φορολογική δήλωση συζύγων
Τι ισχύει για την φορολογική δήλωση συζύγων;
Πότε μπορεί να γίνεται κοινή και πότε ξεχωριστή φορολογική δήλωση μεταξύ συζύγων;
Δεδομένου ότι σε λίγο διάστημα θα γίνει η έναρξη της περιόδου κατάθεσης των φορολογικών δηλώσεων, σκεφτήκαμε να ξεκινήσουμε μια σειρά ενημερωτικών άρθρων τόσο για την φορολογία φυσικών όσο και νομικών προσώπων.  Το άρθρο αυτό μελετά συνοπτικά και περιεκτικά τι συμβαίνει με την κοινή φορολογική δήλωση όσο και την ξεχωριστή δήλωση καθώς και πότε υπάρχουν οφέλη για να γίνεται ξεχωριστή φορολογική δήλωση
Σχετικά με την Κοινή Φορολογική Δήλωση 

Οι σύζυγοι από τη στιγμή που έχουν τελέσει γάμο θρησκευτικό ή πολιτικό έχουν υποχρέωση να υποβάλλουν κοινή φορολογική δήλωση. Έτσι υποβάλλεται μία  ενιαία φορολογική δήλωση με διαφορετικά εκκαθαριστικά σημειώματα , ένα για κάθε σύζυγο. Ο φόρος εισοδήματος υπολογίζεται και βεβαιώνεται στο ΑΦΜ του συζύγου, ο οποίος και είναι ο υπεύθυνος για την υποβολή ξεχωριστά για κάθε άτομο.

Σημαντικά είναι να αποσαφηνιστεί ότι το πιστωτικά ποσό του ενός συζύγου δεν συμψηφίζεται με το χρεωστικό πόσό του άλλου.

Αν και οι δυο σύζυγοι έχουν επιστροφή φόρου, η επιστροφή αυτήν γίνεται ξεχωριστά σε κάθε δικαιούχο.

Σε περίπτωση που οι δύο σύζυγοι έχουν διαφορετική φορολογικής κατοικίας δεν χρειάζεται να γίνεται υποβολή χωριστών δηλώσεων. Προβλέπεται ήδη χωριστή φορολογική αντιμετώπιση στις κοινές δηλώσεις συζύγων που έχουν διαφορετική φορολογική κατοικία.

Πότε μπορεί να γίνει ξεχωριστή φορολογική δήλωση;

Αν το επιθυμούν και υπάρχει προσωπικός λόγος, οι σύζυγοι μπορούν να κάνουν ξεχωριστή φορολογική δήλωση αρκεί να υποβάλλουν σχετική αίτηση σε ειδική εφαρμογή της ΑΑΔΕ. Η προθεσμία είναι από τις 30 Ιανουαρίου έως και τις 28 Φεβρουαρίου του ίδιου έτους. Η γνωστοποίηση μπορεί να γίνει είτε από τον έναν από τους δυο και από τους δυο.

 

Πότε είναι υποχρεωτική η  ξεχωριστή φορολογική δήλωση;

Στις παρακάτω περιπτώσεις, υποχρεωτικά γίνεται ξεχωριστή φορολογική δήλωση:

  •  όταν έχει διακοπεί η έγγαμη συμβίωση κατά τον χρόνο υποβολής της δήλωσης. Είναι απαραίτητη η κατάθεση  του εγγράφου του διαζευκτηρίου ή της λύση συμφώνου συμβίωσης στο μητρώο της εφορίας
  • όταν έχει δηλωθεί διάσταση.Για να γίνει αυτό πρέπει να κατατεθεί στην εφορία  το αποδεικτικό αίτησης κατάθεσης αγωγής διαζυγίου ή αίτηση συναινετικού διαζυγίου, χωρίς να έχει εκδοθεί η απόφαση.
  • όταν ο ένας από τους δύο συζύγους βρίσκεται σε κατάσταση πτώχευσης ή έχει υποβληθεί σε δικαστική συμπαράσταση.
  • όταν η λύση του γάμου έχει προέλθει από θάνατο ενός εκ των δύο σύμβιου

 

Γιατί κάποιος να επιλέξει την ξεχωριστή φορολογική δήλωση; Τι κερδίζει;
  • γιατί με αυτόν τον τρόπο σε περίπτωση που ένας σύζυγος έχει  ληξιπρόθεσμες οφειλές προς τη Εφορία δεν μπλοκάρεται από την εφορία η έκδοση φορολογικής ενημερότητας του άλλου συζύγου
  • γιατί δεν γίνεται συμψηφισμός μεταξύ του αποτελέσματος της εκκαθάρισης
  • γιατί ο κάθε σύζυγος μπορεί να καθορίσει ατομικά και ανεξάρτητα την πληρωμή του φόρου εισοδήματος.
  • γιατί ο κάθε σύζυγος μπορεί να διαχειρίζεται τα οικονομικά του δεδομένα με πλήρη μυστικότητα αν δεν θέλει να αποκαλύψει στον άλλο σύζυγο  το ύψος των εισοδημάτων, των περιουσιακών του στοιχείων κτλ

 

Γράφει ο Γιώργος Κάλφας
Λογιστής Φοροτεχνικός Ά Τάξης
Σύμβουλος Διεθνούς Φορολογίας

 

Για περαιτέρω πληροφορίες σχετικά με τις Υπηρεσίες Φολογικής Υποστήριξης απευθυνθείτε στην A.TL.AS Consulting ή μπορείτε να δείτε εδώ
Μετάβαση στο περιεχόμενο