Φόρμα Ικανοποίησης Πελατών

Στοιχεία επικοινωνίας

Φόρμα

Πόσο ικανοποιημένοι είστε με τη συνολική ποιότητα των Outsourcing Υπηρεσιών που παρέχουμε;

Οι Outsourcing Υπηρεσίες που παρέχουμε πληρούν τις προσδοκίες σας;

Πόσο πιθανό είναι να συστήσετε τις Outsourcing Υπηρεσίες μας σε άλλες επιχειρήσεις;

Πώς θα αξιολογούσατε την ανταπόκριση και αποτελεσματικότητα της ομάδας υποστήριξης πελατών μας;

Σε κλίμακα από 1 έως 10, πόσο άνετη ήταν η ενσωμάτωση των Outsourcing Υπηρεσιών μας στις επιχειρηματικές σας διαδικασίες;

Υπάρχουν συγκεκριμένα χαρακτηριστικά ή βελτιώσεις που θα θέλατε να δείτε στις Outsourcing Υπηρεσίες μας;

Πώς θα αξιολογούσατε την οικονομική αποδοτικότητα των Outsourcing Υπηρεσιών μας;

Οι Outsourcing Υπηρεσίες μας αντιμετώπισαν αποτελεσματικά και επιλύσαν τα προβλήματα που αντιμετώπιζε η επιχείρησή σας;

Πόσο συχνά χρησιμοποιείτε τις Outsourcing Υπηρεσίες μας στις επιχειρηματικές σας διαδικασίες;

CAPTCHA image
Μετάβαση στο περιεχόμενο