Η δημιουργία μητρώου ακατάλληλων διευθυντών στα νέα μέτρα του ΥΠΑΝ

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΣΤΟ ΓΕΜΗ ΚΑΙ ΤΑ ΜΕΓΕΘΗ ΤΩΝ «ΜΙΚΡΩΝ»

Διασυνδεση με πλατφόρμες όπως το e-justice

Στο πλαίσιο ενσωμάτωσης της οδηγίας 2019/1151, θα δημιουργηθεί και μητρώο ακατάλληλων προσώπων για τη διαχείριση μιας εταιρείες. Σύμφωνα με πληροφορίες, στη λίστα αυτή θα περιλαμβάνονται όσοι δεν έχουν δυνατότητα δικαιοπραξίας (π.χ. ανήλικοι), όσοι έχουν υποστεί ποινικές κυρώσεις, όσοι δεν μπορούν να λάβουν φορολογική και ασφαλιστική ενημερότητα κ.ο.κ.

Το πώς θα δημιουργηθεί αυτό το μητρώο και από πού θα αντλούνται τα στοιχεία δεν έχει ακόμα αποσαφηνιστεί. Σύμφωνα με πληροφορίες, το υπουργείο αναζητεί το τεχνικό σκέλος του μητρώου και τη διασύνδεσή του, με πλατφόρμες όπως το e-justice, τον ΕΦΚΑ, την ΑΑΔΕ και κ.ο.κ.

Πάντως, αν και η δημιουργία του εν λόγω μητρώου προαναγγέλθηκε μέσω επίσημης ανακοίνωσης του Μεγάρου Μαξίμου, πηγές του υπουργείου δεν ήταν σε θέση να μας παράσχουν περισσότερη πληροφόρηση.

Η οδηγία 2019/1151 επιβάλλει την υποχρέωση στα κράτη-μέλη να καθορίσουν διαδικασίες οι οποίες επιτρέπουν τη σύσταση εταιρειών, την εγγραφή παραρτημάτων και την καταχώριση εγγράφων και πληροφοριών εξ ολοκλήρου διαδικτυακά. Ωστόσο, τα κράτη-μέλη θα πρέπει να είναι σε θέση να αποφασίσουν κατά πόσο ορισμένες ή όλες οι διαδικτυακές διαδικασίες θα είναι υποχρεωτικές.

Ειδικότερα, όπως ορίζει η οδηγία, τα κράτη-μέλη πρέπει να διασφαλίζουν ότι η επιγραμμική σύσταση εταιρειών μπορεί να πραγματοποιηθεί εξ ολοκλήρου ηλεκτρονικά, χωρίς να υποχρεώνεται ο αιτών να προσέλθει αυτοπροσώπως ενώπιον οποιασδήποτε αρχής ή ενώπιον οποιουδήποτε προσώπου ή φορέα στον οποίο ανατίθεται κατά το εθνικό δίκαιο η διεκπεραίωση οποιασδήποτε πτυχής της επιγραμμικής σύστασης εταιρειών, συμπεριλαμβανομένης της κατάρτισης της ιδρυτικής πράξης μιας εταιρείας. Συγκεκριμένα, με την ενσωμάτωση της ενωσιακής Οδηγίας 2019/1151 πέραν της δημιουργίας μητρώου ακατάλληλων προσώπων (διευθυντών) για τη διαχείριση μιας εταιρείας:

– Θεσμοθετείται η ηλεκτρονική εγκατάσταση των υποκαταστημάτων που έχουν την έδρα τους στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

– Προβλέπεται η λήψη ενός μοναδικού ταυτοποιητή (Digital Identity – EU-ID), ο οποίος θα αποτελεί μοναδικό χαρακτηριστικό αναγνώρισης σε ευρωπαϊκή κλίμακα.

– Δίδονται ορισμοί που αφορούν τη χρήση των κατάλληλων τεχνικών μέσων για τις ηλεκτρονικές υπηρεσίες των Π/Σ ΓΕΜΗ και ΥΜΣ.

– Διευθετούνται ζητήματα ηλεκτρονικών πληρωμών.

– Προβλέπεται η υποχρέωση ανάρτησης όλων των απαιτούμενων πληροφοριών σχετικά με τη σύσταση και λειτουργία των επιχειρήσεων στον διαδικτυακό τόπο του ΓΕΜΗ.

