Αν θέλαμε να συνοψίσουμε σε λίγες γραμμές τις προτάσεις μας για το πώς πρέπει μία επιχείρηση να αντιμετωπίσει την σημερινή κρίση, θα σημειώναμε τα εξής:

 1. ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑ: Αναπτύξτε προϊόντα για εξαγωγές και βρείτε κανάλια προώθησης σε νέες αγορές
 2. ΟΡΓΑΝΟΓΡΑΜΜΑ: Φτιάξτε ξεκάθαρη δομή, δώστε αρμοδιότητες στα στελέχη σας, βάλτε τους μετρήσιμους στόχους.
 3. PRODUCT MIX: Αφαιρέστε τα προϊόντα και υπηρεσίες που έχουν μικρό ή αρνητικό μικτό, εκτός κι αν είναι εντελώς απαραίτητα σαν συμπλήρωμα των άλλων.
 4. ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΤΜΗΜΑ: Κάνετε πιο σφιχτή τη δομή του, στοχοποιήστε και παρακολουθείστε πιο σωστά τους πωλητές, χρησιμοποιήστε τεχνολογίες όπως CRM, τιμολογήσεις επί αυτοκινήτου, κλπ.
 5. ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ: Παρακινείστε και ανταμείψτε σωστά το προσωπικό σας, τόσο ως προς το σχήμα προμηθειών των πωλητών, όσο και ως προς τα bonus των υπολοίπων
 6. ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΣΗ: Εγκαταστήστε και παραμετροποιήστε σωστά πακέτα ERP, ενοποιώντας όλες τις λειτουργίες σε μία πλατφόρμα. Αντικαταστείτε όσες περισσότερες χειρόγραφες διαδικασίες μπορείτε.
 7. ΠΑΡΑΓΩΓΗ: Βελτιώστε τον προγραμματισμό της παραγωγής και βρείτε τρόπους παρακολούθησης και αύξησης της παραγωγικότητας.
 8. ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ: Δείτε πώς μπορείτε να αναβαθμίσετε τον παραγωγικό σας εξοπλισμό, μέσω leasing και λοιπών μεθόδων μακρόχρονης πίστωσης.
 9.  ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ: Βρείτε τρόπους να τηρείτε το απόθεμα στο χαμηλότερο δυνατό επίπεδο, κι αν είναι δυνατόν εισάγετε συστήματα WMS (Warehouse Management Systems).
 10.  REPORTING: Αναπτύξτε σωστό σύστημα αναφορών, ώστε αυτό να αποτελέσει δυνατό εργαλείο της διοίκησης για τις καθημερινές και τις μακροπρόθεσμες αποφάσεις. Θυμηθείτε ότι το λογιστήριο δεν είναι μόνο «για την Εφορία»
 11. ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: Ρυθμίστε τυχόν κόκκινα δάνεια, εκμεταλλευτείτε τις δυνατότητες προγραμμάτων ΕΣΠΑ, αναζητήστε επενδυτή ή στρατηγικό συνεργάτη.
 12. OUTSOURCING: Δώστε σε εξωτερικούς συνεργάτες όσες περισσότερες λειτουργίες μπορείτε, χωρίς να διακινδυνεύσετε την ποιότητα των προϊόντων και υπηρεσιών σας.
 13. MARKETING: Εκμεταλλευτείτε τις δυνατότητες των social media και του Internet, αξιοποιώντας καλύτερα το marketing budget σας.
 14. ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ: Επιδιώξτε στρατηγικές συνεργασίες όπου μπορείτε.
 15. BUSINESS PLAN: Συντάξτε ένα Business Plan, στο οποίο θα απεικονίσετε όλα αυτά, θα χαράξετε την στρατηγική των επομένων 3-5 ετών, θα εντοπίσετε την ανάγκη περαιτέρω χρηματοδότησης και θα έχετε βάση σύγκρισης στη φάση της υλοποίησης.

—-

Κώστας Σίδερης – Σύμβουλος Επιχειρήσεων / Οικονομολόγος

Aquamerit

Μετάβαση στο περιεχόμενο