Νέα τροπολογία του υπουργείο Οικονομικών απαλλάσσει από τα πρόστιμα όσους προβούν σε εκπρόθεσμες τροποποιητικές δηλώσεις και το επιπλέον ποσό φόρου που προκύπτει είναι έως 100 ευρώ

Με τροπολογία του υπουργείου Οικονομικών που κατατέθηκε στη Βουλή, συστήνονται διατάξεις όπου δεν θα επιβάλλονται, εφεξής, πρόστιμα, αν πραγματοποιηθεί υποβολή εκπρόθεσμης τροποποιητικής δήλωσης φορολογίας εισοδήματος φυσικού προσώπου, από την οποία το επιπλέον ποσό φόρου που προκύπτει προς καταβολή σε σχέση με την αρχική δήλωση, είναι έως εκατό 100 ευρώ.

Επιπλέον, ακυρώνονται ή εφόσον έχουν εισπραχθεί, συμψηφίζονται με οφειλές  και στην περίπτωση που δεν υφίσταται οφειλή, επιστρέφονται τα πρόστιμα που έχουν επιβληθεί εκ της ανωτέρω αιτίας, για τα οποία δεν έχει παρέλθει η προθεσμία άσκησης ενδικοφανούς προσφυγής ή εκκρεμούν ενώπιον της Διεύθυνσης Επίλυσης Διαφορών ή των τακτικών διοικητικών δικαστηρίων ή δεν έχει περάσει η προθεσμία άσκησης δικαστικής προσφυγής.

Πηγή: protothema.gr

Μετάβαση στο περιεχόμενο