Ενίσχυση ανέργων για ίδρυση επιχείρησης σε τομείς της στρατηγικής RIS3

Ενίσχυση ανέργων για ίδρυση επιχείρησης σε τομείς της στρατηγικής RIS3

Ημερομηνία έναρξης υποβολών: 04.03.2024 & ώρα 09:00 Ημερομηνία λήξης υποβολών: 14.05.2024 & ώρα 15:00 ΣΚΟΠΟΣ Η Δράση ενισχύει ανέργους να ιδρύσουν τη δική τους επιχείρηση σε τομείς της στρατηγικής RIS3. Στόχος της Δράσης είναι η υποστήριξη ανέργων για άσκηση...
Μετάβαση στην καινοτομική, εξωστρεφή και έξυπνη εξειδίκευση

Μετάβαση στην καινοτομική, εξωστρεφή και έξυπνη εξειδίκευση

Ημερομηνία έναρξης: 22/01/2024 & ώρα 12:00 Ημερομηνία λήξης: 22/05/2024 & ώρα 14:00. ΣΚΟΠΟΣ Σκοπός της δράσης είναι: η ανάπτυξη και διάχυση νέων τεχνολογιών ο τεχνολογικός μετασχηματισμός των ενισχυόμενων επιχειρήσεων η μεγέθυνσής τους (scale up) η αύξηση της...
Ίδρυση Επιχειρήσεων & Ενίσχυση Νέων ΜμΕ στις περιοχές των Εδαφικών Σχεδίων Δίκαιης Μετάβασης Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας & Μεγαλόπολης

Ίδρυση Επιχειρήσεων & Ενίσχυση Νέων ΜμΕ στις περιοχές των Εδαφικών Σχεδίων Δίκαιης Μετάβασης Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας & Μεγαλόπολης

Ημερομηνία έναρξης υποβολών: 08.02.2024 & ώρα 13:00 Ημερομηνία λήξης υποβολών: 08.04.2024 & ώρα 15:00 ΣΚΟΠΟΣ Η παρούσα Δράση στοχεύει σε: υλοποίηση ενεργειών οι οποίες αξιοποιούν σύγχρονες τεχνολογίες, υποδομές και βέλτιστες πρακτικές σε θέματα ενεργειακής...
Ενίσχυση Υφιστάμενων ΜμΕ στις περιοχές των Εδαφικών Σχεδίων Δίκαιης Μετάβασης Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας & Μεγαλόπολης

Ενίσχυση Υφιστάμενων ΜμΕ στις περιοχές των Εδαφικών Σχεδίων Δίκαιης Μετάβασης Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας & Μεγαλόπολης

Ημερομηνία έναρξης υποβολών: 08.02.2024 & ώρα 13:00 Ημερομηνία λήξης υποβολών: 08.04.2024 & ώρα 15:00 ΣΚΟΠΟΣ Η παρούσα Δράση στοχεύει σε: υλοποίηση ενεργειών οι οποίες αξιοποιούν σύγχρονες τεχνολογίες, υποδομές και βέλτιστες πρακτικές σε θέματα ενεργειακής...
Στήριξη παραγωγής οπτικοακουστικών έργων στην Ελλάδα

Στήριξη παραγωγής οπτικοακουστικών έργων στην Ελλάδα

ΣΚΟΠΟΣ Η στήριξη της εγχώριας οπτικοακουστικής βιομηχανίας ως ο πλέον ελκυστικός και ασφαλής προορισμός για την πραγματοποίηση οπτικοακουστικών παραγωγών. Η ενίσχυση της επιχειρηματικότητας των οπτικοακουστικών έργων στην Ελλάδα και η ενίσχυση της απασχόλησης στον...
Ερευνώ Καινοτομώ

Ερευνώ Καινοτομώ

ΣΚΟΠΟΣ Η Δράση αποσκοπεί πρωτίστως στην ικανοποίηση των αναγκών των επιχειρήσεων και των υπόλοιπων φορέων που δραστηριοποιούνται στο οικοσύστημα της έρευνας και καινοτομίας, καλύπτοντας το μέγιστο δυνατό φάσμα των δυνητικών Δικαιούχων. ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ Η Δράση απευθύνεται...
Μετάβαση στο περιεχόμενο