Σε αυτήν την 4η συνάντηση του AtlasClub συζητήσαμε για το φαινόμενο του One Man Show που υπάρχει στις ελληνικές επιχειρήσεις, για τα χαρακτηριστικά του Επιχειρηματία πριν την οικονομική κρίση καθώς και για ένα Νέο Μοντέλο Επιχειρηματία που αναδύεται στις μέρες μας.

Συζητήσαμε για αυτό το Νέο Μοντέλο Επιχειρηματία, για το πού εστιάζει, ποια είναι τα χαρακτηριστικά του και πως αντιμετωπίζει το επιχειρείν.

Όλη η συνάντηση μας έγινε μέσα από βιωματικές ασκήσεις και διάλογο και έπειτα από αυτό, ο καθένας μοιράστηκε την εμπειρία σχετικά με την Νέα γνώση που απόκτησε μέσα από την διάδραση μας.

Σας ευχαριστούμε πολύ για την συμμετοχή σας!

Μετάβαση στο περιεχόμενο