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ

Την υποχρέωση δημοσίευσης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (ΓΕΜΗ) των οικονομικών καταστάσεων όλων των προσωπικών εταιρειών (ομόρρυθμων και ετερόρρυθμων) εξετάζει το υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων, σε μια προσπάθεια διεύρυνσης του αριθμού των επιχειρήσεων για τις οποίες -για λόγους διαφάνειας- θα πρέπει να υπάρχει δημοσίευση των οικονομικών τους στοιχείων. Παράλληλα, στο πλαίσιο ενσωμάτωσης της κοινοτικής οδηγίας 2019/1151, το υπουργείο προγραμματίζει να προχωρήσει στη δημιουργία μητρώου ακατάλληλων προσώπων (διευθυντών) για τη διαχείριση μιας εταιρείας.

Οι προωθούμενες αυτές παρεμβάσεις, καθώς και μια σειρά άλλων μέτρων για τη διευκόλυνσης της ίδρυσης και λειτουργίας των επιχειρήσεων και εκσυγχρονισμού του ΓΕΜΗ παρουσιάστηκαν χθες από τον υπουργό Ανάπτυξης και Επενδύσεων Άδωνι Γεωργιάδη στο Υπουργικό Συμβούλιο.

Οι ρυθμίσεις αυτές αναμένεται να τεθούν σύντομα σε δημόσια διαβούλευση και με την ολοκλήρωσή της να κατατεθούν στη Βουλή, είτε ως ενιαίο νομοθέτημα είτε ως δύο ξεχωριστά, καθώς επείγει η ενσωμάτωση της οδηγίας 2019/1151, που θα πρέπει να τεθεί σε εφαρμογή από την 1η Αυγούστου 2021.

Ενισχυση της διαφάνειας

Σε ό,τι αφορά τη δημοσίευση των οικονομικών καταστάσεων των προσωπικών εταιρειών στο ΓΕΜΗ, το μέτρο λαμβάνεται προκειμένου να ενισχυθεί η διαφάνεια και έρχεται ως συνέχεια του ν. 4308/2014 που αφορά τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα.

Στον 4308/2014, προβλέπεται η σύνταξη οικονομικών καταστάσεων για τις προσωπικές εταιρείες, ωστόσο δεν υπήρχε η υποχρέωση δημοσιότητας. Ωστόσο, η δημοσιότητα, δηλαδή η ανάρτηση στο ΓΕΜΗ, ήταν υποχρεωτική για τις ομόρρυθμες και τις ετερόρρυθμες όταν όλοι οι άμεσοι ή έμμεσοι εταίροι των προσώπων αυτών έχουν περιορισμένη ευθύνη λόγω του ότι είναι είτε νομικά πρόσωπα (ΑΕ, ΕΠΕ, ΙΚΕ) ή άλλου νομικού τύπου συγκρίσιμου με τα προαναφερθέντα νομικά πρόσωπα.

Πλέον, με το σχέδιο νόμου του υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων, υπόχρεες δημοσίευσης των οικονομικών τους καταστάσεων είναι όλες ανεξαιρέτως οι προσωπικές εταιρείες.

Διευρυνση της Υπηρεσίας μιας Στάσης

Σε ό,τι αφορά τις αλλαγές στη σύσταση και τη λειτουργία των επιχειρήσεων, προβλέπεται η διεύρυνση του πεδίου εφαρμογής και η ένταξη στην Υπηρεσία μιας Στάσης και των υπολοίπων νομικών μορφών εταιρειών (Αστικοί Συνεταιρισμοί, ΚΟΙΣΠΕ, ΚΟΙΝΣΕΠ, αστική εταιρεία με οικονομικό σκοπό, κοινοπραξία με εμπορικό σκοπό, Ευρωπαϊκή Εταιρεία, Ευρωπαϊκός Όμιλος Οικονομικού Σκοπού, Ευρωπαϊκή Συνεταιριστική Εταιρεία).

Επίσης, θα εισαχθεί η διεύρυνση χρήσης πρότυπου καταστατικού με πρόσθετο περιεχόμενο για όλες τις νομικές μορφές πέραν της ΙΚΕ, καθώς και της ηλεκτρονικής σύστασης εταιρείας (e-YMS) καθώς και η επικαιροποίηση του νόμου και η προσαρμογή του, σε αλλαγές που έχουν επέλθει, κυρίως σε ό,τι αφορά τις διαλειτουργικότητες, π.χ. e-ΕΦΚΑ. Στο νέο πλαίσιο θα υπάρξουν και παρεμβάσεις στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (ΓΕΜΗ), για το οποίο προβλέπονται βελτιώσεις και προσθήκες στα ισχύοντα άρθρα. Ενδεικτικά, γίνεται προσθήκη στους υπόχρεους εγγραφής στο ΓΕΜΗ και με άλλες νομικές μορφές επιχειρήσεων, ενώ βελτιώνονται τα άρθρα που αφορούν τις αυτοματοποιημένες καταχωρήσεις και την επιβολή προστίμων.

Πηγή :naftemporiki.gr

Μετάβαση στο περιεχόμενο