Στα δυο προηγούμενα μας άρθρα είδαμε αρκετά πράγματα σχετικά με τον Σύμβουλο Επιχειρήσεων και την Συμβουλευτική Επιχειρήσεων, όπως:

Γιατί όμως μια μικρή επιχείρηση να επιλέξει έναν Σύμβουλο Επιχειρήσεων και να μην τα κάνει όλα ο Manager της;

Παρακάτω απαριθμούμε κάποιους λόγους:

Γιατί….

η καλύτερη συνταγή για την ανάπτυξη μικρών επιχειρήσεων είναι να βρίσκει επαγγελματίες που έχουν γνώσεις εξειδικευμένες ώστε σε συνεργασία να δημιουργούν ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα και υπεραξία,

η συμβολή τους στην δημιουργία μελλοντικών σχεδίων ανάπτυξης, στην πραγματοποίηση επιχειρηματικών σχεδίων, στην ανάπτυξη της επιχειρηματικής ευφυΐας αλλά και η συνοδοιπορία σε δρόμους που πολλοί επιχειρηματίες περπατούν μοναχοί, είναι όχι μόνο σημαντική αλλά και καταλυτική,

 πολλές φορές λόγω έλλειψης γνώσης και εμπειρίας, τα επιχειρηματικά σχέδια δημιουργούνται από την πλευρά των επιχειρηματιών βάσει επιθυμιών και όχι πραγματικών συνθηκών της αγοράς, γι’ αυτό τον λόγο , ένας έμπειρος και εξειδικευμένος Σύμβουλος αποτρέπει μια πιθανή λάθος κίνηση, που μπορεί να αποβεί μοιραία,

…  γιατί ο χρόνος είναι χρήμα και εσείς ή/  και τα στελέχη σας δεν μπορείτε να προβείτε στην υλοποίηση σχεδίων γιατί ήδη οι αρμοδιότητες σας είναι διαφορετικές, ο χρόνος σας πιεσμένος και η λύση που ζητάτε είναι άμεση

γιατί οι γνώσεις, η εμπειρία και οι ικανότητες των στελεχών σας δεν είναι επαρκείς για να δώσουν λύσεις στοχευμένες στα προβλήματα που σας απασχολούν

Σουσάνα Πατσούμη Κάλφα

Sousana Kalfa