Το χρηματοπιστωτικό σύστημα στην Κύπρο έχει εξελιχθεί ιδιαίτερα τα τελευταία χρόνια, εξυπηρετώντας άτομα και εταιρείες που έχουν ανάγκη από ωφέλιμες καινοτόμες υπηρεσίες. 

Σήμερα το άνοιγμα τραπεζικού λογαριασμού στην Κύπρο έχει γίνει μια πιο πολύπλοκη διαδικασία λόγω της ένταξής μας στη ΕΕ καθώς και τους ελέγχους δέουσας επιμέλειας που γίνονται σήμερα πιο πολύ από ποτέ. 

Με τις γνώσεις μας μπορούμε να βοηθήσουμε στη διαδικασία σύστασης επιχείρησης στην Κύπρο, και άνοιγμα τραπεζικού λογαριασμού σε μια τοπική τράπεζα. Σε αυτό το σύντομο άρθρο σας παρουσιάζουμε συμβουλές από την εμπειρία μας στο τι αναζητά η τράπεζα για να ανοίξετε με επιτυχία ένα τραπεζικό λογαριασμό. 

1. Συλλογή στοιχείων/δεδομένων φυσικού προσώπου, κατόχου του τραπεζικού λογαριασμού  

Εκτός από την προφανή ανασκόπηση των πληροφοριών που παρέχονται στην αίτηση σας αρχικά σχετικά με την επιχείρησή σας και τη δομή της εταιρείας ή του ομίλου σας, η τράπεζα θα θέλει να μάθει ποιος είστε και με τι ασχολείστε και αν η εμπειρία σας σχετίζεται με τις υπηρεσίες της εταιρείας σας. Αυτό είναι κρίσιμο και αποτελεί τον νούμερο ένα λόγο απόρριψης της αίτησης.

Για παράδειγμα, δεν μπορεί  να συμπεριληφθεί στο πακέτο της αίτησής σας ότι η νέα επιχείρησή αφορά το λιανικό εμπόριο προϊόντων, από την Ιταλία και την Ελλάδα όπως ελιές, ελαιόλαδο και άλλα παρόμοια προϊόντα που τα πωλούν σε τρίτες χώρες, ενώ η κύρια απασχόληση του ενδιαφερόμενου μέχρι σήμερα ήταν η πληροφορική χωρίς καμία προηγούμενη εμπειρία στο εμπόριο.

Οι τράπεζες θα ερευνήσουν και θα συγκρίνουν το βιογραφικό σας με την αίτηση σας. 

2. Πείρα και διασυνδέσεις του συνεργάτη λογιστή ή δικηγόρου που αναλαμβάνει να διεκπεραιώσει την αίτησή σας

Όπως στις περισσότερες περιπτώσεις, το άτομο που λειτουργεί σαν μεσάζον της επιχείρησης στη τράπεζα θα καθορίσει την επιτυχία της αίτησης ανοίγματος του τραπεζικού λογαριασμού. Οι λογιστές και οι δικηγόροι χτίζουν σχέσεις με τις τράπεζες λόγω της φύσης της δουλειάς τους, επομένως είναι πολύ πιο εύκολο η αίτηση σας να γίνει δεκτή αν προέρχεται από σύσταση ατόμων που ήδη γνωρίζει ο τραπεζικός οργανισμός. 

3. Αποστολή της αίτησης στο νομικό τμήμα της τράπεζας προς επικύρωση

Η τράπεζα θα ερευνήσει τους ιστότοπους των προμηθευτών και των πελατών σας και θα εξετάσει τις συμβάσεις σας (ναι, θα σας ζητηθούν και αυτές) για να εξακριβώσει τους επιχειρηματικούς λόγους ύπαρξης της εταιρείας σας. Ο κύριος στόχος της τράπεζας είναι να εξακριβώσει κατά πόσο η επιχείρηση σας είναι αληθινή και αν κάνει εμπορικό νόημα όπως επίσης εάν θα είναι βιώσιμη και αν έχει υψηλά ποσοστά επιτυχίας. 

