Ενημέρωση για τις οφειλές και τις εκκρεμείς υποθέσεις προσφέρει στον φορολογούμενο η μηνιαία Ενημέρωση Φορολογικού Λογαριασμού της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ).

Συγκεκριμένα, ο ενδιαφερόμενος μπορεί να συνδεθεί στην ψηφιακή πύλη myAADE και να δει τις οφειλές του, αν έχει, αλλά και τις κινήσεις που έχει κάνει ο ίδιος ή οι υπηρεσίες της ΑΑΔΕ, σε συγκεκριμένο μήνα, μέσα από την επιλογή «Ο Λογαριασμός μου».

Επίσης, ο χρήστης μπορεί να δει τη συνολική εικόνα των πληρωμών σε συγκεκριμένο μήνα προς εκείνον από την ΑΑΔΕ, με αναφορά στον λογαριασμό IBAN που έγινε η κατάθεση χρημάτων (ενδεικτικά, πληρωμή χρηματικού εντάλματος από φορέα, καταβολή του επάθλου δημόσιας κλήρωσης, καταβολή επιδόματος θέρμανσης, κ.ά.).

Επιπλέον, στο μήνα αναφοράς, απεικονίζονται:

  • Πληρωμές που πραγματοποιήθηκαν.
  • Συμψηφισμοί τίτλων πληρωμής που έγιναν από υπηρεσίες της ΑΑΔΕ.
  • Συμψηφισμοί χρηματικών ενταλμάτων με Οφειλή/Ρύθμισή που έγιναν από υπηρεσίες της ΑΑΔΕ.
  • Διαγραφές που έγιναν σε οφειλές (πχ. λόγω επιδότησης παγίων δαπανών, αποζημίωσης μισθωμάτων covid, κ.ά).

Ειδικά για τους μήνες Ιανουάριο έως Μάιο 2022, απεικονίζονται μόνον οι οφειλές για τις οποίες υπήρξε κίνηση στον εκάστοτε μήνα, είτε από ενέργεια του φορολογούμενου (καταβολή) είτε από τις υπηρεσίες της ΑΑΔΕ (συμψηφισμός).

Η Μηνιαία Ενημέρωση Φορολογικού Λογαριασμού αναρτάται κάθε 2η Δευτέρα του μήνα.

Σημειώνεται πως οι μηνιαίες ενημερώσεις που εκδίδονται από την παρούσα εφαρμογή έχουν αποκλειστικά πληροφοριακό χαρακτήρα και δεν παράγουν έννομα αποτελέσματα ως προς το συνολικό ύψος ή την κατάσταση των οφειλών του χρήστη στην ΑΑΔΕ.

Πηγή: cnn.gr

Μετάβαση στο περιεχόμενο