Ενίσχυση ανέργων για ίδρυση επιχείρησης σε τομείς της στρατηγικής RIS3

Ενίσχυση ανέργων για ίδρυση επιχείρησης σε τομείς της στρατηγικής RIS3

Ημερομηνία έναρξης υποβολών: 04.03.2024 & ώρα 09:00 Ημερομηνία λήξης υποβολών: 14.05.2024 & ώρα 15:00 ΣΚΟΠΟΣ Η Δράση ενισχύει ανέργους να ιδρύσουν τη δική τους επιχείρηση σε τομείς της στρατηγικής RIS3. Στόχος της Δράσης είναι η υποστήριξη ανέργων για άσκηση...
Πράσινος Μετασχηματισμός ΜμΕ

Πράσινος Μετασχηματισμός ΜμΕ

Έναρξη 22/03/2023 μέχρι εξαντλήσεως του Π/Υ “Εξαντλήθηκε για τις περιφέρειες Αττικής και Ν. Αιγαίου” ΣΚΟΠΟΣ Η Ενίσχυση υφιστάμενων επιχειρήσεων-Πράσινη μετάβαση μικρομεσαίων επιχειρήσεων του Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα» (ΕΣΠΑ 2021 – 2027) με συνολικό...
Πράσινη Παραγωγική Επένδυση ΜμΕ

Πράσινη Παραγωγική Επένδυση ΜμΕ

Έναρξη 22/03/2023 μέχρι εξαντλήσεως του Π/Υ “Εξαντλήθηκε για τις περιφέρειες Αττικής και Ν. Αιγαίου” ΣΚΟΠΟΣ Η Ενίσχυση υφιστάμενων επιχειρήσεων – Πράσινη μετάβαση μικρομεσαίων επιχειρήσεων του Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα» (ΕΣΠΑ 2021 – 2027) με...
Ψηφιακός Μετασχηματισμός Αιχμής ΜμΕ

Ψηφιακός Μετασχηματισμός Αιχμής ΜμΕ

Έναρξη 23/02/2023 μέχρι εξαντλήσεως του Π/Υ ΣΚΟΠΟΣ Η δέσμη Δράσεων κρατικών ενισχύσεων «Ψηφιακός Μετασχηματισμός ΜμΕ» στο Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα» του ΕΣΠΑ 2021 – 2027, διακρίνεται σε 3 Δράσεις με συνολική δημόσια δαπάνη ύψους 300.000.000€ και διακρίνεται σε 3...
Ψηφιακός Μετασχηματισμός Αιχμής ΜμΕ

Προηγμένος Ψηφιακός Μετασχηματισμός ΜμΕ

Έναρξη 23/02/2023 μέχρι εξαντλήσεως του Π/Υ ΣΚΟΠΟΣ Η δέσμη Δράσεων κρατικών ενισχύσεων «Ψηφιακός Μετασχηματισμός ΜμΕ» στο Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα» του ΕΣΠΑ 2021 – 2027, διακρίνεται σε 3 Δράσεις με συνολική δημόσια δαπάνη ύψους 300.000.000€ και διακρίνεται σε 3...
Ψηφιακός Μετασχηματισμός Αιχμής ΜμΕ

Βασικός Ψηφιακός Μετασχηματισμός ΜμΕ

Έναρξη 23/02/2023 μέχρι εξαντλήσεως του Π/Υ ΣΚΟΠΟΣ Η δέσμη Δράσεων κρατικών ενισχύσεων «Ψηφιακός Μετασχηματισμός ΜμΕ» στο Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα» του ΕΣΠΑ 2021 – 2027, διακρίνεται σε 3 Δράσεις με συνολική δημόσια δαπάνη ύψους 300.000.000€ και διακρίνεται σε 3...
Μετάβαση στο περιεχόμενο