Ας μην ξεχνάμε ότι οι τράπεζες όπως κάθε άλλη επιχείρηση, έχουν σαν κύριο στόχο τους το κέρδος. Το κόστος διαχείρισης για την τήρηση ενός τραπεζικού λογαριασμού είναι σημαντικό κόστος για τις τράπεζες, ακόμη και αν ο λογαριασμός δεν είναι ενεργός, επομένως οι τράπεζες διστάζουν να ανοίξουν τραπεζικούς λογαριασμούς που θα έχουν χαμηλή δραστηριότητα.

Συμβουλή – Ακόμη και αν γνωρίζετε εκ των προτέρων ότι ο τραπεζικός σας λογαριασμός θα έχει χαμηλή δραστηριότητα, μην το δηλώσετε. Η τράπεζα θα ελέγξει την αίτηση σας ως ένας επαγγελματικός λογαριασμό με μεγάλη κινητικότητα, επομένως θα είναι κερδοφόρος για αυτούς. Ένας λογαριασμός με χαμηλή δραστηριότητα έχει ελάχιστες χρεώσεις συντήρησης ή παίρνει πολύ χαμηλή προμήθεια από τις συναλλαγές που κυμαίνονται από 350 ευρώ – 500 ευρώ ετησίως.

4. Έλεγχος εισερχόμενων και εξερχόμενων συναλλαγών, με έμφαση στις εισερχόμενες

Η Κύπρος είναι ένα μικρό νησί και ένα πλήρες μέλος της ΕΕ. Όντας ένα μικρό νησί με αντίστοιχες μικρές για τα μεγέθη της ΕΕ τοπικές επιχειρήσεις, οι τράπεζες δεν συνηθίζουν να βλέπουν εκατομμύρια να εισέρχονται ή να εξέρχονται απο τους λογαριασμούς τους, εκτός εάν προέρχονται από μια αξιόπιστη, πραγματικά, μεγάλη τοπική ή διεθνή εταιρεία.  Το 90% των τραπεζικών λογαριασμών της τοπικής επιχείρησης που τηρούνται έχουν μέσες επιχειρηματικές συναλλαγές της τάξης των 5.000 ευρώ έως 50.000 ευρώ. Αν λάβουν μια νέα αίτηση όπου ο ενδιαφερόμενος δηλώσει ότι τα εισοδήματά του θα είναι κατά μέσο όρο 250.000 ευρώ πολύ πιθανών η αίτηση να απορριφθεί. Ενδεχομένως η τράπεζα θα θεωρήσει τις ψηλές μεταφορές επικίνδυνες και ο πελάτης θα θεωρηθεί αυτομάτως πελάτης υψηλού κινδύνου, καθιστώντας έτσι πιο δύσκολο το άνοιγμα του τραπεζικού λογαριασμού.

5. Συλλογή επιπλέον πληροφοριών για τους πελάτες όπου ανήκουν στην κατηγορία του υψηλού κινδύνου

Εάν ανήκετε σε ένα εταιρικό όμιλο, μπορεί να υποθέτετε ότι αυτό είναι καλό και θα μπορούσε να αυξήσει την επιτυχία σας για το άνοιγμα του τραπεζικού λογαριασμού σας. Αυτό είναι λάθος. Λανθασμένα πιστεύεται ότι οι οικονομικές καταστάσεις ενός ομίλου θα σας βοηθήσει να ανοίξετε λογαριασμό στη Κύπρο πιο εύκολα.

