού κάνεις μια καλή έρευνα αγοράς, σου προτείνουμε  να αναθέσεις την δουλειά αυτή σε κάποιον ή στην εταιρία που έχει τις απαραίτητες άδειες, το επιστημονικό προσωπικό και την εμπειρία που χρειάζεται για να σε υποστηρίξει. Μην αναθέτεις τις εργασίες αυτές σε συγγενείς, συνταξιούχους ή ερασιτέχνες γιατί ένα πολύ μικρό λάθος μπορεί να φέρει ολέθριες συνέπειες και δυσβάσταχτα πρόστιμα.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την έναρξη ατομικής επιχείρησης και την Ολοκληρωμένη Υπηρεσία Ίδρυσης Ατομικής επιχείρησης που προσφέρουμε, μπορείς να απευθυνθείς στην εταιρία μας  2310 310 910 ή 210 300 4160, καθώς και ηλεκτρονικά στο info@atlasconsulting.gr.

Επιμέλεια κειμένων:

Γιώργος Κάλφας

Ελισάβετ Τερζή

Μετάβαση στο περιεχόμενο