Τα ΦΕΚ 3402/2013 και ΦΕΚ 3402/2013 που δημοσιεύθηκαν στις 31-12-2013, εισάγουν ένα νέο, για τα ελληνικά δεδομένα τρόπο, αδειοδότησης των καταστημάτων στα οποία αναφέρονται. Τα καταστήματα αυτών των κατηγοριών πρώτα παίρνουν άδεια και μετά ελέγχονται. Θεωρώ αυτόν το νόμο βήμα προς την σωστή κατεύθυνση, αρκεί να γίνονται συνεχείς έλεγχοι, κάτι που φαίνεται ότι θα ισχύσει.

Οπότε πατήστε στο συνέχεια για να δούμε πως γίνεται η Γνωστοποίηση Λειτουργίας Καταστήματος (όπως θα λέγεται από δω και πέρα η άδεια λειτουργίας αυτών των καταστημάτων).

Αυτή η ρύθμιση αφορά τα καταστήματα της Κατηγορίας ΙΙΙ (Καταστήματα Λιανικης Χονδρικης Διάθεσης Τροφιμων και Ποτων) της Υγειονομικής Διάταξης (ΦΕΚ 2718Β /2012) όπως: Οπωροπωλείο, Κρεοπωλείο, Παντοπωλείο, Πρατήριο Κατεψυγμένων προϊόντων, Καφεκοπτείο, Πρατήριο γάλακτος και ειδών ζαχαροπλαστικής, Πρατήριο άρτου, Κατάστημα ξηρών καρπών και ζαχαρωδών προϊόντων, Κάβα εμφιαλωμένων ποτών, Πώληση τυποποιημένων παγωτών, αναψυκτικών, ποτών, ειδών σοκολατοποιίας, μπισκοτοποιίας κλπ. σε εμπορικά καταστήματα.

Επίσης, αφορά κομμωτήρια, κουρεία, καταστήματα περιποίησης χεριών – ποδιών και εργαστήρια δερματοστιξίας (tattoo), καταστήματα που προσφέρουν υπηρεσίες υγειονομικού ενδιαφέροντος σύμφωνα με την Υγειονομική Διάταξη .

Η διαδικασία χωρίζεται πάλι σε δύο στάδια, αυτό της προέγκρισης και σε αυτό που κατατίθεται φάκελος για Γνωστοποίηση Λειτουργίας Καταστήματος, μόνο που στο δεύτερο στάδιο ο φάκελος αποτελείται από υπεύθυνες δηλώσεις, δεν χρειάζεται αυτοψία από το υγειονομικό και η γνωστοποίηση (άδεια) χορηγείται με βάση τις υπεύθυνες δηλώσεις. Τονίζω ξανά ότι έλεγχος θα υπάρχει, αλλά θα γίνεται μετά την λήψη της άδειας.

Προέγκριση

Για την προέγκριση χρειαζόμαστε τα ακόλουθα δικαιολογητικά :

  • Αίτηση

Στην αίτηση αναγράφονται τα στοιχεία του αιτούντος, η θέση και το είδος του καταστήματος.

  • Εξουσιοδότηση

Σε περίπτωση που δεν καταθέτει τον φάκελο ο ενδιαφερόμενος. Η εξουσιοδότηση θα πρέπει να είναι θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής.

  • Διάγραμμα Κάλυψης

Το διάγραμμα κάλυψης είναι μία αποτύπωση της περιοχής γύρω από το κατάστημα, σε ακτίνα 50 m. Πρέπει να είναι σφραγισμένη απο ιδιώτηη μηχανικό να σημειώνεται η ακριβής θέση της εγκατάστασης και να αναγράφεται το κείμενο για τα 50 m απόστασης από ναούς, σχολεία κτλ.

  • Συναίνεση Οικοδομής

Υπεύθυνη δήλωση του διαχειριστή (ή του ιδιοκτήτη του καταστήματος αν δεν υπάρχει διαχειριστής ή αν αρνείται να υπογράψει) ότι ο κανονισμός δεν απαγορεύει την χρήση του χώρου για τη λειτουργία του υπό ίδρυση καταστήματος.

Αν δεν υπάρχει κανονισμός ο διαχειριστής (ή ο ιδιοκτήτης) κάνει υπεύθυνη δήλωση που να λέει ότι η πλειοψηφία των ιδιοκτητών των στεγαζόμενων στο ίδιο κτίριο διαμερισμάτων, δεν απαγορεύει τη χρήση του χώρου για τη λειτουργία του υπό ίδρυση καταστήματος.

Προσοχή! Αν διαπιστωθεί ότι η παραπάνω υπεύθυνη δήλωση είναι ψευδής ανακαλείται η προέγκριση και η γνωστοποίηση (άδεια) λειτουργίας του καταστήματος.

Επίσης, αρκετοί Δήμοι ζητάν βεβαίωση χρήσεων γης, ενώ χρειάζεται και η έγκριση του αρμόδιου φορέα αν το ακίνητο είναι διατηρητέο ή σε ιστορικό τόπο.