Οι τράπεζες ταξινομούν τους εταιρικούς ομίλους ως ριψοκίνδυνους και ζητούν εκτεταμένη δέουσα επιμέλεια και παρακολούθηση συναλλαγών σε συνεχή βάση, σε τέτοιο βαθμό που θα μπορούσε να καταστήσει δύσκολη τη διατήρηση του τραπεζικού λογαριασμού, ειδικά για τους Τελικούς Δικαιούχους Ιδιοκτήτες που θα πρέπει, σε ετήσια βάση, να παρέχουν KYC (know your customer) πληροφορίες στην τράπεζα και να έχουν προσωπική ηλεκτρονική επικοινωνία (μέσω email) με τους τραπεζίτες τους. Αυτή είναι μια βασική απαίτηση για τους κατόχους τραπεζικών λογαριασμών κινδύνου. Όπως προαναφέρθηκε, αφού ανήκετε σε όμιλο γίνεστε αμέσως πελάτης υψηλού κινδύνου.

Η συμβουλή μας: Εάν έχετε έναν τρόπο να δημιουργήσετε μια αυτόνομη εταιρεία με φυσικά πρόσωπα ως 100% μετόχους της αιτούσας εταιρείας, θα καθιστούσε την μελλοντική σας επαφή με τη τράπεζα πολύ πιο εύκολη από το να ανακαλύψετε ολόκληρη τη δομή του ομίλου και να χρειαστεί να παρέχεται ετήσιες πληροφορίες KYC και οικονομικές εκθέσεις του ομίλου στις τοπικές σας τράπεζες κάθε χρόνο!

6. Δημιουργήστε προσωπικές επαφές με τους τραπεζίτες σας κατά τη διαδικασία υποβολής της αίτησης σας.

Είναι καθολικός κανόνας. Οι άνθρωποι σέβονται και εκτιμούν τις ανθρώπινες σχέσεις και την προσωπική επαφή. Φανταστείτε ότι είστε ένας τραπεζικός υπάλληλος που λαμβάνει δεκάδες αιτήσεις τραπεζικών λογαριασμών την ημέρα από παρόχους υπηρεσιών που δεν συναντήθηκαν ποτέ για ιδιοκτήτες επιχειρήσεων που επίσης δεν έχουν γνωρίσει ποτέ.

Είναι πολύ πιο εύκολο, σε όλα τα επίπεδα, να απορριφθεί μια αίτηση η οποία δεν είχε καμία φυσική παρουσία απο μια άλλη αίτηση ενός επιχειρηματία που είχε φυσική παρουσία στο υποκατάστημα, έχει συναντήσει τον τραπεζικό υπάλληλο, έχουν συζητήσει για τις ανάγκες του.  

Η πραγματοποίηση μιας φυσικής συνάντησης από μια βιντεοκλήση Skype σίγουρα αυξάνει τις πιθανότητές σας για μια επιτυχημένη δημιουργία τραπεζικού λογαριασμού. Αυτό το βλέπουμε συνεχώς, ακόμη και για τις αιτήσεις δεν είμαστε σίγουροι ότι θα εγκριθούν, όχι λόγω των διαπιστευτηρίων των αιτούντων και των UBO αλλά λόγω της φύσης του εμπορίου ή των αντισυμβαλλομένων. Οπότε, μια φυσική συνάντηση θα μπορούσε να εξασφαλίσει την επιτυχία σας.

Έχουμε καταθέσει τις παραμέτρους που πιστεύουμε ότι είναι οι πιο σημαντικές για να εξασφαλίσετε μια επιτυχημένη αίτηση για άνοιγμα τραπεζικού λογαριασμού βάση της μέχρι τώρα πείρας μας. Προφανώς, εμπλέκονται και άλλοι παράγοντες καθώς κάθε αίτηση έχει διαφορετική φύση, αλλά σίγουρα οι παραπάνω παράγοντες θα αυξήσουν σημαντικά τις πιθανότητές σας. 

Ενδιαφέρεστε για Άνοιγμα Τραπεζικού Λογαριασμού στην Κύπρο;

Επικοινωνήστε μαζί μας για να σας υποστηρίξουμε μέσω του οργανωμένου μας δικτύου συνεργατών.

Πηγή: CYAUSE Audit Services

Μετάβαση στο περιεχόμενο