• Η Ιδέα…Πίσω από μία επιτυχημένη επιχείρηση κρύβεται κατά βάσει μία ιδέα, μία ευκαιρία, μία καινοτομία και είναι αποτέλεσμα του σωστού timing με την σωστά σχεδιασμένη επιχειρηματική πορεία.
  • Η  Καινοτομία…Αφορά σε οποιοδήποτε τμήμα της επιχειρηματικής διαδικασίας. Καινοτόμο μπορεί να είναι καθεαυτό ένα προϊόν ή ακόμα και ο τρόπος διάθεσής του.
  • Η Επιχειρηματικότητα…Σε κάθε περίπτωση, ο φορέας και ο ιθύνων νους της αξιοποίσης μια καινότομας επιχειρηματικής ιδέας είναι ο επιχειρηματίας. Η επιχειρηματικότητα είναι μια δυναμική διαδικασία κατά την οποία τα άτομα σταθερά εντοπίζουν οικονομικές ευκαιρίες και τις εκμεταλλεύονται μέσα από την ανάπτυξη, παραγωγή και πώληση αγαθών και υπηρεσιών. Η διαδικασία αυτή απαιτεί την ύπαρξη ποιοτικών ιδιοτήτων στα άτομα, όπως εμπιστοσύνη στον εαυτό τους, δυνατότητα και διάθεση ανάληψης κινδύνου και ένα αίσθημα προσωπικής δέσμευσης.'(The European Observatory for SMEs (2000).
  • Από την σύλληψη της ιδέας, την καινοτομία της ιδέας μέχρι την υλοποίηση της, υπάρχει μια πορεία από διαδικασίες και ενέργειες που δεν μπορούμε να παραβλέψουμε.

    Σήμερα, η λέξη που ακούγεται περισσότερο από όλες, στον επιχειρηματικό κόσμο είναι η λέξη ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ. Γιατί? Γιατί πραγματικά αυτό έλειπε από την ελληνική οικονομία. Είμαστε την εποχή του copy paste και του like. Χρειάζεται όμως να βάλουμε τα δυνατά μας για να δημιουργήσουμε μια νέα οικονομία που θα βασίζεται στην πρωτοτυπία, στην φαντασία, στην ανάπτυξη των δεξιοτήτων και την συνεχή ανάπτυξη των δυνατοτήτων μας.