Ο αρμόδιος δήμος είναι υποχρεωμένος μέσα σε 15 μέρες από την υποβολή της αίτησης να χορηγήσει την προέγκριση. Αν περάσει αυτό το χρονικό διάστημα η προέγκριση χορηγείται σιωπηρά.

Θεωρητικά έχουμε περιθώριο τρεις μήνες από την προέγκριση (συν δύο μήνες αν χρειαζόμαστε κάποια παράταση), για να καταθέσουμε στον Δήμο φάκελο με τα δικαιολογητικά για Γνωστοποίηση Λειτουργίας Καταστήματος Λιανικής Διάθεσης Τροφίμων. Προφανώς δεν έχει νόημα να περιμένουμε τόσο πολυ . Έτσι, με το που βγει η προέγκριση καταθέτουμε:

Γνωστοποίηση Λειτουργίας Καταστήματος

  • Αίτηση – Υπεύθυνη Δήλωση

Αίτηση του ενδιαφερόμενου όπου γνωστοποιεί την ίδρυση του καταστήματος του και πως συμμορφώνεται με τις προϋποθέσεις της Υγειονομικής Διάταξης.

  • Ταυτότητα

Επικυρωμένη φωτοτυπία της ταυτότητας του αιτούντα ή άλλου παρόμοιου εγγράφου (σχετική προσωρινή βεβαίωση της αρμόδιας αρχής, διαβατήριο, άδεια οδήγησης ή ατομικό βιβλιάριο υγείας όλων των ασφαλιστικών φορέων).

Αν την αίτηση την υποβάλει εταιρία κατατίθεται το εταιρικό , υπεύθυνη δήλωση ορισμού και αποδοχής του υγειονομικά υπεύθυνου και του αγορανομικά υπεύθυνου .

  • Υπεύθυνη δήλωση εποπτεύοντος μηχανικού

Υπεύθυνη δήλωση από ιδιώτη μηχανικό ότι ο χώρος πληροί τις προϋποθέσεις χώρου κύριας χρήσης, του Κτιριοδομικού Κανονισμού και του Κανονισμού Πυροπροστασίας.

  • Παράβολο

Σε αυτό το σημείο πληρώνουμε παράβολο (ανάλογα με την περίπτωση καθορίζεται το ποσό) για το δήμο.

  • Άδεια Ασκήσεως Επαγγέλματος

Αν και δεν αναφέρεται ρητά είναι απαραίτητη η ύπαρξη άδειας ασκήσεως επαγγέλματος για την δραστηριότητα που θέλουμε την άδεια ή να υπάρχει εργαζόμενος με άδεια ασκήσεως επαγγέλματος που δεν χρησιμοποιείται αλλού. Αυτό, αφορά τα καταστήματα παροχής υπηρεσιών υγειονομικού ενδιαφέροντος (κομμωτήρια, περιποίηση άκρων, tattoo).

Επίσης, να τονίσω για τα εργαστήρια δερματοστιξίας (tattoo) ότι απαγορεύεται να λειτουργούν στον ίδιο χώρο με άλλες επιχειρήσεις καλλωπισμού, υγειονομικού ή μη ενδιαφέροντος .

Αφού καταθέσουμε τα παραπάνω δικαιολογητικά (και ο νόμος αναφέρει ότι “οικείος δήμος οφείλει να μη ζητά από τον ενδιαφερόμενο δικαιολογητικά πλέον των υπεύθυνων δηλώσεων και του παραβόλου), ο Δήμος χορηγεί Βεβαίωση για Γνωστοποίηση Λειτουργίας Καταστήματος Λιανικής Διάθεσης Τροφίμων, οπού αναγράφονται τα στοιχεία του αιτούντος, η διεύθυνση και το είδος του καταστήματος. Αυτή η βεβαίωση επέχει την θέση Άδειας Ίδρυσης και Λειτουργίας Καταστήματος.

Ταυτόχρονα ο Δήμος κοινοποιεί το έγγραφο της Γνωστοποίησης στην αρμόδια Υπηρεσία Δόμησης (πολεοδομία), Υγειονομική Υπηρεσία και Πυροσβεστική Υπηρεσία, για να ελέγξουν το αληθές των δηλώσεων που κατατέθηκαν. Άρα είναι πολύ σημαντικό τα καταστήματα να πληρούν τις προϋποθέσεις των κανονισμών, για την ασφάλεια των πελατών τους, για την καλή φήμη της επιχείρησης και (αν δεν είναι αρκετά αυτά για να “πεισθεί” ο επιχειρηματίας) γιατί αν προκύψει μη συμμόρφωση από τους ελέγχους οι ποινές είναι προσωρινό έως οριστικό κλείσιμο της επιχείρησης.

Αυτή είναι η διαδικασία για την Γνωστοποίηση Λειτουργίας Καταστήματος.

Αν θέλεις να μάθεις πώς να χτίσεις μια βιώσιμη επιχείρηση, διάβασε αυτό το άρθρο 7 Βήματα για την δημιουργία μιας βιώσιμης επιχείρησης

Αν πιστεύεις ότι αυτό που διάβασες, σε ωφέλησε και  είναι ενδιαφέρον, μην το κρατήσεις μυστικό…

διέδωσε το!!! After all, it’s free ;)

Μετάβαση στο περιεχόμενο