Με μεγάλη επιτυχία ολοκληρώθηκε και αυτή τη χρονιά το επιχειρηματικό ετήσιο συνέδριο Accace Circle Forum 2023. Η εταιρία ATLAS Consulting, συμμετείχε ως εκπρόσωπος της Ελλάδας, με την ιδιότητα της ως Ελληνικός Πάροχος Εξωτερικής Ανάθεσης Επιχειρηματικών Διαδικασιών (BPO), σε Ενοποιημένη Βάση δηλ. σε  Φορολογική και Λογιστική Υποστήριξη, στην Διαχείριση Μισθοδοσίας και Εργατικών, Νομική Υποστήριξη καθώς και Επιχειρηματική  Συμβουλευτική.

Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε στην πρωτεύουσα της Σλοβακίας, τη Μπρατισλάβα, στις 18-20 Οκτωβρίου, όπου και συναντήθηκαν πλήθος συνεργαζόμενων εταιρειών του φορολογιστικού κλάδου, από χώρες όλου του κόσμου.

Με κύρια θεματολογία “From challenges to advantages: Embracing business lessons for success” οι ειδικοί κατέθεσαν τις εμπειρίες τους, αντάλλαξαν απόψεις, μετέφεραν τις γνώσεις τους και τοποθετήθηκαν με καινοτόμες επιχειρηματικές ιδέες και λύσεις, με σκοπό την διεύρυνση και εξέλιξη των παρεχόμενων υπηρεσιών τους.

Επιπλέον παρουσιάστηκαν σύγχρονες επιχειρησιακές πρακτικές και εργαλεία, ώστε με την υψηλού επιπέδου τεχνογνωσία και επιστημοσύνη τους, να εναρμονίζονται οι προσφερόμενες υπηρεσίες τους, με τις παγκόσμιες τάσεις και το μέλλον του φορολογιστικού κλάδου.

Ευχαριστούμε θερμά την Accace Circle για την διοργάνωση και τη ζεστή φιλοξενία, καθώς επίσης και όλη την επιχειρηματική κοινότητα για την εποικοδομητική συνάντηση, που για ακόμη μια φορά αποτέλεσε για της ομάδα της A.TL.AS Consulting, κινητήριος δύναμη και πηγή έμπνευσης.